پیش شماره های تلفن های ثابت و موبایل کشورهای خارجی

  پیش شماره های تلفن کشورهای خارجی   پیش شماره های قاره ها به شکل زیر است: 1+ منطقه آمریکای شمالی 2+ منطقه آفریقا 3+ منطقه اروپا 4+ منطقه اروپا 5+ منقطه آمریکای لاتین و جنوبی 6+ منطقه اقیانوس آرام و پاسیفیک 7+ منطقه روسیه و مجاور آن (اتحاد جماهیر شوروی سابق) 8+ منطقه آسیای […]