توصيه های ايمنی به دانشجويان عازم

توصیه های ایمنی به دانشجویان عازم

توصیه های ایمنی به دانشجویان عازم توصیه های ایمنی به دانشجویان عازم توصیه های ایمنی به دانشجویان عازم از رفتن به محلهای ناشناس ونا امن و در ساعات خلوت بپرهیزید. جهت حفظ... ادامه مطلب »
توصیه های مهم در رابطه با بانک و ارز

توصیه های مهم در رابطه با بانک و ارز

  توصیه های مهم در رابطه با بانک و ارز  پس از عزیمت و ورود به کشور مقصد در اولین فرصت به بانک مراجعه نموده و افتتاح حساب نمائید. برای افتتاح حساب... ادامه مطلب »
توصيه های مهم در رابطه با گواهی نامه

توصیه های مهم در رابطه با گواهی نامه

توصیه های مهم در رابطه با گواهی نامه توصیه های مهم در رابطه با گواهی نامه توصیه های مهم در رابطه با گواهی نامه ادامه مطلب »
توصيه های مهم در رابطه با اقامت و رواديد تحصيلی دانشجويان

توصیه های مهم در رابطه با اقامت و روادید تحصیلی دانشجویان

  توصیه های مهم در رابطه با اقامت و روادید تحصیلی دانشجویان   دانشجویان پس از ورود به کشور مقصد باید ظرف مدت 15-3 روز از تاریخ ورود(بسته به کشور) پس از... ادامه مطلب »
توصيه های مهم در رابطه با مسکن در خارج

توصیه های مهم در رابطه با مسکن در خارج

توصیه های مهم در رابطه با مسکن در خارج   توصیه های مهم در رابطه با مسکن در خارج توصیه های مهم در رابطه با مسکن در خارج توصیه های مهم در... ادامه مطلب »
نكات مهم در رابطه با فرودگاه و عزیمت

نکات مهم در رابطه با فرودگاه و عزیمت

نکات مهم در رابطه با فرودگاه و عزیمت نکات مهم در رابطه با فرودگاه و عزیمت ادامه مطلب »
توصیه هایی در رابطه با مدارک دانشجو

توصیه هایی در رابطه با مدارک دانشجو

توصیه هایی در رابطه با مدارک دانشجو توصیه هایی در رابطه با مدارک دانشجو ادامه مطلب »
توصيه های مهم در رابطه با دوره های زبان

توصیه های مهم در رابطه با دوره های زبان

توصیه های مهم دررابطه با دوره های زبان توصیه های مهم در رابطه با دوره های زبان ادامه مطلب »
توصيه های مهم در رابطه با خوابگاهها

توصیه های مهم در رابطه با خوابگاهها

توصیه های مهم در رابطه با خوابگاهها توصیه های مهم در رابطه با خوابگاهها ادامه مطلب »
توصيه های مهم در رابطه با هزينه زندگی

توصیه های مهم در رابطه با هزینه زندگی

توصیه های مهم در رابطه با هزینه زندگی توصیه های مهم در رابطه با هزینه زندگی ادامه مطلب »
توصيه های مهم قوانين دانشگاهی

توصیه های مهم قوانین دانشگاهی

توصیه های مهم قوانین دانشگاهی توصیه های مهم قوانین دانشگاهی ادامه مطلب »
نمایندگی دانشگاههای اوکراین به ما

نمایندگی دانشگاههای اوکراین به ما

نمایندگی دانشگاههای اوکراین به ما دانشگاههای کشور اوکراین که گروه ما نمایندگی آنها را دارد دانشگاه پلی تکنیک کیف(کاپئی) : دارای رشته های فنی و مهندسی به زبان روسی دانشگاه علوم پزشکی... ادامه مطلب »
توصیه های مهم به دانشجویان اوکراین

توصیه های مهم به دانشجویان اوکراین

توصیه های مهم به دانشجویان اوکراین توصیه ها و نکات مهم به دانشجویان اوکراین ادامه مطلب »
دانشگاههای مورد تایید اکراین

دانشگاههای مورد تایید اکراین

دانشگاههای مورد تایید اكراين از نظر وزارت علوم ایران ادامه مطلب »
نظام آموزشی تحصیلی‌ اوکراین

نظام آموزشی تحصیلی‌ اوکراین

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ ادامه مطلب »