مراکز مخابرات استان تهران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراکز و سازمان های مهم
  4. chevron_right
  5. مراکز مخابرات استان تهران
globe, group of the people and notebook on white background

globe, group of the people and notebook on white background

 

مراکز مخابرات استان تهران

اداره کل مخابرات منطقه ۲ تهران

نشانی:‌ خیابان آفریقا بالاتر از میرداماد روبروی پارک صبا خیابان شهید یزدان‌پناه پلاک ۵۸

 

ردیف مرکز مخابرات سمت سازمانی تلفن تماس پیش‌شماره‌ها نشانی
۱ اداره کل مخابرات منطقه ۲ تهران مدیرکل و معاونین ۲۲۶۲۱۱۱۱

۲۲۶۲۴۴۴۴

خیابان آفریقا بالاتر از میرداماد روبروی پارک صبا خیابان شهید یزدان‌پناه پلاک ۵۸
۲ شهید قدوسی رییس مرکز ۲۲۲۲۰۰۱۳

۲۲۲۲۰۰۱۴

۲۲۹۰-۲۲۹۱-۲۲۹۲-۲۲۲۵-۲۲۲۶-۲۲۲۷-۲۶۴۰-۲۶۴۱-۲۲۲۲ خیابان شریعتی ، خیابان شهید دستگردی، نرسیده به خیابان نفت
امور مشترکین ۲۲۲۲۹۸۵۰

۲۲۲۲۹۵۹۵

۳ شهید مفتح رییس مرکز ۲۲۸۹۳۹۰۰

۲۲۸۹۳۹۰۱

۲۲۸۷-۲۲۸۸-۲۲۸۹-۲۲۸۴-۲۲۸۵-۲۲۸۶ خیابان شریعتی، ابتدای خیابان پاسداران، بعد از خ دشتستان سوم، بن‌بست کوکب
امور مشترکین ۲۲۸۹۳۹۰۵

۲۲۸۹۳۹۰۴

۴ شهید غریبی رییس مرکز ۲۲۶۹۶۱۵۶

۲۲۶۹۶۱۵۷

۲۲۶۸-۲۲۶۹-۲۲۳۹-۲۲۲۳-۲۲۲۴-۲۲۶۷-۲۲۲۰-۲۲۲۱ بزرگراه آیت ا… صدر، قیطریه شمالی، بلوار صبا نبش کوچه کتابی
امور مشترکین ۲۲۶۹۶۱۵۴

۲۲۶۹۶۱۵۵

۵ شهید تندگویان رییس مرکز ۲۶۳۱۹۹۹۰

۲۶۳۱۹۹۹۱

۲۲۵۳-۲۶۳۰-۲۶۳۱-۲۲۵۰ ۲۲۵۱-۲۲۵۲-۲۲۳۱-۲۲۳۲ ۲۲۳۳-۲۲۳۰ خیابان رسالت، خیابان استاد حسن بنا شمالی، مقابل ندارایانه
امور مشترکین ۲۶۳۱۹۹۷۴

۲۶۳۱۹۹۷۸

۶ شهید محلاتی رییس مرکز ۲۲۴۴۱۱۱۱

۲۲۴۵۱۰۵۰

۲۲۴۸-۲۲۴۹-۲۲۱۹-۲۲۴۵-۲۲۴۶-۲۲۴۷-۲۲۴۴ خیابان لشکرک، جنب مینی سیتی، شهرک شهید محلاتی میدان توحید بالاتر از صندوق انصار
امور مشترکین ۲۲۴۴۸۸۸۸

۲۲۴۶۹۰۴۰

۷ شهید جعفری رییس مرکز ۲۲۴۰۱۱۱۱

۲۲۱۸۱۵۰۵

۲۲۴۲-۲۲۱۷-۲۲۱۸-۲۲۴۰-۲۲۴۱-۲۲۴۳ بزرگراه شهید چمران، خیابان ولنجک، نبش خیابان هفدهم
امور مشترکین ۲۲۱۸۱۵۵۰

۲۲۱۸۱۵۰۹

۸ شهید دستغیب رییس مرکز ۲۲۷۵۶۸۰۱

۲۲۷۵۶۸۰۲

۲۲۷۳-۲۲۷۴-۲۲۷۵-۲۲۷۰-۲۲۷۱-۲۲۷۲ خیابان شریعتی، میدان قدس، ابتدای خیابان دربند
امور مشترکین ۲۲۷۵۶۸۴۹

۲۲۷۱۱۰۹۰

۹ شهید لطیفی رییس مرکز ۲۲۹۸۰۰۱۵

۲۲۹۵۰۰۱۶

۲۲۹۶-۲۲۹۷-۲۲۹۸-۲۲۹۳-۲۲۹۴-۲۲۹۵ لویزان، خیابان شعبانلو روبروی پارک سخندان جنب کوچه نسترن
امور مشترکین ۲۲۹۸۰۰۵۴

۲۲۹۸۰۰۸۴

۱۰ شهید باهنر رییس مرکز ۲۲۶۰۱۱۱۱

۲۲۶۲۳۳۸۲

-۲۶۶۰-۲۲۰۰-۲۲۶۱-۲۲۶۰-۲۲۶۴-۲۲۶۳-۲۲۶۲ خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان شهید کلاهدوز، بعد از سینما فرهنگ
امور مشترکین ۲۲۶۲۳۳۱۰

۲۲۶۰۵۱۱۴

۱۱ پاسداران رییس مرکز ۲۲۷۷۷۰۱۱

۲۲۷۷۷۰۱۲

۲۲۷۷-۲۲۷۸-۲۲۷۹-۲۲۵۸-۲۲۵۹-۲۲۷۶-۲۲۵۵-۲۲۵۶-۲۲۵۷-۲۲۵۴ خیابان پاسداران، نرسیده به خیابان شهید کلاهدوز، بهستان هشتم
امور مشترکین ۲۲۷۷۸۷۴۱

۲۲۷۷۸۷۷۱

۱۲ سلمان فارسی رییس مرکز ۲۲۳۵۱۱۱۱

۲۲۱۴۲۲۴۷

۲۲۳۷-۲۲۳۸-۲۲۱۴-۲۲۳۴ ۲۲۳۵-۲۲۳۶-۲۲۱۱-۲۲۰۸ ۲۲۱۲-۲۲۰۹-۲۲۰۷-۲۲۰۶

۲۲۱۳

سعادت آباد، بین میدان کاج و قیصر امین‌پور
امور مشترکین ۲۲۱۴۲۱۷۸

۲۲۱۴۲۱۷۳

۱۳ استقلال رییس مرکز ۲۲۰۴۱۱۱۱

۲۲۶۶۱۱۳۲

۲۲۶۶-۲۶۲۰-۲۶۲۱-۲۲۰۲-۲۲۰۵-۲۲۶۵-۲۲۰۴-۲۲۱۵-۲۲۰۳-۲۲۰۱ خ ولیعصر، بالاتر از سازمان صدا وسیما، نرسیده به بزرگراه شهیدچمران، خیابان استقلال
امور مشترکین ۲۲۶۶۲۲۱۳

۲۲۶۶۲۲۱۷

۱۴ جماران رییس مرکز ۲۶۱۱۴۰۵۵

۲۶۱۱۴۰۵۶

۲۶۱۱-۲۶۱۲-۲۶۱۳-۲۲۸۲-۲۲۸۳-۲۶۱۰-۲۲۲۹-۲۲۸۰-۲۲۸۱-۲۲۱۶-۲۲۲۸ انتهای خیابان پاسداران، اول خیابان اقدسیه
امور مشترکین ۲۶۱۱۴۰۷۴

