دانشگاه معماری و ساختمان خارکف

دانشگاه معماری و ساختمان خارکف

دانشگاه معماری و ساختمان خارکف ادامه مطلب »
دانشگاه ماشین سازی و راهسازی خارکف اوکراین

دانشگاه ماشین سازی و راهسازی خارکف اوکراین

دانشگاه ماشین سازی و راهسازی خارکف ادامه مطلب »
دانشگاه مهندسی لوتسک اوکراین

دانشگاه مهندسی لوتسک اوکراین

دانشگاه مهندسی لوتسک ادامه مطلب »
دانشگاه ملی دریانوردی ادسا اوکراین

دانشگاه ملی دریانوردی ادسا اوکراین

دانشگاه ملی دریانوردی ادسا ادامه مطلب »
دانشگاه کشتی سازی نیکولایو اوکراین

دانشگاه کشتی سازی نیکولایو اوکراین

دانشگاه کشتی سازی میکلایو ادامه مطلب »
دانشگاه حمل و نقل ریلی دنیپروپتروسک اوکراین

دانشگاه حمل و نقل ریلی دنیپروپتروسک اوکراین

دانشگاه حمل و نقل ریلی دنیپروپتروسک ادامه مطلب »
دانشگاه مهندسی زاپاروژییه اوکراین

دانشگاه مهندسی زاپاروژییه اوکراین

دانشگاه مهندسی زاپاروژییه ادامه مطلب »
دانشگاه ملی معدن دنیپروپتروسک

دانشگاه ملی معدن دنیپروپتروسک اوکراین

دانشگاه ملی معدن دنیپروپتروسک ادامه مطلب »
دانشگاه مهندسی وینیتسیا اوکراین

دانشگاه مهندسی وینیتسیا اوکراین

دانشگاه مهندسی وینیتسیا ادامه مطلب »
دانشگاه نفت و گاز ایوانو فرانکو

دانشگاه نفت و گاز ایوانو فرانکو

دانشگاه نفت و گاز ایوانو فرانکوسک ادامه مطلب »
دانشگاه معماری کیف اوکراین (کیسی)

دانشگاه معماری کیف اوکراین (کیسی)

دانشگاه ملی ساختمان و معماری کیف(کیسی) ادامه مطلب »
دانشگاه هوا و فضای خارکف اوکراین (خائی)

دانشگاه هوا و فضای خارکف اوکراین (خائی)

دانشگاه ملي هوا و فضاي خاركف (خائي) ادامه مطلب »
دانشگاه ملی هوا و فضای کیف اوکراین نائو (کیگا)

دانشگاه ملی هوا و فضای کیف اوکراین نائو (کیگا)

دانشگاه ملي هوا و فضاي كيف ، نائو(كيگا) ادامه مطلب »
دانشگاه ف

دانشگاه فنی و مهندسی کیف اوکراین (کاپئی)

دانشگاه فني و مهندسي كيف(كاپئي) ادامه مطلب »
دانشگاه ملی کیف اوکراین تاراس شفچنکو

دانشگاه ملی کیف اوکراین تاراس شفچنکو یا دانشگاه سرخ کیف

دانشگاه ملی کیف تاراس شفچنکو(دانشگاه سرخ كيف) ادامه مطلب »