تاریخ امتحان ورودی دانشگاه پزشکی سگد مجارستان 2019

تاریخ امتحان ورودی دانشگاه پزشکی سگد مجارستان 2019 Entrance examination calendar ENTRANCE EXAMINATIONS 2019 Date City Country Host of the examination March 1-2 Abu Dhabi U.A.E. Ghassan El Rifai – Univer360 March 2-3 Oslo Norway Bjørknes Høyskole March 30-31 Milano Italy U4You University for You-DICHEVADafina April 6 Los Angeles USA George Matsik April 13 Toronto […]