۲۲۲۸۸۷۷۰

۱۵ شهدای لواسان رییس مرکز ۲۶۵۴۲۲۲۹

۲۶۵۷۳۰۱۱

۲۶۵۴-۲۶۵۵-۲۶۵۶ لواسان،‌ بلوار امام خمینی مرکز مخابرات شهدای لواسان
امور مشترکین ۲۶۵۴۹۵۵۰

۲۶۵۴۲۱۱۲

۱۶ امام علی (فشم) رییس مرکز ۲۶۵۰۲۵۲۶

۲۶۵۰۲۰۰۲

۲۶۵۲-۲۶۵۱-۲۶۵۰-۲۶۵۳ فشم،‌ میدان امام خمینی کوچه حسینیه مرکز مخابرات امام علی (ع) فشم
امور مشترکین ۲۶۵۰۰۳۷۲

۲۶۵۰۲۱۱۲

 

اداره کل مخابرات منطقه سه تهران

نشانی:‌ خیابان پیروزی،  سه راه سلیمانیه،  خ بیمارستان فجر، پ ۲

 

ردیف مرکز مخابرات سمت سازمانی تلفن تماس پیش‌شماره‌ها نشانی
۱ اداره کل مخابرات منطقه ۳ تهران مدیرکل ۳۳۳۳۴۴۴۴

۳۳۳۳۱۱۱۱

………………..

 

خیابان پیروزی،‌ سه‌راه سلیمانیه،‌ خ بیمارستان فجر،‌ پ ۲
۲ ملت رییس مرکز ۳۳۹۷۸۴۰۳ ۳۳۹۱و۳۳۹۰و۳۳۱۱و۳۳۹۴و۳۳۹۳

۳۳۹۲و۳۳۹۶و۳۳۹۵

۳۳۹۷و۳۳۹۹و۳۳۹۸

خیابان سعدی جنوبی ، خیابان اکباتان
امور مشترکین ۹و۳۳۹۷۸۴۰۷
۳ شهید دیالمه رییس مرکز ۳۳۵۴۵۰۰۲ ۳۳۱۳و۳۳۱۲و۳۳۵۲و۳۳۵۱و۳۳۵۰

۳۳۵۶و۳۳۵۵و۳۳۵۴

خیابان ری ، نبش ک اربابی جنب بیمارستان شهید اندرزگو
امور مشترکین ۳۳۱۳۴۷۴۳
۴ پیروزی رییس مرکز ۳۳۲۵۳۰۱۰ ۳۳۳۲و۳۳۳۱و۳۳۳۰و۳۳۳۵و۳۳۳۴و۳۳۳۳

۳۳۷۹و۳۳۷۸و۳۳۳۶

خیابان پیروزی ، سه راه سلیمانیه خ بیمارستان فجر،  پ ۲
امور مشترکین ۳۳۲۵۳۰۰۲
۵ الغدیر رییس مرکز ۳۳۶۹۶۹۲۰ ۳۳۰۲و۳۳۰۱و۳۳۰۰و۳۳۴۳و۳۳۰۳

۳۳۷۰و۳۳۶۹و۳۳۶۸و۳۳۷۳و۳۳۷۲و۳۳۷۱

 

میدان خراسان،‌ خیابان خاوران ، خ شهید مینابی
امور مشترکین ۳۱و۳۳۶۹۶۹۳۰
۶ هجرت رییس مرکز ۳۳۶۴۵۷۰۰و۳۳۶۴۵۸۰۰ ۳۳۶۵و۳۳۱۵و۳۳۱۴و۳۳۸۰و۳۳۶۴

۳۳۶۶و۳۳۸۱و۳۳۸۴و۳۳۸۳و۳۳۸۲

خیابان افسریه ، خیابان هفدهم
امور مشترکین ۴۲و۴۱و۴۰و۳۳۶۴۶۳۳۹
۷ شهید آیت‌ا… اشرفی اصفهانی رییس مرکز ۳۳۰۶۲۰۴۰

۳۳۰۷۹۷۰۰

۳۳۰۷و۳۳۰۶و۳۳۰۵و۳۳۱۶و۳۳۱۰و

۳۳۰۸و۳۳۰۹و۳۳۱۹و۳۳۱۸و۳۳۱۷

خیابان پیروزی ، انتهای خیابان نبرد ، جنب تاکسیرانی
امور مشترکین ۳۳۰۷۹۷۰۲

۳۳۰۷۹۷۰۳

۸ شهید درزی رییس مرکز ۳۳۸۸۸۸۱۵ ۳۳۶۱و۳۳۶۰و۳۳۸۹و۳۳۸۸ کیانشهر ، خ امام رضا (ع)
امور مشترکین ۳۳۶۰۸۰۴۰
۹ شهید عرب‌سرخی رییس مرکز ۳۳۷۷۶۱۷۷ ۳۳۳۹و۳۳۳۸و۳۳۳۷و۳۳۷۶و۳۳۷۵

۳۳۷۴و۳۳۷۷و۳۳۶۳

فلکه اول دولت آباد ،خیابان شهید احمد علی نواز ،نرسیده به صفائیه
امور مشترکین ۱-۳۳۷۷۶۲۵۰
۱۰ قرچک رییس اداره ۳۶۱۴۴۴۴۴  

 

۳۶۱۳و۳۶۱۶و۳۶۱۱و۳۶۱۷

۳۶۱۵و۳۶۱۴و۳۶۱۹و۳۶۱۰

۳۶۱۲

قرچک،‌ خیابان اصلی،  نبش خیابان آزادگان
امور مشترکین ۳۶۱۲۶۰۵۰
۱۱ باقرآباد رییس مرکز ۳۶۱۳۲۲۲۲
امور مشترکین ۲-۳۶۱۶۶۰۵۱
۱۲ شهید بهشتی معاون مرکز ۳۶۱۲۵۵۵۵

 

۱۳ شهید باهنر معاون مرکز ۳۶۱۷۱۱۱۱
۱۴ ورامین رییس اداره ۳۶۲۴۲۲۲۲  

 

 

۳۶۲۳و۳۶۲۲و۳۶۲۱و۳۶۲۰و۳۶۲۷و۳۶۲۶

۳۶۲۴و۳۶۲۵و۳۶۷۵و۳۶۷۰و۳۶۲۹و۳۶۲۸

 

 

ورامین،‌ میدان امام حسین (ع)،‌ خیابان شهید بهشتی،  خ معلم خ دولت

امور مشترکین ۳۶۲۴۵۱۷۳
۱۵ شهید مومن رییس مرکز

 

۳۶۲۷۳۰۰۷
۱۶ خیرآباد رییس مرکز ۳۶۲۳۲۲۲۲
امور مشترکین ۳۶۲۳۵۱۷۷
۱۷ دهوین رییس مرکز ۳۶۲۲۲۲۲۲
امور مشترکین ۳۶۲۲۵۱۷۸
۱۸ شهید مشهدی مهدی رییس مرکز ۳۳۴۹۱۱۱۱ ۳۳۴۷و۳۳۴۶و۳۳۴۵و۳۳۲۴و۳۳۴۹و۳۳۴۸

