مدارک لازم مشمولین لیسانس جهت اعزام

  مدارک لازم مشمولین لیسانس جهت اعزام مدارک لازم مشمولین لیسانس جهت اعزام مراحل و شرایط و چگونگی اعزام مشمولین نظام وظیفه به خارج دانشجویان دارای مدرک کارشناسی که مشمول هستند باید مراحل زیر را جهت اعزام و برخورداری از معافیت تحصیلی به انجام برسانند: 1- قبل از 6 ماه پس از فارغ التحصیلی در […]