دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین

دانشگاه پزشکی لووف اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین دانشگاه علوم پزشکی لووف Lviv State Medical University این دانشگاه در سال ۱۷۸۴ تاسیس شده و معتبر ترین دانشگاه پزشکی اوکراین میباشد که در جایگاه  700 برترین... ادامه مطلب »
آکادمی تخصصی پزشکی شوپی کا اوکراین

آکادمی پزشکی شوپیکا اوکراین

آکادمی تخصصی پزشکی شوپی کا اوکراین تحصیل در اوکراین در آکادمی تخصصی علوم پزشکی کیف  شوپی کا National P.L. Shupika Medical Academy of Postgraduate Education این دانشگاه ‌مرکز تخصصی علوم پزشکی در... ادامه مطلب »
دانشگاه علوم پزشکی خارکف

دانشگاه علوم پزشکی خارکف

دانشگاه پزشکی خارکف ادامه مطلب »
دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا ادامه مطلب »
دانشگاه پزشکی کریمه اوکراین

دانشگاه پزشکی کریمه اوکراین

دانشگاه پزشکی کریمه ادامه مطلب »
دانشگاه پزشکی لوگانسک اوکراین

دانشگاه پزشکی لوگانسک اوکراین

دانشگاه پزشکی لوگانسک ادامه مطلب »
دانشگاه پزشکی ایوانو فرانکو اوکراین

دانشگاه پزشکی ایوانو فرانکو اوکراین

دانشگاه پزشکی ایوانوفرانکو ادامه مطلب »
دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین

دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین

دانشگاه دارو سازی خارکف ادامه مطلب »
دانشگاه پزشکی وینیتسیا اوکراین

دانشگاه پزشکی وینیتسیا اوکراین

دانشگاه پزشکی وینیتسیا ادامه مطلب »
دانشگاه پزشکی چرنیگیو اوکراین

دانشگاه پزشکی چرنیگیو اوکراین (بوکووینییان)

دانشگاه پزشکی چرنیگیو (بوکووینییان) ادامه مطلب »
دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین

دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین

دانشگاه پزشکی دانتسک ادامه مطلب »
دانشگاه پزشکی بوگامولتس کیف اوکراین

دانشگاه پزشکی بوگامولتس کیف اوکراین

دانشگاه ملی پزشکی بوگامولتس کیف ادامه مطلب »