۳۳۵۷و۳۳۸۷و۳۳۸۶

خیابان خاوران ، بالاتر از میدان آقا نور
امور مشترکین ۳۳۴۸۲۰۲۶و۳۳۴۸۲۰۱۹

۳۳۴۸۲۰۸۱

۱۹ شهید نبوی رییس مرکز  

۳۳۴۰۷۰۴۰

۳۳۴۰و۳۳۴۱و۳۳۴۲ جاده ورامین ، سه راه تقی آباد ، سمت چپ جاده
امور مشترکین  

۳۳۴۱۱۰۹۰

۲۰ سعدی رییس مرکز ۳۳۹۷۹۳۴۸ ۳۳۹۷ خیابان سعدی شمالی ، چهارراه سعدی ، خیابان شهید مرادی پور
امور مشترکین سالن ترانزیت
۲۱ شهید باکری رییس مرکز ۳۳۲۰۰۰۳۵ ۳۳۲۲و۳۳۲۱و۳۳۲۰و۳۳۲۴و۳۳۲۳  

بزرگراه بسیج (اتوبان افسریه)‌ سه‌راه تختی،‌ بلوار هجرت بالاتر از میدان شهید باکری

 

امور مشترکین ۳۹-۳۳۲۰۰۰۳۸
۲۲ قیامدشت رییس مرکز ۳۳۵۸۲۰۳۳ ۳۳۵۹و۳۳۵۸  

جاده خاوران – شهرک قیامدشت،‌ چهارراه مخابرات،‌ مرکز ش کریم‌لو

امور مشترکین ۳۳۵۸۱۰۳۳
۲۳ خاورشهر رییس مرکز ۳۳۸۵۵۲۰۰ ۳۳۲۶و۳۳۸۵ جاده خاوران –  خاورشهر – فاز ۱ خ شهید عدالت‌پژوه،‌ کوی مخابرات
امور مشترکین ۳۳۸۵۷۲۲۳
۲۴ اداره مخابرات پاکدشت رییس مرکز ۸۱-۳۶۰۱۶۰۸۰ ۳۶۰۳و۳۶۰۴

۳۶۰۱و۳۶۰۲

پاکدشت،‌ خ مطهری،  روبروی فرمانداری کوچه مخابرات
امور مشترکین ۳۶۰۱۶۰۹۵
۲۵ مرصاد رییس مرکز ۳۶۰۱۶۰۳۰
امور مشترکین ۳۶۰۱۶۰۸۷
۲۶ پیشوا رییس مرکز ۳۶۷۲۲۲۲۲ ۳۶۷۱

۳۶۷۲

۳۶۷۳

پیشوا،  جنب سه راه شهرداری
امور مشترکین ۳۶۷۲۳۶۶۸
۲۷ صنعتی خاوران رییس مرکز ۳۳۲۸۶۲۷۰ ۳۳۲۸ جاده خاوران شهرک صنعتی خاوران
امور مشترکین ۳۳۲۸۶۲۷۹

 

اداره کل مخابرات منطقه چهار تهران

نشانی:‌ خیابان آبت‌ا… کاشانی، نرسیده به شهر زیبا، روبروی میدان پارک کودک

 

ردیف مرکز مخابرات سمت سازمانی تلفن تماس پیش‌شماره‌ها نشانی
۱ اداره کل مخابرات منطقه ۴ تهران مدیرکل ۴۴۳۱۱۱۱۱ ……………… خ آیت‌ا… کاشانی، نرسیده به شهر زیبا،‌ ضلع شمالی پارک کودک
۲ پیام نور

 

رییس مرکز ۴۴۴۴۱۱۱۱ ۴۴۴۹ الی ۴۴۴۰

۴۴۶۰و۴۴۶۱

جنت‌آباد،‌ ۳۵ متری گلستان، ایران زمین جنوبی ، خ حیدری مقدم
امور مشترکین ۸-۴۴۴۸۲۰۲۲
۳ شهید سعادتمند

 

رییس مرکز ۴۴۲۰۱۱۱۱ ۴۴۲۰-۴۴۲۱-۴۴۲۲-۴۴۲۳ ۴۴۲۴-۴۴۲۵-۴۴۲۶-۴۴۲۷ ۴۴۲۸-۴۴۲۹ بلوار  مرزداران، زیرپل یادگار امام، خ شهید ابراهیمی
امور مشترکین ۴۴۲۷۹۶۰۰
۴ آیت ا… کاشانی

 

رییس مرکز ۴۴۰۵۱۱۱۱  

۴۴۹۶-۴۴۹۵-۴۴۰۰

بلوار آیت ا… کاشانی – بلوار فردوس –خیابان شهید سلیمی جهرمی
امور مشترکین ۴۴۰۳۳۵۴۵-۴۴۰۰۰۰۱۲
۵ شهید توکلی

 

رییس مرکز ۴۴۵۰۱۱۱۱ ۴۴۵۲-۴۴۵۱-۴۴۵۰-۴۴۵۶ ۴۴۵۴-۴۴۵۲-۴۴۵۵-۴۴۵۷ ۴۴۵۹ تهرانسر ، بلوار لاله ، خ قباد شمالی
امور مشترکین ۸-۴۴۵۶۹۰۹۳
۶ شهید صالح طبری

 

رییس مرکز ۴۴۶۴۱۱۱۱ ۴۴۶۵-۴۴۶۴-۴۴۶۸

۴۴۶۷-۴۴۶۶-۴۴۶۹

شهرک اکباتان ، خ شهید نفیسی، سه راه مخابرات
امور مشترکین ۴۴۶۳۲۰۶۰-۴۴۶۳۲۰۸۰
۷ شهید کاظمیان

 

رییس مرکز ۴۴۳۰۱۱۱۱ ۴۴۳۱-۴۴۳۰-۴۴۳۳-۴۴۳۲ ۴۴۹۵-۴۴۳۵-۴۴۳۶ شهران،‌ بلوار کوهسار،‌ نرسیده به پاسگاه ۴۲ کن جنب آتش‌نشانی
امور مشترکین ۴۴۳۵۰۴۶۰-۴۴۳۵۰۴۸۰
۸ شهید حق شناس

 

رییس مرکز ۴۴۷۱۱۱۱۱-۴۴۷۰۱۱۱۱ ۴۴۷۲-۴۴۷۱-۴۴۷۰-۴۴۷۵

۴۴۷۴-۴۴۷۳-۴۴۷۶

شهرک راه‌آهن، بلوار امیرکبیر،بلوار کاج،‌ خ بنفشه هفت
امور مشترکین ۴۴۷۱۲۰۱۴-۴۴۷۰۹۱۵۰
۹ شهید ثابت قدم رییس مرکز ۴۴۹۰۱۱۱۱ ۴۴۹۱-۴۴۹۰

۴۴۹۲

کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج (ش لشکری)‌ شهرک دانشگاه
امور مشترکین ۴۴۹۰۹۰۱۱-۴۴۹۰۹۰۱۰
۱۰ شهید زارعی رییس مرکز ۴۴۱۰۱۱۱۱ ۴۴۱۲-۴۴۱۱-۴۴۱۰-۴۴۱۶

۴۴۱۵-۴۴۱۳-۴۴۱۷

شهرزیبا،‌ بلوار تعاون،‌ بلوار آلاله،‌ خ عدالت،‌ روبروی مسجد امام رضا (ع)
امور مشترکین ۴۴۱۰۵۰۵۰
۱۱ شهید یزدان پناه رییس مرکز ۴۴۸۰۱۱۱۱ ۴۴۸۲-۴۴۸۱-۴۴۸۰-۴۴۸۵

