هزینه های زندگی در بلاروس

هزینه های زندگی در بلاروس

هزینه های زندگی دانشجویی  در کشور بلاروس

هزینه زندگی در بلاروس

دانشگاههای بلاروس خوابگاه در اختیار دانشجویان قرار می دهند و هزینه اقامت و زندگی برای دانشجویان مبلغ زیادی نمی باشد . بصورت میانگین و نقل از دانشجویان شاغل به تحصیل در بلاروس (روسیه سفید)، اغلب آنها در ماه حدود 400-350 دلار صرف هزینه های مختلف شامل خورد و خوراک ؛ ایاب و ذهاب و تفریح  در سال 2014 می نمایند .

بیشتر بخوانید دربارههزینه های زندگی در بلاروس

شهریه های دانشگاههای مهندسی بلاروس

شهریه های دانشگاههای مهندسی بلاروس

شهریه های سالیانه دانشگاههی مهندسی بلاروس

لیست شهریه های سالیانه دانشگاهای مهندسی بلاروس در سال 2014 و 2015به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید دربارهشهریه های دانشگاههای مهندسی بلاروس

شهریه های رشته های پزشکی بلاروس

شهریه های رشته های پزشکی بلاروس

هزینه ها و شهریه های تحصیل در رشته های پزشکی

لیست شهریه های سالیانه دانشگاههای پزشکی بلاروس در سال 2014 و 2015به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید دربارهشهریه های رشته های پزشکی بلاروس