فرم ورودی و خروجی فرودگاه بریسبول اوکراین

فرم ورودی و خروجی فرودگاه بریسبول اوکراین

ترجمه فارسی فرم ورودی و خروجی فرودگاه بریسبول اوکراین

توجه داشته باشید که فرم باید مطابق با اطلاعات پاسپورت و با حروف بزرگ و به زبان انگلیسی تکمیل شود.

بیشتر بخوانید دربارهفرم ورودی و خروجی فرودگاه بریسبول اوکراین

ترجمه فرم اظهارنامه گمرک اوکراین

ترجمه فرم اظهارنامه گمرک اوکراین

ترجمه فارسی فرم اظهارنامه گمرک اوکراین

این فرم باید توسط افرادی که به سن 16 سال رسیده اند، تکمیل گردد.

پاسخ مورد نظر باید در کادر * علامت گذاری شود.

این فرم باید از زمان ورود تا تاریخ خروج از کشور نگهداری شود و در زمان بازگشت به مقامات گمرک تحویل شود.

بیشتر بخوانید دربارهترجمه فرم اظهارنامه گمرک اوکراین