مدارک لازم مشمولین لیسانس جهت اعزام به خارج از کشور

  مدارک لازم مشمولین لیسانس جهت اعزام به خارج از کشور:   مراحل و شرایط و چگونگی اعزام مشمولین نظام وظیفه به خارج دانشجویان دارای مدرک کارشناسی که مشمول هستند باید مراحل زیر را جهت اعزام و برخورداری از معافیت تحصیلی به انجام برسانند: 1- قبل از 6 ماه پس از فارغ التحصیلی در دوره […]