معرفی کامل مراکز و خدمات پستی در ایران

معرفی کامل مراکز و خدمات پستی در ایران

معرفی کامل مراکز و خدمات پستی در ایران

معرفی کامل خدمات پستی در ایران

معرفی کامل مراکز و خدمات پستی در ایران ، خدمات پستی پرکاربرد:

از انواع پست می‌توان از پست پیشتاز، پست سفارشی، پست اکسپرس، پست عادی و پست دو قبضه را نام برد.

1 – پست پیشتاز: سریعترین پست در کشور است و بسته در کمتر از 48 ساعت به مقصد می‌رسد.

2 – پست سفارشی: مدت زمان بیشستری طول می‌کشد قیمتش از پست پیشتاز کمتر است و بیمه هم نمی‌شود.

3 – پست اکسپرس: در قبال پرداخت هزینه‌ای با اولویت و حق تقدم توزیع می‌شود.

4 – پست عادی: شامل نامه‌ها و مطبوعاتی که فرستندگان روی آنها تمبر الصاق می‌کنند و در صندوق پستی می‌اندازند.

5 – پست دوقبضه: به منظور اطمینان از رسیدن مرسوله، پست مبداء درخواست ارسال مرسوله به همراه قبض دوم را می‌نماید و هزینه‌ای جداگانه می‌گیرد. قبض دوم به امضای گیرنده می‌رسد و با سریعترین پست برگشت داده می‌شود. به منظور توسعه هر چه بیشتر، رقابت‌پذیری و پاسخگجویی مناسب به نیازهای متنوع و جدید مشتریان در سال‌های اخیر بخش خصوصی هم پا به عرصه گذاشت و به موازات اپراتور دولتی خدمت‌رسانی می‌کند.

بیشتر بخوانید دربارهمعرفی کامل مراکز و خدمات پستی در ایران

معرفی کامل مراکز و خدمات پستی در ایران
3 (60%) 1 vote