مقایسه نظام وظیفه کشورهای مختلف جهان

    مقایسه نظام وظیفه کشورهای مختلف جهان کشورهای جهان از لحاظ وضعیت نظام وظیفه به 7 گروه تقسیم می شوند: 1- کشورهایی که سربازی اجباری را حذف کرده اند.(۱۰۶کشور، ۵۳%) 2- کشورهایی که سربازی اجباری یک سال و یا کمتر دارند. (25کشور، 1۳%) 3- کشورهایی که صرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی […]

سئوالات مربوط به خدمت وظیفه عمومی

سئوالات مربوط به خدمت وظیفه عمومی

سئوالات مربوط به خدمت وظیفه عمومی

پسران در چه سنی مشمول خدمت وظیفه عمومی می شوند؟ و از چه زمانی به وضع مشمولیت آنان رسیدگی خواهد شد؟

سئوالات مربوط به خدمت وظیفه عمومی ، هر پسر ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد 19 سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد و به وضع آنها یک سال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت که مدت آن 18 ماه تا 2 سال (بنا به نظر شورای عالی دفاع) می باشد رسیدگی خواهدشد. مشمولین موظفند خود را به سازمان وظیفه عمومی محل تولد و یا محل اقامتشان معرفی نمایند. مشمولین مقیم خارج از ایران باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود و یا در صورت عدم وجود،  به نزدیکترین نماینده کنسولی مراجعه نمایند.

بیشتر بخوانید دربارهسئوالات مربوط به خدمت وظیفه عمومی

آشنایی با خدمت وظیفه عمومی

آشنایی با خدمت وظیفه عمومی

آشنایی با خدمت وظیفه عمومی

مشمولین :

 

آشنایی با خدمت وظیفه عمومی ، به موجب ماده 1 خدمت وظیفه عمومی دفاع از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم ، وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات قانون مربوطه هستند.

بیشتر بخوانید دربارهآشنایی با خدمت وظیفه عمومی

آئین نامه های معاینه و معافیت های پزشکی

آئین نامه های معاینه و معافیت های پزشکی

آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی

آئین نامه های معاینه و معافیت های پزشکی ، شرح کلیه قوانین نظام وظیفه برای معافیت

بیشتر بخوانید دربارهآئین نامه های معاینه و معافیت های پزشکی

قوانین خدمت نظام وظیفه عمومی

قوانین خدمت نظام وظیفه عمومی

قانون خدمت وظیفه عمومی

قوانین خدمت نظام وظیفه عمومی ، کلیه قوانین خدمت نظام وظیفه عمومی در مشزوح زیر

فصل اول – کلیات

فصل دوم – احضار برای دوره ضرورت

فصل سوم –رسیدگی

فصل چهارم – معافیتها

بخش اول –معافیت تحصیلی

بخش دوم – معافیت پزشکی

بخش سوم – معافیت کفالت

فصل پنجم – آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان

فصل ششم –احضار در مراحل احتیاط و ذخیره

فصل هفتم : غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرائم و مجازاتها

  • بخش اول- غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی
  • بخش دوم- جرائم و مجازاتها

قوانین الحاقی

 

بیشتر بخوانید دربارهقوانین خدمت نظام وظیفه عمومی

شرایط خرید جریمه سربازی اعلام شد

شرایط خرید جریمه سربازی اعلام شد   بر اساس بند (ب) تبصره (۱۱) لایحه بودجه سال آینده، دولت این مجوز را دارد تا  کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان سال ۱۳۹۶ معاف کند. بر اساس […]