دانشگاه معماری و ساختمان خارکف

دانشگاه معماری و ساختمان خارکف

دانشگاه معماری و ساختمان خارکف

Kharkiv state technkal university of construction and architecture

این دانشگاه تنها دانشگاه معماری و ساختمان شهر خارکف می باشد که دارای اعتبار و قدمت بسیار بالایی در در کشور اوکراین است.

زبان تدریس این دانشگاه به زبان روسی است و دانشجویان می توانند دوره پاتفک زبان روسی خود را ابتدا در یکی از دانشگاههای پایتخت گزرانیده و سپس وارد این دانشگاه شوند.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه معماری و ساختمان خارکف

دانشگاه ماشین سازی و راهسازی خارکف اوکراین

دانشگاه ماشین سازی و راهسازی خارکف

دانشگاه ماشین سازی و راهسازی خارکف اوکراین

این دانشگاه در سال ۱۹۳۰ تاسیس شد و اکنون در جایگاه ۹۰۰۲ جهانی قرار دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ماشین سازی و راهسازی خارکف اوکراین

دانشگاه مهندسی لوتسک اوکراین

دانشگاه  مهندسی لوتسک اوکراین

دانشگاه مهندسی لوتسک اوکراین

Lutsk National Technical University

lutsk-ntu.com.ua

دانشگاه مهندسی لوتسک اوکراین در سال ۱۹۶۶ تاسیس شده و در جایهگاه ۸۵۰۱ جهانی قرار دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه مهندسی لوتسک اوکراین

دانشگاه ملی دریانوردی ادسا اوکراین

دانشگاه ملی دریانوردی ادسا اوکراین

دانشگاه ملی دریانوردی ادسا اوکراین در سال ۱۹۶۶ افتتاح شد و در حال حاضر رتبه ۷۶۹۸ جهانی را دارد.

osmu.odessa.ua

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ملی دریانوردی ادسا اوکراین

دانشگاه کشتی سازی نیکولایو اوکراین

دانشگاه کشتی سازی میکلایو اوکراین

دانشگاه کشتی سازی میکلایو اوکراین

nuos.edu.ua/en

دانشگاه کشتی سازی نیکولایو اوکراین در سال ۱۹۲۰ گشایش یافت و هم اکنون در جایگاه ۶۹۶۳ جهانی است.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه کشتی سازی نیکولایو اوکراین

دانشگاه حمل و نقل ریلی دنیپروپتروسک اوکراین

دانشگاه حمل و نقل ریلی دنیپروپتروسک

دانشگاه حمل و نقل ریلی دنیپروپتروسک اوکراین

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

Dnipropetrovsk National University of Rail Transport

diit.edu.ua

دانشگاه حمل و نقل ریلی دنیپروپتروسک اوکراین سال ۱۹۳۰ گشایش یافت و هم اکنون رتبه ۶۶۳۰ جهانی را دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه حمل و نقل ریلی دنیپروپتروسک اوکراین

دانشگاه مهندسی زاپاروژییه اوکراین

دانشگاه مهندسی زاپاروژییه اوکراین

دانشگاه مهندسی زاپاروژییه

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

zntu.edu.ua

دانشگاه مهندسی زاپاروژییه اوکراین  به سال ۱۹۰۰ افتتاح شد و  هم اکنون رتبه ۶۶۳۰ جهانی را دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه مهندسی زاپاروژییه اوکراین

دانشگاه ملی معدن دنیپروپتروسک اوکراین

دانشگاه ملی معدن دنیپروپتروسک اوکراین

دانشگاه ملی معدن دنیپروپتروسک اوکراین

National Mining University of Dnepropetrovsk

nmu.org.ua

این دانشگاه در سال ۱۸۹۹ تاسیس شده و قدیمیرتین دانشگاه این شهر به شمار می اید که رتبه ۵۶۴۲ جهانی را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ملی معدن دنیپروپتروسک اوکراین

دانشگاه مهندسی وینیتسیا اوکراین

دانشگاه مهندسی وینیتسیا اوکراین

دانشگاه مهندسی وینیتسیا

دانشگاه مهندسی وینیتسیا اوکراین به سال  ۱۹۶۰ تاسیس شد و هم اکنون رتبه ۳۷۶۶ جهانی را دارا است.

