دانشگاه ریاست جمهوری کیف اوکراین (مائوپ)

دانشگاه ریاست جمهوری کیف اوکراین

دانشگاه ریاست جمهوری کیف (مائوپ)

Presidential University(MAUP)  maup.com.ua

دانشگاه ریاست جمهوری کیف دارای رتبه دوم از نظر وزارت علوم اوکراین برای برگزاری دوره های پاتفک یا دوره پیش دانشگاهی است. دانشگاه ریاست جمهوری یک دانشگاه نیمه دولتی است که دارای 10  شعبه در سراسر جهان است. این دانشگاه در سال 1998 پس از اخذ مجوز از وزارت علوم اوکراین مرکز آموزش دوره پاتفک زبان روسی را راه اندازی نمود.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ریاست جمهوری کیف اوکراین (مائوپ)

دانشگاه اروپائی کیف اوکراین یوروپسکی

دانشگاه اروپائی کیف اوکراین

دانشگاه اروپائی کیف – یوروپسکی

European University   e-u.in.ua

Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Управління і Бізнесу

European University of Finances, Information Systems, Management and Business

دانشگاه اروپائی کیف یوروپسکی یکی از دانشگاهها جهت گذراندن دوره پیش دانشگاهی زبان روسی در شهر کیف می باشد و دارای امکانات خوب و مناسب در  شهر کیف میباشد.

علاوه بر برگذاری دوره پیش دانشگاهی پزشکی، مهندسی و علوم انسانی،دانشگاه اروپائی کیف یوروپسکی یکی از تخصصی ترین دانشگاههای رشته های مرتبط با اقتصاد در اوکراین می باشد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه اروپائی کیف اوکراین یوروپسکی

دانشگاه ملی کیف اوکراین تاراس شفچنکو یا دانشگاه سرخ کیف

دانشگاه ملی کیف اوکراین تاراس شفچنکو

دانشگاه ملی کیف تاراس شفچنکو یا دانشگاه سرخ کیف

National Taras Shevchenko University  univ.kiev.ua

دانشگاه ملی تاراساشفچنکو معروف به دانشگاه سرخ اوکراین در سال 1834 تاسیس گردیده و بعنوان یکی از قدیمی ترین دانشگاه کشور اوکراین با بیش از 170 سال قدمت دانشجویان زیادی از کشورهای مختلف در بیش از 60 رشته دانشگاهی را پذیرا می باشد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ملی کیف اوکراین تاراس شفچنکو یا دانشگاه سرخ کیف