دانشگاه صنایع غذایی ادسا اوکراین

دانشگاه صنایع غذایی ادسا اوکراین

دانشگاه صنایع غذایی ادسا

دانشگاه صنایع غذایی ادسا اوکراین به سال ۱۹۰۲ گشایش یافت و اکنون در رتبه ۸۷۶۴ جهانی قرار دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه صنایع غذایی ادسا اوکراین

دانشگاه ملی کشاورزی کیف اوکراین

دانشگاه ملی کشاورزی کیف اوکراین

دانشگاه ملی کشاورزی کیف اوکراین

دانشگاه ملی کشاورزی اوکراین در سال 1898 میلادی در پایتخت کشور اوکراین، شهر کی یف تاسیس گردید و هم اکنون در جایگاه ۸۷۰۵ جهانی قرار دارد. سیستم آموزشی در این دانشگاه مانند سایر دانشگاه های کشور اوکراین به صورت دو سیمستر تحصیلی در سال می باشد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ملی کشاورزی کیف اوکراین

دانشگاه تربیت بدنی لووف اوکراین

تحصیل در اوکراین – دانشگاه تربیت بدنی لووف

دانشگاه تربیت بدنی لووف

ldufk.edu.ua

دانشگاه تربیت بدنی لووف در سال ۱۹۴۶ تاسیس شده و هم اکنون رتبه ۸۴۸۰ جهانی را در اختیار دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه تربیت بدنی لووف اوکراین

دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین

دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین

دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین

دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین به سال ۱۹۲۰ تاسیس شده و اکنون در جایگاه ۷۸۹۱ جهانی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین

دانشگاه خرسون کشور اوکراین

دانشگاه خرسون کشور اوکراین

دانشگاه خرسون

Херсонский национальный технический университет

oda.kherson.ua

دانشگاه خرسون کشور اوکراین در سال ۱۹۱۷ تاسیس شده و هم اکنون رتبه ۷۷۰۷ جهانی را دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه خرسون کشور اوکراین

دانشگاه کیف اسلاوییان اوکراین

دانشگاه کیف اسلاوییان اوکراین

دانشگاه کیف اسلاوییان

КИЕВСКИЙ СЛАВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ksu.edu.ua

این دانشگاه در سال ۱۹۹۲ تاسیس شده و در رتبه ۷۲۵۶ جهانی قرار دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه کیف اسلاوییان اوکراین

دانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکراین

دانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکراین

دانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکراین

Хмельницький нацiональний унiверситет

khnu.km.ua

دانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکراین در سال ۱۹۶۲ تاسیس شده و در جایگاه۶۴۰۴ جهانی قرار دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکراین

دانشگاه کروک کیف اوکراین

دانشگاه کروک کیف اوکراین

دانشگاه کروک کیف اوکراین

این دانشگاه در سال ۱۹۹۲ گشایش یافت و در رتبه ۵۸۶۸ جهانی جای دارد.

Крук університет України

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه کروک کیف اوکراین

دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین

دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین

دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف

nuft.in.ua

دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین در سال ۱۹۳۰ تاسیس شده و هم اکنون دارای رتبه ۵۸۴۱ جهانی است.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین

دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین

دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین

دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین

این دانشگاه در سال ۱۹۳۰ افتتاح شد و در حال حاضر در مکان ۵۸۰۷ جهانی جای دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ملی کارپاتی اوکراین

دانشگاه ملی دنیپروپتروسک اوکراین

دانشگاه ملی دنیپروپتروسک اوکراین

دانشگاه ملی دنیپروپتروسک اوکراین

dnu.dp.ua

دانشگاه ملی دنیپروپتروسک اوکراین در سال ۱۹۱۸ تاسیس شده و در مکان ۵۴۰۶ دانشگاههای جهان قرار دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ملی دنیپروپتروسک اوکراین

دانشگاه ملی دانتسک اوکراین

دانشگاه ملی دانتسک اوکراین

دانشگاه ملی دانتسک

Donetskiy natsionalnyy universitet

donnu.edu.ua

دانشگاه ملی دانتسک اوکراین به سال ۱۹۳۷ گشایش یافت  و هم اکنون در جایگاه ۴۴۴۲ جهانی قرار دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ملی دانتسک اوکراین

دانشگاه ملی سیمفروپل اوکراین

دانشگاه ملی سیمفروپل اوکراین

دانشگاه ملی سیمفروپل (ورنادسکی)

ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

tnu.in.ua

دانشگاه ملی سیمفروپل اوکراین در سال ۱۹۱۸ و در مرکز ایالت کریمه تاسیس شد که هم اکنون در رتبه ۴۳۳۰ جهانی قرار دارد.

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ملی سیمفروپل اوکراین

دانشگاه ملی اوژگورد اوکراین

دانشگاه ملی اوژگورد اوکراین

دانشگاه ملی اوژگورد

این دانشگاه در سال ۱۹۴۵ تاسیس شده و هم اکنون در رتبه ۲۴۹۸ جهانی قرار دارد.

Ужгородський національний університет

uzhnu.edu.ua

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه ملی اوژگورد اوکراین