گورکانیان کشور هندوستان

گورکانیان کشور هندوستان تحصیل در هندوستان و گورکانیان کشور هندوستان گورکانیان هند که امپراتوری مغولی هند یا امپراتوری بابری هم نامیده می‌شوند و خود خویش را تیموری می‌نامیدند، امپراتوری بزرگی است که... ادامه مطلب »

تاریخ کشور باستانی هندوستان

تاریخ کشور باستانی هندوستان تحصیل در هندوستان و تاریخ کشور باستانی هندوستان پیشینه حضور انسان در شبه قاره هند به دویست تا چهارصد هزار سال می‌رسد. اما اولین تمدن به معنای واقعی... ادامه مطلب »