دانشگاه توماس باتا جمهوری چک

دانشگاه توماس باتا جمهوری چک

دانشگاه توماس باتا جمهوری چک دانشگاه توماس باتا جمهوری چک دانشگاه Tamas Bata  در Zlin در مورد دانشگاه دانشگاه تاماس باتا جمهوری چک دانشگاه Tamas Bata  در Zlin       (UTB) یکی از موسسه های... ادامه مطلب »
دانشگاه اقتصاد پراگ کشور چک

دانشگاه اقتصاد پراگ چک

دانشگاه اقتصاد پراگ کشور چک درباره دانشگاه اقتصاد پراگ کشور چک دانشگاه اقتصاد پراگ کشور چک بزرگ ترین دانشگاه اقتصاد در چک است که هم در چک و هم در خارج جزء دانشگاه... ادامه مطلب »
دانشگاه چالز جمهوری چک Charles

دانشگاه چارلز جمهوری چک

دانشگاه چارلز جمهوری چک درباره دانشگاه چارلز کشور چک   این چارلز به دانشگاه کارلف هم مشهور می باشد. آلبرت اینشتین مدتی در این دانشگاه فعالیت می‌کرد. دانشگاه چارلز کشور چک ،... ادامه مطلب »
راهنمای تحصیل در چک

تحصیلات عالیه در چک

تحصیلات عالیه در چک تحصیل در جمهوری چک عروس اروپا راهنمای تحصیل در جمهور چک ملقب به یکی از 3 عروس اروپا جمهوری چک کشوری  در اروپای مرکزی واقع می باشد که... ادامه مطلب »
دانشگاه J.A.Kamensky پراگ چک

دانشگاه J.A.Kamensky پراگ چک

دانشگاه J.A.Kamensky پراگ چک دانشگاه J.A.Kamensky  پراگ درباره دانشگاه دانشگاه J.A.Kamenskỳ  پراگ دانشگاه Jan Amos Kamenskỳ  در پایتخت جمهوری چک، یعنی به فاصله هفت دقیقه از مرکز تاریخی شهر واقع است. دانشگاه... ادامه مطلب »
موسسه تکنولوژی شیمی پراگ جمهوری چک

موسسه تکنولوژی شیمی پراگ جمهوری چک

موسسه تکنولوژی شیمی پراگ جمهوری چک درباره موسسه تکنولوژی شیمی پراگ جمهوری چک موسسه تکنولوژی شیمی در پراگ بزرگترین موسسه آموزشی در اروپای مرکزی است که در رشته های شیمی، مهندسی شیمی،... ادامه مطلب »
دانشگاه علوم تربیتی چک در پراگ (CUP)

دانشگاه علوم تربیتی چک در پراگ

دانشگاه علوم تربیتی چک در پراگ درباره دانشگاه دانشگاه علوم تربیتی چک در پراگ دانشگاه علوم تربیتی چک در پراگ (CUP) در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد. دانشکده ها... ادامه مطلب »
دانشگاه فنی پراگ جمهوری چک

دانشگاه فنی پراگ جمهوری چک

دانشگاه فنی پراگ جمهوری چک درباره دانشگاه فنی پراگ جمهوری چک دانشگاه فنی پراگ جمهوری چک ، قدمت دانشگاه چک در پراگ جمهوری چک به سال 1707 بازمی گردد، یعنی زمانی که کالج... ادامه مطلب »
کالج گردشگری مدیریت هتل و چشمه های آب معدنی کشور چک

کالج گردشگری و مدیریت هتل کشور چک

کالج گردشگری و مدیریت هتل کشور چک کالج گردشگری و مدیریت هتل کشور چک کالج گردشگری، مدیریت هتل و چشمه های آب معدنی، کالجی خصوصی است که مجوز جذب دانشجو در رشته... ادامه مطلب »
کالج مدیریت امور اجتماعی و روابط بین الملل کشور چک

کالج مدیریت و روابط بین الملل کشور چک

کالج مدیریت و روابط بین الملل کشور چک کالج مدیریت و روابط بین الملل کشور چک درباره  کالج مدیریت امور اجتماعی و روابط بین الملل کالج مدیریت امور اجتماعی و روابط بین... ادامه مطلب »
آکادمی هنرهای نمایشی در Prague کشور چک

آکادمی هنرهای نمایشی پراگ کشور چک

آکادمی هنرهای نمایشی پراگ کشور چک آکادمی هنرهای نمایشی در پراگ کشور چک درباره آکادمی هنرهای نمایشی پراگ کشور چک: آکادمی هنرهای نمایشی در Prague کشور چک در 27 اوت 1945 با حکم رئیس... ادامه مطلب »
تحصیل در چک - آکادمی هنر، معماری و طراحی پراگ چک

آکادمی هنر، معماری و طراحی پراگ چک

آکادمی هنر، معماری و طراحی پراگ چک آکادمی هنر، معماری و طراحی پراگ چک آکادمی هنر، معماری و طراحی Prague درباره  آکادمی هنر، معماری و طراحی پراگ چک آکادمی هنر، معماری و... ادامه مطلب »
دانشکاه فنی و مهندسی West Bahemia کشور چک

دانشگاه فنی و مهندسی وست بوهمیا کشور چک

دانشگاه فنی و مهندسی وست بوهمیا کشور چک دانشگاه فنی و مهندسی وست بوهمیا West Bahemia کشور چک دانشگاه وست بوهمیا West Bahemiaدر  Pitsen درباره دانشگاه  دانشگاه فنی و مهندسی وست بوهمیا West... ادامه مطلب »
دانشگاه فنی و مهندسی Pardubice کشور چک

دانشگاه فنی و مهندسی پاردوبیس کشور چک

دانشگاه فنی و مهندسی پاردوبیس کشور چک دانشگاه فنی و مهندسی پاردوبیس کشور چک دانشگاه پاردوبیس Pardubice درباره دانشگاه دانشگاه فنی و مهندسی Pardubice کشور چک: دانشگاه فنی و مهندسی پاردوبیس Pardubice کشور... ادامه مطلب »
دانشگاه فنی و مهندسی Ostrava کشور چک

دانشگاه فنی و مهندسی استراوا کشور چک

دانشگاه فنی و مهندسی استراوا کشور چک دانشگاه فنی و مهندسی استراوا کشور چک درباره دانشگاه دانشگاه فنی و مهندسی  Ostrava کشور چک دانشگاه فنی و مهندسی  استراوا Ostrava کشور چک با بیش از 150... ادامه مطلب »
دانشگاه علوم انسانی و هنر استراوا چک

دانشگاه علوم انسانی و هنر استراوا چک

دانشگاه علوم انسانی و هنر استراوا چک دانشگاه علوم انسانی و هنر استراوا چک دانشگاه علوم انسانی و هنر استراوا چک ، دانشگاه Ostrava سال 1991 تاسیس شد و روال کار دانشکده... ادامه مطلب »