دانشگاه گدانسک لهستان

دانشگاه گدانسک لهستان

 

دانشگاه گدانسک لهستان

دانشگاه گدانسک یک دانشگاه در حال توسعه است که در سطح آموزش عالی است و یکی از اهداف این دانشگاه  احترام به سنت با تعهد به تجددگرایی است.

این دانشگاه طیف وسیعی از رشته های تحصیلی را ارائه می دهد و طیف گسترده ای از رشته ها را که منجر به ارتقاء سطح حرفه ای در بازار کار می شود، ارائه می دهد. بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه گدانسک لهستان