تحصیل در مالزی – تاریخ کشور مالزی قسمت سوم

تحصیل در مالزی – تاریخ کشور مالزی قسمت سوم تاریخ کشور مالزی قسمت سوم پس از و اقعه ۱۳می|شورشهای نژادی ۱۳ مه در سال ۱۹۶۹، سیاست جدید اقتصادی – افزایش سهم سود... ادامه مطلب »

تحصیل در مالزی – تاریخ کشور مالزی قسمت دوم

تحصیل در مالزی – تاریخ کشور مالزی قسمت دوم تاریخ کشور مالزی قسمت دوم انگلستان اولین مستعمره در شبه جزیره مالایا را در سال ۱۷۸۶، با اجاره جزیره پنانگ، بنیان گذاری نمود.... ادامه مطلب »

تحصیل در مالزی – تاریخ کشور مالزی قسمت اول

تحصیل در مالزی – تاریخ کشور مالزی قسمت اول تاریخ کشور مالزی قسمت اول شبه جزیره مالایی مدت زیادی است که از یک جایگاه مهم (مرکزی) در مسیرهای تجاری بین چین و... ادامه مطلب »