دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کیف اوکراین

دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کیف اوکراین

دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کیف

knmau.com.ua

آکادمی ملی موسیقی چایکوفسکی در سال 1913 میلادی تاسیس شد و در ابتدا هنرستان موسیقی کیف نامگذاری گردید و در تاسیس این دانشگاه موسیقی دانان بزرگ روسی مانند روبینشتین، چایکوفسکی، رحمانینوف، گلازونوف و استاد مجرب و مدیر چندین ساله هنرستان پوخالسکی شرکت داشته است.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه موسیقی چایکوفسکی کیف اوکراین

دانشگاه ملی فناوری و طراحی کیف اوکراین

دانشگاه ملی فناوری و طراحی کیف اوکراین

دانشگاه ملی فناوری و طراحی کیف

Kiev National University of Technologies and Design   en.knutd.com.ua

این در سال 1930 تاسیس شده است و دانشکده های تشکیل دهنده این دانشگاه شامل   طراحی، تکنولوژی تجهیزات فنی صنایع سبک، تکنولوژ ی شیمیایی و غیره بوده که در آنها می توان به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی تحصیل نمود. طراحی لباس، طراحی مبلمان، تئوری و تاریخ طراحی، طراحی و فن آوری کفش، الیاف طبیعی و مصنوعی، طراحی و فن آوری پارچه و تریکوتاژ، فن آوری صنعت نساجی، سیستم های الکترونیکی، فن اندازه گیری، کیفیت و استاندارد، علوم اقتصادی، بازاریابی، تجارت، حسابداری از دیگر رشته های این دانشگاه است.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ملی فناوری و طراحی کیف اوکراین