مدارک لازم مشمولین لیسانس جهت اعزام به خارج از کشور

  مدارک لازم مشمولین لیسانس جهت اعزام به خارج از کشور:   مراحل و شرایط و چگونگی اعزام مشمولین نظام وظیفه به خارج دانشجویان دارای مدرک کارشناسی که مشمول هستند باید مراحل... ادامه مطلب »