نمایندگی کالج مک دانیل مجارستان

نمایندگی کالج مک دانیل

نمایندگی کالج مک دانیل مجارستان نمایندگی کالج مک دانیل مجارستان در ایران نمایندگی کالج مک دانیل مجارستان از سال 1995 نمایندگی کالج مک دانیل مجارستان در ایران اعلام میدارد کالج پرافتخار مک... ادامه مطلب »
راهنمای تحصیل در مجارستان

راهنمای تحصیل در مجارستان

راهنمای تحصیل در مجارستان راهنمای تحصیل در مجارستان خلاصه اطلاعات و راهنمای تحصیل در مجارستان ادامه مطلب »
رشته بیوتکنولوژی دانشگاه پچ مجارستان

رشته بیوتکنولوژی دانشگاه پچ مجارستان

  رشته بیوتکنولوژی دانشگاه پچ مجارستان رشته بیوتکنولوژی دانشگاه پچ مجارستان رشته بیوتکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان امسال رشته بیوتکنولوژی را به دانشجویان متقاضی تحصیل... ادامه مطلب »
تحصیل در مجارستان – دانشگاه علوم پزشکی آلبرت سنت جورجی در شهر سگد

دانشگاه پزشکی سنت جورجی مجارستان

دانشگاه علوم پزشكي آلبرت سنت جورجي در شهر سگد ادامه مطلب »
شهریه های دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

شهریه های دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

هزینه های تحصیلی دانشگاه پچ ادامه مطلب »
کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه پچ مجارستان

کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه پچ مجارستان

مدارک کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان ادامه مطلب »
دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی پچ

دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان

جمعیت دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان ادامه مطلب »
شهر پچ شهر دانشجویان خارجی مجارستان

شهر پچ شهر دانشجویان خارجی مجارستان

شهر پچ شهر دانشجویان خارجی و سال 2010 ادامه مطلب »
تحقیقات در دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

تحقیقات در دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان ادامه مطلب »

آمار دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

آمار و ارقام در دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان ادامه مطلب »
کالج دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

کالج دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

دوره پیش دانشگاهی کالج علوم پزشکی پچ ادامه مطلب »
دانشگاه پزشكي پچ مجارستان

دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

دانشگاه علوم پزشكي پچ در شهر پچ ادامه مطلب »
شهریه دانشگاه پزشکی سملوایز مجارستان

شهریه دانشگاه پزشکی سملوایز مجارستان

شرط ورود به دانشگاه سملوایز بوداپست ادامه مطلب »
دانشگاه علوم پزشکی سملوايز مجارستان

دانشگاه علوم پزشکی سملوایز مجارستان

دانشگاه علوم پزشکي سملوايز در شهر بوداپست ادامه مطلب »
لیست کتابهای گروه پزشکی مجارستان

لیست کتابهای گروه پزشکی مجارستان

لیست کتابهای تحصیلی گروه علوم پزشکی در طی سالهای اول و دوم در کشور مجارستان ادامه مطلب »