۴۴۸۴-۴۴۸۳-۴۴۸۷-۴۴۸۶

انتهای اشرفی اصفهانی –بلوار سیمون بولیوار – خ جهاد خ شهید بدر
امور مشترکین ۵-۴۴۸۵۰۰۱۲
۱۲ شهدای چیتگر رییس مرکز ۴۴۱۹۱۱۱۱ ۴۴۱۹-۴۴۱۸-۴۴۹۲-۴۴۵۸ کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج،‌ چیتگرشمالی، خ جهاد،‌ خ شهید بدر
امور مشترکین ۴۴۱۹۰۰۴۵-۴۴۱۹۶۹۱۱

 

۱۳ شهدای وردآورد رییس مرکز ۴۴۹۹۱۱۱۱ ۴۴۹۹-۴۴۹۸ کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص کرج،وردآورد (خ آزادی)
امور مشترکین ۴۴۹۸۲۷۲۷
۱۴  

سولقان

رییس مرکز ۴۴۳۰۱۱۱۱  

۴۴۳۹۳

 

روستای سولقان
امور مشترکین ۴۴۳۹۳۴۰۰
۱۵  

امامزاده داوود

رییس مرکز ۴۴۳۰۱۱۱۱  

۴۴۳۹۷

 

روستای امامزاده داود (ع)

امور مشترکین ۴۴۳۹۳۴۰۰

 

۱۶ اداره مخابرات شهر قدس رییس مرکز ۴۶۸۶۱۱۱۱ ۴۶۸۱-۴۶۸۲-۴۶۸۳-۴۶۸۴

۴۶۸۵-۴۶۸۶-۴۶۸۷-۴۶۸۸

۴۶۸۹

شهرستان قدس،‌ خ امام خمینی خ عمارت
امور مشترکین ۴۶۸۲۲۲۲۰

 

اداره کل مخابرات منطقه پنج تهران

نشانی:‌ خیابان ۱۵ خرداد غربی،‌ نرسیده به چهارراه گلوبندک،‌ روبروی درخونگاه

 

ردیف مرکز مخابرات سمت سازمانی تلفن تماس پیش‌شماره‌ها نشانی
۱ اداره کل مخابرات منطقه ۵ تهران مدیرکل ۵۵۶۰۱۱۱۱ ………….. خ ۱۵ خرداد غربی،روبروی درخوانگاه
۲  

اداره مخابرات شهید قندی

رییس مرکز ۵۵۸۱۱۱۱۱ ۵۵۵۷-۵۵۱۶-۵۵۱۵-۵۵۶۰

۵۵۵۹-۵۵۵۸-۵۵۶۳-۵۵۶۲

۵۵۶۱-۵۵۸۱-۵۵۸۰-۵۵۶۹- ۵۵۸۹

خیابان خیام شمالی –بالاتر از میدان محمدیه
امور مشترکین ۵۵۸۹۰۰۰۰

۵۵۵۸۹۹۶۳

۳ مهدیه رییس مرکز ۵۵۳۹۱۱۱۱

۵۵۳۶۸۰۸۰

۵۵۳۸-۵۵۳۷-۵۵۳۶-۵۵۴۹

۵۵۴۸-۵۵۳۹

خ ولیعصر، بالاتر از مهدیه تهران
امور مشترکین ۵۵۳۹۲۱۰۰-۵۵۳۹۱۲۱۲

۵۵۳۹۰۰۱۹

۴ شهید نواب صفوی رییس مرکز ۵۵۴۱۱۵۱۵

۵۵۴۰۲۲۲۲

۵۵۴۱-۵۵۴۰-۵۵۴۳-۵۵۴۲ خ قزوین، روبروی شرکت دخانیات
امور مشترکین ۵۵۴۱۲۲۲۳

۵۵۴۲۵۰۱۰

۵ سیدالشهدا رییس مرکز ۵۵۷۰۱۱۱۱ ۵۵۷۰-۵۵۱۴-۵۵۱۳-۵۵۷۳

۵۵۷۲-۵۵۷۱-۵۵۷۴-۵۵۷۵

۵۵۱۷-۵۵۷۸-۵۵۷۷-۵۵۷۶

خ قزوین،دوراهی قپان،خ ش قاسم‌ فرهنگ
امور مشترکین ۵۵۱۷۱۷۱۰
۶ بعثت رییس مرکز ۵۵۳۱۱۱۱۲-۵۵۰۶۱۱۱۱ ۵۵۰۶-۵۵۰۵-۵۵۰۴-۵۵۰۹

۵۵۱۸-۵۵۰۸-۵۵۰۷-۵۵۳۲-۵۵۳۱

۵۵۴۷-۵۵۳۰-۵۵۳۵-۵۵۳۴-۵۵۳۳

بزرگراه بعثت،‌ جنب ترمینال جنوب
امور مشترکین ۵۵۰۹۲۲۲۲-۵۵۳۰۹۰۹۰
۷ شهید رمضانی رییس مرکز ۵۵۶۵۱۱۱۱-۵۵۶۴۵۵۵۵ ۵۵۶۶-۵۵۶۵-۵۵۶۴-۵۵۶۸-۵۵۶۷-۵۵۴۶ میدان رازی، خ آیت‌ا… ایروانی (رباط کریم) ،بعد از چهارراه انبار نفت
امور مشترکین ۵۵۶۴۳۳۷۷

۹-۵۵۶۴۲۰۰۶

۸ شهید خوشقدم رییس مرکز ۵۵۸۲۴۴۵۵-۵۵۸۲۱۱۱۱ ۵۵۸۴-۵۵۸۳-۵۵۸۲-۵۵۸۷

۵۵۸۶-۵۵۸۵-۵۵۸۸-۵۵۱۹

۵۵۴۵

جاده ساوه، پاسگاه نعمت‌آباد، بلوار شکوفه،‌ خ انقلاب نبش خ ورزش
امور مشترکین ۵۵۸۸۳۳۸۴-۵۵۸۸۳۳۹۸
۹ سیزده‌آبان رییس مرکز ۵۵۰۰۱۳۱۳-۵۵۰۰۱۴۱۴ ۵۵۰۲-۵۵۰۱-۵۵۰۰-۵۵۴۴-۳۹۵۰

۵۵۵۱-۵۵۵۰-۵۵۰۳-۵۵۵۴

۵۵۵۳-۵۵۵۲

خ ش رجایی،‌ خ ستاره،‌ شهرک وصال
امور مشترکین ۵۵۵۳۹۹۷۰

۶-۵۵۵۳۹۹۸۰

۱۰ آیت‌ا… ایروانی رییس مرکز ۵۵۲۴۱۱۱۱ ۵۵۲۶-۵۵۲۵-۵۵۲۴-۵۵۲۹

۵۵۲۸-۵۵۲۷

جاده ساوه،‌ خ آیت‌ا… سعیدی، چهاردانگه روبروی آتش‌نشانی
امور مشترکین ۵۵۲۸۱۱۲۸-۵۵۲۴۲۲۶۶
۱۱  

شهید منتظری

رییس مرکز ۵۵۹۰۱۱۱۱-۵۵۹۱۱۱۱۱

 

۵۵۹۲-۵۵۹۱-۵۵۹۰-۵۵۹۶

۵۵۹۵-۵۵۹۳-۵۵۹۷

 

