توصیه های دانشگاه برای ویزای لهستان

توصیه های دانشگاه برای ویزای لهستان

توصیه های دانشگاه برای ویزای لهستان

درخواست برای ویزا

توصیه های دانشگاه برای ویزای لهستان ، اگر فردی هستید که در خارج از منطقه شنگن زندگی می کند،

برای سفر به لهستان به ویزا نیاز دارید.

دو نوع ویزا وجود دارد که می توانید درخواست کنید: بیشتر بخوانید دربارهتوصیه های دانشگاه برای ویزای لهستان

مدارک روادید تحصیلی لهستان

مدارک روادید تحصیلی لهستان

مدارک روادید تحصیلی لهستان

مدارک روادید تحصیلی لهستان

  1. فرم درخواست
  2. پاسپورت
  3. دو قطعه عکس
  4. بیمه
  5. مدارکی که هدف را برای اقامت در لهستان مشخص کند
  6. مدارک که دانشجو را ساپورت می کند
  7. بین 15تا 30روز برای اخذ ویزا زمان میبرد

بیشتر بخوانید دربارهمدارک روادید تحصیلی لهستان