دانشگاه توماس باتا جمهوری چک

دانشگاه توماس باتا جمهوری چک

دانشگاه توماس باتا جمهوری چک دانشگاه توماس باتا جمهوری چک دانشگاه Tamas Bata  در Zlin در مورد دانشگاه دانشگاه تاماس باتا جمهوری چک دانشگاه Tamas Bata  در Zlin       (UTB) یکی از موسسه های... ادامه مطلب »
موسسه تکنولوژی شیمی پراگ جمهوری چک

موسسه تکنولوژی شیمی پراگ جمهوری چک

موسسه تکنولوژی شیمی پراگ جمهوری چک درباره موسسه تکنولوژی شیمی پراگ جمهوری چک موسسه تکنولوژی شیمی در پراگ بزرگترین موسسه آموزشی در اروپای مرکزی است که در رشته های شیمی، مهندسی شیمی،... ادامه مطلب »
دانشگاه فنی پراگ جمهوری چک

دانشگاه فنی پراگ جمهوری چک

دانشگاه فنی پراگ جمهوری چک درباره دانشگاه فنی پراگ جمهوری چک دانشگاه فنی پراگ جمهوری چک ، قدمت دانشگاه چک در پراگ جمهوری چک به سال 1707 بازمی گردد، یعنی زمانی که کالج... ادامه مطلب »
دانشکاه فنی و مهندسی West Bahemia کشور چک

دانشگاه فنی و مهندسی وست بوهمیا کشور چک

دانشگاه فنی و مهندسی وست بوهمیا کشور چک دانشگاه فنی و مهندسی وست بوهمیا West Bahemia کشور چک دانشگاه وست بوهمیا West Bahemiaدر  Pitsen درباره دانشگاه  دانشگاه فنی و مهندسی وست بوهمیا West... ادامه مطلب »
دانشگاه فنی و مهندسی Pardubice کشور چک

دانشگاه فنی و مهندسی پاردوبیس کشور چک

دانشگاه فنی و مهندسی پاردوبیس کشور چک دانشگاه فنی و مهندسی پاردوبیس کشور چک دانشگاه پاردوبیس Pardubice درباره دانشگاه دانشگاه فنی و مهندسی Pardubice کشور چک: دانشگاه فنی و مهندسی پاردوبیس Pardubice کشور... ادامه مطلب »
دانشگاه فنی و مهندسی Ostrava کشور چک

دانشگاه فنی و مهندسی استراوا کشور چک

دانشگاه فنی و مهندسی استراوا کشور چک دانشگاه فنی و مهندسی استراوا کشور چک درباره دانشگاه دانشگاه فنی و مهندسی  Ostrava کشور چک دانشگاه فنی و مهندسی  استراوا Ostrava کشور چک با بیش از 150... ادامه مطلب »
دانشگاه فنی و مهندسی لیبریک کشور چک

دانشگاه فنی و مهندسی لیبریک کشور چک

دانشگاه فنی و مهندسی لیبریک کشور چک تحصیل دردانشگاه فنی و مهندسی لیبریک کشور چک به صورت رایگان درباره دانشگاه دانشگاه فنی و مهندسی  Liberec TUL کشور چک  تنها دانشگاه ملی در... ادامه مطلب »
دانشگاه ملی مهندسی Bohemia کشور چک

دانشگاه ملی مهندسی بوهمیا کشور چک

دانشگاه ملی مهندسی بوهمیا کشور چک دانشگاه ملی مهندسی بوهمیا کشور چک دانشگاه بوهمیا کشور چک دانشگاه ملی مهندسی Bohemia کشور چک  یک دانشگاه ملی در جمهوری چک است. برنامه های آموزشی،... ادامه مطلب »
دانشگاه کشاورزی و جنگلداری Mendel چک

دانشگاه کشاورزی و جنگلداری مندل چک

دانشگاه کشاورزی و جنگلداری مندل چک دانشگاه کشاورزی و جنگلداری مندل شهر برنو کشور چک   تحصیل در دانشگاه کشاورزی و جنگلداری مندل کشور چک رایگان می باشد. 1) دانشگاه کشاورزی و... ادامه مطلب »
دانشگاه فناوری Brno کشور چک

دانشگاه فناوری برنو کشور چک

دانشگاه فناوری برنو کشور چک دانشگاه فناوری برنو چک همراه با بورس و رایگان شهر برنو Brno مرکز اقتصادی و فرهنگی منطقه موراویان جنوبی و دومین شهر بزرگ کشور است. معماری Brno... ادامه مطلب »