Вінницький національний технічний університет

vntu.edu.ua

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه مهندسی وینیتسیا اوکراین

دانشگاه نفت و گاز ایوانو فرانکو

دانشگاه نفت و گاز ایوانو فرانکو

دانشگاه نفت و گاز ایوانو فرانکو

eng.nung.edu.ua

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

دانشگاه نفت و گاز ایوانو فرانکو در سال ۱۹۶۷ تاسیس شد و امروزه جایگاه ۳۶۲۳ جهانی را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه نفت و گاز ایوانو فرانکو

دانشگاه معماری کیف اوکراین (کیسی)

دانشگاه معماری کیف اوکراین (کیسی)

دانشگاه ملی ساختمان و معماری کیف(کیسی)

Kyiv National University of Construction and Architecture   www.knuba.edu.ua/en

این دانشگاه در سال 1930 انستیتوی ساختمان بر اساس دانشکده معماری انستیتوی هنر کی یف و بخش ساخت و ساز شهری انستیتوی پلی تکنیک در شهر کیف تاسیس شد و انستیتو ساختمان کیف نامیده شد و در سال 1939 به انستیتو مهندسی ساختمان کیف تغییر نام داد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه معماری کیف اوکراین (کیسی)

دانشگاه هوا و فضای خارکف اوکراین (خائی)

دانشگاه هوا و فضای خارکف اوکراین

دانشگاه ملی هوا و فضای خارکف (خائی)

National Arospace University, Kharkiv  www.khai.edu

این دانشگاه دارای رتبه 3 در اروپا می باشد , و جزو دانشگاههای تاپ اروپا محسوب میشود.

دانشگاه هوا و فضا خایی در سال 1930 تاسیس گردید و یکی از معروفترین دانشگاههای اوکراین در شهر خارکف است. شهر خارکف با فاصله ای حدود 600 کیلومتر با پایتخت بعنوان پایتخت اول کشور اوکراین پذیرای دانشجویان خارجی زیادی از کشورهای مختلف می باشد. این دانشگاه در حال حاضر با دانشگاههای بیش از 10 کشور جهان ارتباط دارد و همچنین در پروژه بین المللی فضایی آلفا مشـارکت دارد.  دانشگاه خایی در بعضی از رشته ها به زبان انگلیسی آموزش می دهد و شهریه آموزش به زبان انگلیسی بالاتر از زبان روسی است.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه هوا و فضای خارکف اوکراین (خائی)

دانشگاه ملی هوا و فضای کیف اوکراین نائو (کیگا)

دانشگاه ملی هوا و فضای کیف اوکراین نائو (کیگا)

دانشگاه ملی هوا و فضای کیف ، نائو(کیگا)

National Aviation University  www.nau.edu.ua

این دانشگاه معروفترین دانشگاه علوم هوائی اوکراین تاسیس 1933 و عضو ایکائو و باشگاههای هوائی اروپا و کانادا و دارای رتبه سوم دانشگاههای علوم هوا و فضای اروپا و در حال حاضر رتبه تک روقمی 4 را در اروپا به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ملی هوا و فضای کیف اوکراین نائو (کیگا)

دانشگاه فنی و مهندسی کیف اوکراین (کاپئی)

دانشگاه فنی و مهندسی کیف اوکراین (کاپئی)

دانشگاه فنی و مهندسی کیف(کاپئی)

National Technical University of Ukraine  www.ntu-kpi.kiev.ua

دانشگاه ملی فنی و مهندسی کیف معروف به کاپئی درسال 1898 تاسیس گردید و بعنوان یکی از قدیمی ترین دانشگاههای شناخته شده اروپای شرقی در اوکراین با بیش از 100 سال قدمت پذیرای دانشجویان خارجی از کشورهای مختلف است. این دانشگاه دارای رنکینگ 749 جهانی می باشد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه فنی و مهندسی کیف اوکراین (کاپئی)

دانشگاه ملی کیف اوکراین تاراس شفچنکو یا دانشگاه سرخ کیف

دانشگاه ملی کیف اوکراین تاراس شفچنکو

دانشگاه ملی کیف تاراس شفچنکو یا دانشگاه سرخ کیف

National Taras Shevchenko University  univ.kiev.ua

دانشگاه ملی تاراساشفچنکو معروف به دانشگاه سرخ اوکراین در سال 1834 تاسیس گردیده و بعنوان یکی از قدیمی ترین دانشگاه کشور اوکراین با بیش از 170 سال قدمت دانشجویان زیادی از کشورهای مختلف در بیش از 60 رشته دانشگاهی را پذیرا می باشد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ملی کیف اوکراین تاراس شفچنکو یا دانشگاه سرخ کیف