شهر ری، جاده قم،‌ نبش شهید غیبی(مرکز اداری)

 

امور مشترکین ۵۵۹۱۳۳۳۳

۵۵۹۶۱۹۰۰

 

۱۲

 

 

شهید بختیاری

 

رییس مرکز

 

۵۵۲۰۱۱۱۱

 

 

 

۵۵۲۱-۵۵۲۰-۵۵۲۲

۵۵۲۳

 

باقرشهر – ابتدای خیابان ۲۴ متری طالقانی

امور مشترکین ۵۵۲۰۴۶۰۰-۵۵۲۰۴۵۰۰
۱۳ شهید سلیمانی (حسن‌آباد) رییس مرکز ۵۶۲۲۲۲۲۲ ۵۶۲۳-۵۶۲۲

۵۶۲۵

حسن‌آباد فشافویه،‌ بلوار امام خمینی روبروی کلانتری
امور مشترکین ۵۶۲۲۳۱۱۷-۵۶۲۲۳۳۳۲
۱۴ کهریزک و قاسم‌آباد رییس مرکز ۵۶۵۴۴۴۴۴ ۵۵۱۹-۵۶۵۲

۵۶۵۳-۵۶۵۴

جاده قدیم بعد از بهشت‌زهرا،‌ قاسم‌آباد، جنب درمانگاه حضرت ابوالفضل
امور مشترکین ۵۶۵۴۱۰۰۰-۵۶۵۴۱۲۰۰
۱۵ اداره مخابرات رباط کریم رییس اداره ۵۶۴۲۲۲۲۲-۵۶۴۲۲۲۲۳

۵۶۴۲۶۱۱۰

رباط کریم،بلوار امام خمینی نرسیده به پلیس راه
۱۶ شهید باهنر  

رییس مرکز

 

۵۶۴۲۳۰۰۰-۵۶۴۳۳۰۰۰

 

۵۶۴۲-۵۶۴۱-۵۶۴۳

۵۶۲۱-۵۶۶۱

رباط کریم، بعد از چهارراه مصلی

بر جاده اصلی تهران-ساوه

امور مشترکین ۵۶۴۲۲۱۲۱

۵۶۴۲۵۴۵۲-۵۶۴۱۲۱۲۱

۱۷ گلستان رییس مرکز ۵۶۳۲۲۲۲۲

۵۶۳۳۲۲۲۲

۵۶۳۳-۵۶۳۲-۵۶۳۱

۵۶۲۱-۵۶۳۸-۵۶۷۴

جاده ساوه،‌ خیابان مخابرات ،مرکز مخابرات شهید ورمزیاری گلستان
امور مشترکین ۵۶۳۲۲۷۰۰

۵۶۳۸۲۷۰۰-۵۶۳۲۰۰۰۱

۱۸ نسیم شهر رییس مرکز ۵۶۷۵۴۴۴۴-۵۶۷۵۳۰۰۴ ۵۶۷۶-۵۶۷۵

۵۶۶۱-۵۶۷۷

نسیم‌شهر، نرسیده به میدان شهید رجایی جنب اداره پست
امور مشترکین ۵۶۷۵۳۰۰۳-۵۶۷۶۲۱۲۱
۱۹ صالح‌آباد رییس مرکز ۵۶۶۲۲۲۲۲-۵۶۶۲۱۰۱۰ ۵۶۶۳

۵۶۶۲

جاده ساوه- صالح‌آباد،خ ۱۴متری شهید باهنر
امور مشترکین ۵۶۶۲۷۷۷۷-۵۶۶۲۶۶۶۶
۲۰ قلعه میر رییس مرکز ۵۶۸۶۲۲۲۲-۵۶۸۶۲۲۲۱ ۵۶۴۵-۵۶۸۶

 

جاده ساوه – قلعه‌میر
امور مشترکین ۵۶۸۶۲۱۲۱-۵۶۴۵۲۱۲۱
۲۱ شهر جدید پرند رییس مرکز ۵۶۷۲۰۰۱۷ ۵۶۷۳-۵۶۳۸-۵۶۷۲ پرند، میدان استقلال، خ جمهوری،‌ نبش خ کوهستان
امور مشترکین ۵۶۷۲۰۰۱۵-۵۶۷۲۰۰۲۳
۲۲ اداره مخابرات اسلامشهر رییس مرکز ۵۶۳۴۲۲۲۲ اسلام‌شهر،‌ میدان نماز
۵۶۳۴۳۴۳۴
۲۳ شهید قندی رییس مرکز ۵۶۱۲۱۱۱۱ ۵۶۱۲-۵۶۱۳-۵۶۱۴-۵۶۱۵

 

اسلامشهر،‌ بلوار بسیج،‌ خ قدس رضوی
امور مشترکین ۵۶۱۳۲۶۲۶
۲۴ شهید بهشتی رییس مرکز ۵۶۳۵۱۱۱۱ ۵۶۳۴-۵۶۳۵-۵۶۳۶-۵۶۳۷

 

اسلامشهر،‌ بلوار بسیج،ابتدای خ امام محمد باقر جنب سپاه
امور مشترکین ۵۶۳۶۲۶۲۶
۲۵ شهید باهنر رییس مرکز ۵۶۴۶۱۱۱۱ ۵۶۴۶-۵۶۴۷-۵۶۴۹ اسلامشهر،شهرک قائمیه،‌ بلوار خلیج فارس
امور مشترکین ۵۶۴۷۱۰۰۰
۲۶ شهید رجایی رییس مرکز ۵۶۱۷۱۱۱۱ ۵۶۱۷-۵۶۱۶ شهرک واوان،‌ خ امام خمینی،‌ روبروی خ گل‌ها
امور مشترکین ۵۶۱۶۲۶۲۶
۲۷ انبیا رییس مرکز ۵۶۳۶۳۰۱۰ ۵۶۸۳ اسلامشهر،‌ شهرک انبیا‌ خ جانبازان
امور مشترکین ۵۶۸۳۵۰۰۱
۲۸ میان‌آباد رییس مرکز ۵۶۵۵۱۱۱۱ ۵۶۵۵ اسلامشهر،‌ شهرک میان‌آباد،‌ ابتدای شهرک
امور مشترکین ۵۶۵۵۲۶۳۶
۲۹ احمدآباد مستوفی رییس مرکز ۵۶۷۱۲۲۲۲ ۵۶۷۱ احمدآباد مستوفی،میدان مشعل،‌ جنب دفتر پست
امور مشترکین ۵۶۷۱۸۳۰۰

 

اداره کل مخابرات منطقه شش تهران

نشانی:‌ خیابان ولی‌عصر (عج)‌،‌ خیابان نوفل‌ لوشاتو (فرانسه)،‌ روبروی کلینیک شهید حیدری،‌ پ ۸۵

 

ردیف مرکز مخابرات سمت سازمانی تلفن تماس پیش‌شماره‌ها نشانی
۱ اداره کل مخابرات منطقه ۶ تهران مدیرکل ۶۶۴۱۸۸۸۸

۶۶۴۱۹۹۹۹

….. خیابان ولی‌عصر (عج)‌،‌ خیابان نوفل‌ لوشاتو (فرانسه)،‌ روبروی کلینیک شهید حیدری
۲ مالک اشتر

 

