شهریه های دانشگاه کوروینوس مجارستان

شهریه های دانشگاه کوروینوس مجارستان

دانشکده ها و شهریه های دانشگاه کوروینوس

دپارتمانهای دانشگاه اروپای مرکزی شامل دپارتمان های اقتصاد، علوم محیطی، تاریخ، فلسفه، مطالعات حقوقی، روابط بین الملل و مطالعات اروپایی، ریاضیات کاربردی، علوم سیاسی، علوم انسانی، جامعه شناسی و مردم شناسی اجتماعی و بازرگانی است.

بیشتر بخوانید دربارهشهریه های دانشگاه کوروینوس مجارستان

شهریه های دانشگاه کوروینوس مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

دانشگاه علوم اقتصادی مجارستان

دانشگاه علوم اقتصادی مجارستان

دانشگاه علوم اقتصادی بوداپست در شهر بوداپست مجارستان

دانشگاه اقتصاد دانشگاه سلطنتی مجاری است که در سال 1920 تاسیس شده است. هیئت علمی این دانشگاه سازمانی مستقل بود ، اما در سال 1934 ، دانشکده اقتصاد با نهادهای دیگر از جمله دانشگاه فنی و مهندسی صنعتی ادغام شد. در سال 1948 ، دانشگاه اقتصاد سازمانی مستقل تبدیل شد و از آن به بعد این دانشگاه دستخوش چندین تغییر نام شد. این دانشگاه را در سال 1953 توسط کارل مارکس به دانشگاه علوم اقتصادی مارکس تغییر نام داد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه علوم اقتصادی مجارستان

دانشگاه علوم اقتصادی مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید