هزینه های زندگی در لهستان 

هزینه های زندگی در لهستان    هزینه های زندگی در لهستان  هزینه های زندگی در لهستان Accommodation: Student Dormitory – 300-450 zł per month Room – 300-600 zł per month Apartment –... ادامه مطلب »