رییس مرکز ۶۶۸۷۱۱۱۱ ۶۶۳۶-۶۶۳۵

۶۶۸۴-۶۶۸۳-۶۶۳۸-۶۶۳۷

۶۶۸۹-۶۶۶۷-۶۶۱۹-۶۶۸۵

۶۶۸۶-۶۶۸۷-۶۶۸۸

خ امام خمینی، بین کارون و قصرالدشت
امور مشترکین ۶۶۸۹۹۹۹۰-۶۶۸۳۴۰۴۰
۳ شهید محسنیان رییس مرکز ۶۶۸۰۱۱۱۲-۶۶۸۰۱۱۱۱ ۶۶۸۰-۶۶۷۹-۶۶۷۸-۶۶۸۲

۶۶۸۱-۶۶۳۹

شادآباد – خیابان هفده شهریور

خ شهدای صنایع فلزی

امور مشترکین ۶۶۷۸۷۸۳۳
۴ ابوذر

 

رییس مرکز ۲-۶۶۶۹۱۱۱۱

۶۶۶۳۱۱۱۱

۶۶۱۹-۶۶۶۱-۶۶۶۰-۶۶۶۴

۶۶۶۳-۶۶۶۲-۶۶۶۹-۶۶۶۶

۶۶۶۵-۶۶۶۷-۶۶۶۸-۶۶۲۸

سه‌راه آذری،‌ ۲۰ متری شمشیری
امور مشترکین ۶۶۶۹۴۴۴۴-۶۶۶۲۴۴۴۴
۵ توحید

 

رییس مرکز ۶۶۹۰۱۱۱۱-۶۶۹۴۱۱۱۱ ۶۶۵۶-۶۶۴۳-۶۶۴۲-۶۶۹۰-۶۶۵۹-۶۶۵۸-۶۶۹۳-۶۶۹۲

۶۶۹۱-۶۶۵۷-۶۶۹۴

خ آزادی،‌ خ اسکندری شمالی، کوچه خازنی
امور مشترکین ۶۶۴۲۸۰۱۰-۶۶۴۲۰۹۰۹
۶

 

حافظ

 

رییس مرکز ۱۲-۶۶۷۵۹۵۱۱ ۶۶۷۲-۶۶۷۱-۶۶۷۰-۶۶۷۵

۶۶۷۴-۶۶۷۳-۶۶۳۴-۶۶۷۶

خ جمهوری، تقاطع حافظ، روبروی سازمان بورس اوراق بهادار،کوچه سیمی
امور مشترکین ۶۶۷۲۲۸۲۵

۶-۶۶۷۵۹۵۰۴

۷ دانشگاه رییس مرکز ۶۶۴۹۴۹۴۹-۶۶۹۶۳۳۳۳

۶۶۴۱۱۱۱۱

۶۶۴۶-۶۶۴۱-۶۶۴۰-۶۶۴۹-۶۶۴۸-

۶۶۴۷-۶۶۹۷-۶۶۹۶

۶۶۹۶-۶۶۹۵-۶۶۹۸

ولیعصر،‌ خ ش لبافی‌نژاد،‌ جنب بانک کشاورزی
 

امور مشترکین

 

۶۶۴۰۳۰۰۰-۶۶۴۷۷۷۴۱

۸ شهید بخششی  

رییس مرکز

 

۶۶۱۸۶۲۰۰-۶۶۲۵۱۱۱۱

۶۶۲۵-۶۶۱۸

۶۶۲۸-۶۶۲۶

جاده قدیم کرج، خ خلیج فارس خ ش بهشتی
 

امور مشترکین

 

۶۶۲۵۴۷۴۷-۶۶۱۸۷۶۰۰

۶۶۱۸۷۲۰۰

 

۹ شهید چمران رییس مرکز

 

 

 

۶۶۵۰۱۱۱۱-۶۶۵۱۱۱۱۱

۶۶۵۰-۶۶۵۱

۶۶۵۲-۶۶۵۵

۶۶۵۳-۶۶۵۶

ستارخان- خ یکم،دریان‌نو، مقابل مجتمع تجاری مفید
امور مشترکین  

۶۶۵۰۸۸۹۴

۶۶۵۰۳۲۴۵

 

۱۰ شهید فرداسدی رییس مرکز ۶۶۰۰۱۱۱۱

۶۶۰۰۱۱۱۲

۶۶۰۲-۶۶۰۱-۶۶۰۰

۶۶۰۵-۶۶۰۴-۶۶۰۳

۶۶۰۸-۶۶۰۷-۶۶۰۶

۶۶۰۹

خ آزادی، بعد از استاد‌معین
امور

مشترکین

 

۶۶۰۴۲۲۲۸-۶۶۰۵۴۴۴۴

 

۶۶۰۰۶۰۹۰

۱۱ شهید کرمی

 

رییس مرکز

 

 

 

۶۶۲۰۱۱۱۱-۶۶۲۹۱۱۱۱

-۶۶۲۲-۶۶۲۱-۶۶۲۰

 

۶۶۲۹-۶۶۲۴-۶۶۲۳-۶۶۳۱

 

۶۶۳۰-۶۶۳۲

شهرک ولی‌عصر، خ حیدری جنوبی، میدان یاسر، شهید کاکلی
 

امور مشترکین

 

۶۶۲۰۳۳۳۳-۶۶۲۲۳۶۶۰

۶۶۲۲۳۵۵۰

۱۲ اداره مخابرات شهریار  

رییس مرکز

 

۶۵۲۲۳۲۳۲

 

۶۵۲۲-۶۵۲۳-۶۵۲۴-۶۵۲۵

۶۵۲۶-۶۵۲۷-۶۵۲۸-۶۵۲۹

۶۵۳۲-۶۵۳۳-۶۵۳۴-۶۵۳۵

۶۵۴۴-۶۵۴۵-۶۵۴۶-۶۵۵۱

۶۵۵۲-۶۵۵۳-۶۵۵۴-۶۵۵۵

۶۵۵۶-۶۵۵۷-۶۵۶۰-۶۵۶۱

۶۵۶۲-۶۵۶۳-۶۵۶۴-۶۵۶۸

۶۵۹۵-۶۵۹۶- ۶۵۷۶-۶۵۷۷

۶۵۷۲-۶۵۲۵ -۶۵۹۳

 

شهریار خ ولی‌عصر،چهارراه مخابرات خیابان شهید بهشتی غربی

 

امور مشترکین

 

۶۵۲۴۰۱۹۰

 

 

 

۱۳ اداره مخابرات ملارد رییس مرکز ۹و۶۵۵۸۵۰۰۸ ۶۵۱۰-۶۵۱۱-۶۵۱۴-۶۵۱۵

۶۵۱۶-۶۵۱۷-۶۵۱۹-۶۵۴۳

۶۵۴۷-۶۵۵۸-۶۵۶۷-۶۵۷۲

۶۵۷۴-۶۵۵۹-۶۵۹۴-۶۵۹۹

ملارد،‌ بلوار رسول اکرم جنب اداره پست
امور مشترکین ۶۵۹۹۳۷۷۷

۶۵۵۸۴۰۱۰

 

اداره کل مخابرات منطقه ۷ تهران

نشانی:‌ میدان نبوت، خیابان گلبرگ شرقی، نبش خیابان شهید برادران مصطفوی (لادن)

 

ردیف مرکز مخابرات سمت سازمانی تلفن تماس پیش‌شماره‌ها نشانی
۱ اداره کل مخابرات ۷ منطقه تهران مدیرکل ۷۷۹۰۱۱۱۱

