خانه / بلاروس / اطلاعات تحصیل در بلاروس / ارزشیابی دانشگاههای بلاروس

ارزشیابی دانشگاههای بلاروس

ارزشیابی مدارک دانش اموختگان بلاروس

ارزشیابی مدارک دانش اموختگان بلاروس

ارزشیابی مدارک دانش اموختگان بلاروس نحوه ارزشیابی مدارک دانش اموختگان دانشگاه کشور بلاروس 1- نحوه ارزشیابی مدارک  دانش آموختگان دانشگاههای مینسک ، سماشکو، سن پطرزبورگ، (پاولوف)، دانشگاه دولتی ایروان و دانشگاههای معتبر اعلام شده در کشورهای بلوک شرق در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی ارزشیابی مدارک دانش اموختگان …

بیشتر بخوانید »

ارزشیابی‌ دانشگاههای‌ بلاروس گروه یک

ارزشیابی‌ دانشگاههای‌ بلاروس

ارزشیابی‌ دانشگاههای‌ بلاروس جدول‌ ارزشیابی‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ گروه یک  بلاروس جدول‌ ارزشیابی‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ گروه یک  بلاروس ‌‌جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ کشور بلاروس ارزشیابی‌ دانشگاههای‌ بلاروس گروه یک5 (100%) 2 votes

بیشتر بخوانید »

نظام‌ آموزشی‌ دانشگاه های‌ بلاروس

نظام‌ آموزشی‌ دانشگاه های‌ بلاروس

نظام‌ آموزشی‌ دانشگاه های‌ بلاروس نظام‌ آموزشی‌ دانشگاه های‌ بلاروس نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور بلاروس معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ نا معتبر در کشور بلاروس جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های  کشور بلاروس   تحصیلات‌پیش‌از دانشگاه‌ ‌ ‌ دوره آموزش ابتدایی در کشور …

بیشتر بخوانید »

دانشگاه‌های‌ مورد تایید بلاروس

دانشگاه‌های‌ مورد تایید بلاروس

دانشگاه‌های‌ مورد تایید بلاروس دانشگاه‌های‌ مورد تایید بلاروس از نظر وزارت علوم ایران و وزرات بهداشت دانشگاه‌های‌ مورد تایید بلاروس از نظر وزارت بهداشت در حال حاضر جهت بررسی مجدد و تعیین کیفیت تحصیلی کلیه دانشگاههای کشورهای مشترک المنافع توسط وزارت بهداشت بصوزت معلق اعلام شده است ولیکن سابقا دانشگاه …

بیشتر بخوانید »