دانشگاه پزشکی لووف اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی لووف

Lviv State Medical University

این دانشگاه در سال ۱۷۸۴ تاسیس شده و معتبر ترین دانشگاه پزشکی اوکراین میباشد که در جایگاه  700 برترین دانشگاههای جهان قرار گرفته است.

دانشکده های دیگر دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین در سالهای 1956 و سال 1994 تاسسیس کردید.

دانشجویان میتوانند در رشتهای مختلف پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی و داروسازی، همینطورتخصصهای مختلف پزشکی در این دانشگاه تحصیل کنند .

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه پزشکی لووف اوکراین

آکادمی پزشکی شوپیکا اوکراین

آکادمی تخصصی پزشکی شوپی کا اوکراین

تحصیل در اوکراین در آکادمی تخصصی علوم پزشکی کیف  شوپی کا

National P.L. Shupika Medical Academy of Postgraduate Education

این دانشگاه ‌مرکز تخصصی علوم پزشکی در اوکراین می باشد که بصورت تخصصی ، تخصصهای علوم پزشکی را ارائه می دارد. در این آکادمی دانشجویان گروه پزشکی میتوانند پس ازگذراندن یک ترم فشرده زبان روسی وارد کورس اصلی تخصصی شده و دوره خویش را آغاز کنند.

بیشتر بخوانید دربارهآکادمی پزشکی شوپیکا اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی خارکف

تحصیل در اوکراین در دانشگاه علوم پزشکی خارکف اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی خارکف اوکراین به سال ۱۸۰۵ تاسیسی یافته و امروزه جایگاه ۸۶۷۳ جهانی را به خود اختصاص داده.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه علوم پزشکی خارکف

دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین

این دانشگاه معروفترین دانشگاه علوم دندانپزشکی اوکراین می باشد که بعدها رشته های علوم پزشکی را نیز راه اندازی نمود.

این دانشگاه یکی از دانشگاههای علوم پزشکی اوکراین بود که مورد تایید وزارت بهداشت ایران واقع گردید و تا سال پایان سال 2010 نیز به همراه بقیه دانشگاه معتبر بوده است.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین

دانشگاه پزشکی کریمه اوکراین

دانشگاه پزشکی کریمه اوکراین

دانشگاه پزشکی کریمه اوکراین

دانشگاه پزشکی کریمه اوکراین در سال ۱۹۳۱ تاسیس شد که امروزه رتبه ۸۹۱۲ جهانی را به خود اختصاص داده است.

رشته های پزشکی، داندانپزشکی، پرستاری و طب اطفال در دانشگاه پزشکی کریمه اوکراین ارایه میشوند.

به دلیل ضمیمه شدن کریمه در پی دخالت روسیه و برگزاری همه پرسی و الحاق کریمه به خاک روسیه، دانشگاه پزشکی کریمه اوکراین دیگر جزو دانشگاههای اوکراین محسوب نمیشود.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه پزشکی کریمه اوکراین

دانشگاه پزشکی لوگانسک اوکراین

دانشگاه پزشکی لوگانسک اوکراین

دانشگاه پزشکی لوگانسک اوکراین

دانشگاه پزشکی لوگانسک اوکراین در سال ۱۹۵۶ افتتاح شد و در حال حاضر در جایگاه ۸۸۳۸ جهانی قرار دارد.

رشته های پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی، پرستاری، مامایی و طب اطفال در این دانشگاه ارایه میشوند.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه پزشکی لوگانسک اوکراین

دانشگاه پزشکی ایوانو فرانکو اوکراین

دانشگاه پزشکی ایوانو فرانکو اوکراین

تحصیل در اوکراین در  دانشگاه پزشکی ایوانو فرانکو

دانشگاه پزشکی ایوانوفرانکو اوکراین در سال ۱۹۴۵ گشایش یافت و رتبه ۷۸۹۱ جهانی را در اختیار دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه پزشکی ایوانو فرانکو اوکراین

دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین

دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین

تحصیل در اوکراین در دانشگاه دارو سازی خارکف

دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین در سال ۱۹۲۱ تاسیس شد و در هاله حاضر رتبه ۷۸۲۹ جهانی را به خود اختصاص داده.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین

دانشگاه پزشکی وینیتسیا اوکراین

دانشگاه پزشکی وینیتسیا اوکراین

دانشگاه پزشکی وینیتسیا اوکراین

دانشگاه پزشکی وینیتسیا اوکراین در سال ۱۹۳۴ تاسیس شده و جایگاه ۷۶۹۸ جهانی را به خود اختصاص داده است.

رشته های پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی، پرستاری، مامایی و طب اطفال در این دانشگاه ارایه میشوند.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه پزشکی وینیتسیا اوکراین

دانشگاه پزشکی چرنیگیو اوکراین (بوکووینییان)

دانشگاه پزشکی چرنیگیو اوکراین (بوکووینییان)

دانشگاه پزشکی چرنیگیو (بوکووینییان)

دانشگاه پزشکی چرنیگیو در سال ۱۹۴۴ تاسیس شد و اکنون در جایگاه ۵۲۴۹ جهانی قرار دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه پزشکی چرنیگیو اوکراین (بوکووینییان)

دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین

دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین

تحصیل در اوکراین در دانشگاه پزشکی دانتسک

دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین در سال ۱۹۳۰ تاسیس شد و در حال حاضر رتبه 600 جهانی را دارد و یکی از معتیر ترین دانشگاههای پزشکی اوکراین و اروپا می باشد، استادان این دانشگاه بسیار سخت گیر می باشد و از کوچکترین خطایی در طول تحصیل از دانشجوی متقاضی تحصیل در اوکراین دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین چشم پوشی نمی کنند.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین

دانشگاه پزشکی بوگامولتس کیف اوکراین

دانشگاه پزشکی بوگامولتس کیف اوکراین

دانشگاه ملی پزشکی بوگامولتس کیف اوکراین

The O.O.Bohomolets National Medical University  www.nmu.edu.ua

براساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران؛ دانشگاههای علوم پزشکی ارمنستان و اکراین از ابتدای سال 2010 غیرمعتبر می‌باشند. ولی می توان به شرح ذیل اقدام نمود  دانش آموزان سوم تجربی و ریاضی می توانند یک سال دوره پیش دانشگاهی و مقدماتی زبان روسی را در کالجهای زبان اوکراین بخوانند و در سال بعد در دانشگاه پزشکی بلاروس(روسیه سفید) که مورد تایید وزارت بهداشت ایران می باشد؛ ادامه تحصیل دهند.

تاسیس دانشگاه پزشکی بوگامولتس به صورت رسمی به عنوان دانشگاه پیراگوف در سال 1861 میلادی صورت پذیرفت و در سال 1918 با نام دانشگاه بوگامولتس فعالیت خود را آغاز نمود و معروفترین دانشگاه علوم پزشکی اوکراین و یکی از سه دانشگاه مشهور جمهوریهای تازه استقلال یافته می باشد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه پزشکی بوگامولتس کیف اوکراین