۷۷۹۲۱۱۱۱

…………. میدان نبوت، خ جانبازانشرقی،‌ نبش خ ش برادران مصطفوی (لادن)
۲ امامت

 

رییس مرکز ۷۷۴۱۸۰۰۱ ۷۷۴۰-۷۷۱۷-۷۷۱۶-۷۷۴۳

۷۷۴۲-۷۷۴۱-۷۷۴۸-۷۷۴۷

۷۷۷۵-۷۷۴۶-۷۷۱۵-۷۷۹۸

خ سی‌متری نیروی هوایی،‌ ایستگاه سنگکی،‌ نبش خ ۳۳/۶
امور مشترکین ۷۷۴۳۶۰۶۰

۷۷۴۷۹۳۹۱

۳ شهدای گمنام

 

رییس مرکز  

۷۷۳۶۱۱۱۱-۷۷۳۸۶۵۵۵

۷۷۰۶-۷۷۰۵-۷۷۰۴-۷۷۳۷

۷۷۳۶-۷۷۰۸-۷۷۳۸-۷۷۰۷

تهرانپارس،‌ خ توحید،‌ کوچه چهارم شرقی
امور مشترکین  

۷۷۰۸۱۰۰۵-۷۷۳۶۵۱۵۱

۴ شهید آل اسحاق

 

رییس مرکز

 

۷۷۳۰۹۹۹۹-۷۷۳۱۱۱۱۱ ۷۷۰۱-۷۷۰۰-۷۷۳۱-۷۷۳۰ حکیمیه،‌ بلوار بهار،  بلوار معراج
امور مشترکین  

۷۷۰۰۹۷۰۸-۷۷۳۰۹۹۶۶

۷۷۰۰۹۷۰۷

۵ شهید آیت

 

رییس مرکز  

۳-۷۷۲۸۲۸۰۱

۷۷۶۹-۷۷۲۶-۷۷۲۵-۷۷۸۳

۷۷۸۲-۷۷۸۱-۷۷۲۸-۷۷۹۹

۷۷۸۴

خیابان وحیدیه، میدان تسلیحات
امور مشترکین  

۷۷۲۸۲۸۲۴-۷۷۸۲۷۰۰۰

۶ شهید اکبری

 

رییس مرکز ۳-۷۷۷۹۷۰۰۱ ۷۷۳۴-۷۷۳۳-۷۷۳۲-۷۷۷۸

۷۷۳۹-۷۷۳۵-۷۷۱۱-۷۷۱۴

۷۷۹۶-۷۷۷۹

خیابان جشنواره،‌ خیابان امین،‌ نرسیده به ایستگاه تپه ۲۰ متری ملکی
امور مشترکین ۷۷۵۹۶۹۹۷

۷۷۵۴۱۵۱۵

۷ شهید عاطف رییس مرکز ۷۷۸۶۱۱۱۱ ۷۷۷۱-۷۷۷۰-۷۷۲۹-۷۷۸۷

۷۷۸۶-۷۷۷۲-۷۷۷۴-۷۷۷۳

۷۷۸۸

بالاتر از فلکه دوم تهرانپارس، نبش خ ۱۷۶ غربی
امور مشترکین ۷۷۸۸۶۶۶۶

۷۷۸۶۶۰۰۲- ۷۷۸۶۵۵۸۵

۸ شهید نظری

 

رییس مرکز  

۷۷۵۸۲۹۳۰

۷۷۵۶-۷۷۵۴-۷۷۵۵-۷۷۵۹

۷۷۵۸-۷۷۵۷

خ ش مدنی(نظام‌آباد)‌ روبروی خ فتحنائی (ایستگاه کهن)‌
امور مشترکین  

۷۷۵۴۱۵۱۵

 

۷۷۵۹۶۹۹۷

۹ شهید حکمت شعار رییس مرکز  

۷۷۴۴۴۴۴۴

۷۷۲۰-۷۷۱۹-۷۷۱۸-۷۷۲۷

 

۷۷۲۲-۷۷۲۱-۷۷۴۹-۷۷۴۵

 

۷۷۴۴-۷۷۲۳-۷۷۲۴-۷۷۱۳

 

۷۷۸۹-۷۷۸۰

خ فرجام شرقی،‌ خ چهل و یکم
امور مشترکین  

۷۷۱۸۱۹۱۹-۷۷۲۲۲۰۶۰

 

۷۷۴۴۳۰۴۰

۱۰ نبوت رییس مرکز ۷۷۹۲۹۲۸۲-۷۷۹۳۹۳۸۲

۷۷۹۳۱۱۱۱

۷۷۹۲-۷۷۹۱-۷۷۹۰-۷۷۹۵

۷۷۹۴-۷۷۹۳

نارمک،‌ سی‌متری شهید آیت، نبش ۴۶ متری شرقی
امور مشترکین ۷۷۹۴۸۳۰۰-۷۷۹۰۴۰۴۱

۷۷۹۴۸۱۰۰-۷۷۹۳۸۳۰۰

۷۷۹۴۸۲۰۰

۱۱ شهید بابایی رییس مرکز  

۷۷۱۰۱۱۱۱

۷۷۱۰-۷۷۱۱ اتوبان شهید بابایی،‌ جنب دانشگاه امام حسین
امور مشترکین  

۷۷۱۰۱۸۱۹-۷۷۱۰۰۲۰۲

۱۲ ولیعصر رییس مرکز ۷۷۵۲۲۲۲۲ ۷۷۵۲-۷۷۵۱-۷۷۵۰-۷۷۶۱

۷۷۶۰-۷۷۵۳-۷۷۶۴-۷۷۶۳

۷۷۶۲-۷۷۶۷-۷۷۶۶-۷۷۶۵

میدان سپاه، خ خواجه نصیر، نبش خ اجاره‌دار
امور مشترکین  

۷۷۶۸۲۸۱۵-۷۷۵۰۰۷۵۱

۱۳ فیروزکوه رییس اداره ۷۶۴۴۲۲۲۲ ۷۶۴۰-۷۶۴۱-۷۶۴۲-۷۶۴۳

۷۶۴۴-۷۶۴۵

فیروزکوه خ پاسداران،‌ روبروی داروخانه کیمیایی
رییس مرکز ۷۶۴۴۳۰۰۰
امور مشترکین  

۷۶۴۰۲۰۸۰- ۷۶۴۰۲۰۹۰

۱۴ دماوند رییس اداره  

۷۶۳۲۲۲۲۲

۷۶۳۲ دماوند،‌ میدان ۱۷ شهریور،روبروی بانک مسکن
رییس مرکز  

۷۶۳۲۴۴۴۴

امور مشترکین  

۷۶۳۲۲۳۳۸-۷۶۳۲۵۶۹۰

۱۵ گیلاوند رییس اداره  

۷۶۳۲۲۲۲۲

۷۶۳۰-۷۶۳۱-۷۶۳۳-۷۶۳۴ گیلاوند،‌ ابتدای بلوار، نبش خیابان پیام
رییس مرکز  

۷۶۳۱۴۴۴۴

امور مشترکین ۷۶۳۱۱۰۰۱-۷۶۳۴۵۴۹۹

۷۶۳۴۳۴۳۴

۱۶ رودهن رییس مرکز  

۷۶۵۰۲۲۲۲

۷۶۵۰-۷۶۵۱-۷۶۵۳-۷۶۵۲ رودهن،‌ پایین‌تر از بانک تجارت
امور مشترکین  

۷۶۵۰۰۷۷۷-۷۶۵۱۳۴۶۶

۷۶۵۰۹۱۱۲

۱۷ بومهن رییس اداره  

۷۶۲۲۲۲۲۲

۷۶۲۲-۷۶۲۳ بومهن، خ امام خمینی، روبروی بانک کشاورزی
رییس مرکز  

۷۶۲۲۴۰۰۰

امور مشترکین ۷۶۲۲۶۱۱۳-۷۶۲۲۵۱۱۳
۱۸ پردیس ۱ و۲ رییس اداره ۷۶۲۲۲۲۲۲ ۷۶۲۷-۷۶۲۸-۷۶۲۰-۷۶۲۱

