دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین

دانشگاه پزشکی لووف اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین دانشگاه علوم پزشکی لووف Lviv State Medical University این دانشگاه در سال ۱۷۸۴ تاسیس شده و معتبر ترین دانشگاه پزشکی اوکراین میباشد که در جایگاه  700 برترین... ادامه مطلب »
آکادمی تخصصی پزشکی شوپی کا اوکراین

آکادمی پزشکی شوپیکا اوکراین

آکادمی تخصصی پزشکی شوپی کا اوکراین تحصیل در اوکراین در آکادمی تخصصی علوم پزشکی کیف  شوپی کا National P.L. Shupika Medical Academy of Postgraduate Education این دانشگاه ‌مرکز تخصصی علوم پزشکی در... ادامه مطلب »
دانشگاه علوم پزشکی خارکف

دانشگاه علوم پزشکی خارکف

دانشگاه پزشکی خارکف ادامه مطلب »
دانشگاه معماری و ساختمان خارکف

دانشگاه معماری و ساختمان خارکف

دانشگاه معماری و ساختمان خارکف ادامه مطلب »
دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا ادامه مطلب »
دانشگاه صنایع غذایی ادسا اوکراین

دانشگاه صنایع غذایی ادسا اوکراین

دانشگاه صنایع غذایی ادسا ادامه مطلب »
دانشگاه ملی کشاورزی کیف اوکراین

دانشگاه ملی کشاورزی کیف اوکراین

دانشگاه ملی کشاورزی کیف اوکراین ادامه مطلب »
دانشگاه تربیت بدنی لووف اوکراین

دانشگاه تربیت بدنی لووف اوکراین

دانشگاه تربیت بدنی لوو ادامه مطلب »
دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین

دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین

دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف ادامه مطلب »
دانشگاه خرسون کشور اوکراین

دانشگاه خرسون کشور اوکراین

دانشگاه خرسون ادامه مطلب »
دانشگاه کیف اسلاوییان اوکراین

دانشگاه کیف اسلاوییان اوکراین

دانشگاه کییف اسلاوییان ادامه مطلب »
دانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکراین

دانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکراین

دانشگاه ملی خمیلنیدسکی ادامه مطلب »
دانشگاه کروک کیف اوکراین

دانشگاه کروک کیف اوکراین

دانشگاه کروک کیف ادامه مطلب »
دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین

دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین

دانشگاه ملی صنایع غذایی کییف ادامه مطلب »
دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین

دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین

دانشگاه ملی کارپاتی ادامه مطلب »