خانه / تحصیل اوکراین / تاریخ کشور اوکراین

تاریخ کشور اوکراین

تاریخ کشور اوکراین

بیوگرافی تاریخی کشور اوکراین

بیوگرافی تاریخی کشور اوکراین

بیوگرافی تاریخی کشور اوکراین تاریخ کشور اروپایی اوکراین  تاریخ شهر کیف اوکراین آثار به دست آمده از قرون مفرغ و قرون دوم و سوم، نشان از قدمت و با اهمیت بودن شهر کیف دارد. طبق برخی از روایات سه برادر و یک خواهر به نامهای «کی»، «شیک»، «خوریف»، و خواهرشان …

بیشتر بخوانید »