۷۶۲۴-۷۶۲۵-۷۶۲۶

پردیس،‌ فاز ۲، میدان امام،‌ جنب درمانگاه کوثر
رییس مرکز ۷۶۲۴۵۰۰۱
امور مشترکین ۷۶۲۴۳۰۰۵-۷۶۲۴۳۰۷۰

 

اداره کل مخابرات منطقه هشت تهران

نشانی:‌ خ آیت‌ا… طالقانی، نرسیده به بهار،‌ روبروی بیمارستان ۵۰۲ ارتش

 

ردیف مرکز مخابرات سمت سازمانی تلفن تماس پیش‌شماره‌ها نشانی
۱ اداره کل مخابرات منطقه ۸ تهران مدیرکل ۸۸۳۰۳۳۳۳

۸۸۸۳۱۱۱۱

………… خ آیت‌ا… طالقانی،‌ نرسیده به بهار،‌ روبروی بیمارستان ۵۰۲ ارتش
۲ شهدای هفت تیر

 

رییس مرکز ۸۸۳۱۱۱۱۱ ۸۸۳۲-۸۸۳۱-۸۸۳۰-۸۸۸۲

۸۸۳۸-۸۸۸۴-۸۸۸۱-۸۸۳۴

۸۸۲۰-۸۸۴۹-۸۸۸۶-۸۸۵۹-۸۸۱۴

خ مفتح جنوبی،‌ ک تور،‌ تقاطع گیتی. پ ۸
امور مشترکین ۲-۸۸۳۱۰۵۵۱
۳ شهید مدنی

 

رییس مرکز ۸۸۹۶۱۱۱۱ ۸۸۹۶-۸۸۹۵-۸۸۳۹-۸۸۹۹

۸۸۹۸-۸۸۹۷

خ ولی‌عصر،‌ خ زرتشت، پشت بیمارستان مهر،‌ نبش خ چهاردهم
امور مشترکین ۸۸۹۹۹۷۰۰
۴ شهید رجایی

 

رییس مرکز ۸۸۹۰۱۱۱۱ ۸۸۹۰-۸۸۸۹-۸۸۸۰-۸۸۹۳

۸۸۹۲-۸۸۹۱-۸۸۹۵-۸۸۹۴

۸۸۲۲-۸۸۴۹-۸۸۳۸

خ کریم‌خان زند،‌ بعد از چهارراه حافظ،‌ خ شهید گلابی
امور مشترکین ۸۸۹۲۱۰۰۲-۸۸۹۰۶۱۱۴
۵ شهید بهشتی رییس مرکز ۸۸۴۰۱۱۱۱ ۸۸۴۲-۸۸۴۱-۸۸۴۰-۸۸۴۵

۸۸۴۴-۸۸۴۳-۸۸۴۸-۸۸۴۷

۸۸۴۶-۸۸۴۹-۸۸۱۴

خ شهید قدوسی،‌ نبش خ امجدی‌منش
امور مشترکین ۸۸۴۷۷۳۷۵-۸۸۴۷۷۶۰۰

۸۸۴۵۸۰۲۰-۸۸۴۰۸۰۲۰

۶ قدس

 

رییس مرکز ۸۸۰۰۱۱۱۱ ۸۸۰۲-۸۸۰۱-۸۸۰۰-۸۸۶۳

۸۸۲۵-۸۸۳۳-۸۸۴۹-۸۸۲۲

انتهای خ کارگر شمالی،روبروی خ ۱۴ جنب کوی دانشگاه
امور مشترکین ۸۸۰۱۵۰۷۰-۸۸۰۱۵۰۱۵
۷ شیخ فضل ا… نوری

 

رییس مرکز ۸۸۰۳۱۱۱۱ ۸۸۰۵-۸۸۰۴-۸۸۰۳-۸۸۲۱

۸۸۰۶-۸۸۶۲-۸۸۶۱-۸۸۶۰

میدان ونک،‌ خ ملاصدرا خ شیخ‌بهایی جنوبی، جنب‌ آتش‌نشانی
امور مشترکین ۸۸۲۱۹۱۰۰-۸۸۲۱۹۱۰۱
۸ مرحوم نهری رییس مرکز ۸۸۰۸۱۱۱۱ ۸۸۰۹-۸۸۰۸-۸۸۰۷-۸۸۲۸

۸۸۳۷-۸۸۳۶-۸۸۵۸-۸۸۵۷

۸۸۵۶-۸۸۶۹-۸۸۶۸-۸۸۵۹

شهرک قدس،‌ فاز ۲ خیابان هرمزان
امور مشترکین ۸۸۳۷۲۷۳۷-۸۸۰۷۷۵۷۲
۹ شهید نصرالهی

 

رییس مرکز ۸۸۲۷۱۱۱۱ ۸۸۲۵-۸۸۲۴-۸۸۲۳-۸۸۲۸

۸۸۲۷-۸۸۲۶-۸۸۳۸-۸۸۴۸

بزرگراه جلال آل احمد جنب آتش‌نشانی، خ شهید ناظریان قمی
امور مشترکین ۸۸۲۷۲۷۴۴-۸۸۲۵۷۱۲۱
۱۰ شهید مطهری

 

رییس مرکز ۸۸۷۰۱۱۱۱ ۸۸۱۰-۸۸۷۰-۸۸۵۵-۸۸۳۸

۸۸۷۲-۸۸۷۱-۸۸۴۸-۸۸۵۴

۸۸۴۹

خ ولیعصر،‌ بین خیابان شهید مطهری و شهید بهشتی
امور مشترکین ۸۸۷۰۶۹۱۵-۸۸۷۰۶۹۱۳
۱۱ آزادگان

 

رییس مرکز ۸۸۷۳۱۱۱۱ ۸۸۵۲-۸۸۵۱-۸۸۵۰-۸۸۷۳

۸۸۵۴-۸۸۵۳-۸۸۷۶-۸۸۷۵

۸۸۷۴-۸۸۴۹-۸۸۱۷

خ شهید بهشتی،‌ میدان تختی اول خ شهید صابونچی،‌ ک دوم
امور مشترکین ۸۸۵۳۱۰۴۱
۱۲ شهید کلانتری

 

رییس مرکز ۸۸۸۸۱۱۱۱ ۸۸۶۶-۸۸۶۵-۸۸۶۴-۸۸۷۸

۸۸۷۷-۸۸۶۷-۸۸۸۵-۸۸۷۹

۸۸۱۹-۸۸۲۰ – ۸۸۸۸- ۸۸۸۷

خ گاندی نبش ک هفدهم
امور مشترکین ۸۸۸۸۵۰۳۳-۸۸۸۸۷۷۱۵

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