نمونه قرارداد گروه ما

 

نمونه قرارداد گروه ما

 

بسمه تعالی

قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

شماره قرارداد: 69/95                                                       تاریخ عقد قرارداد: 2/6/1395

این قرارداد بین مؤسسه رهیاران دانش با مشخصات: به شماره ثبت 17221 به نشانی:تهران، خیابان شریعتی،‌ بالاتر ازتقاطع استاد مطهری، جنب بانک ملی، پلاک 10، واحد4 تلفن: 88427100 که دراین قرارداد «مؤسسه» نامیده می‌شود از یک طرف و:

آقای:     نام پدر:             شغل دقیق پدر:

نام مادر:            صادره از:            تاریخ کامل تولد:    /    /1372

شماره شناسنامه:             شماره کارت ملی:             شماره پاسپورت: B34362939

آخرین مدرک تحصیلی و معدل:      دیپلم     پیش  

بآدرس:

تلفن و موبایل:  

پست الکترونیک:

که در این قرارداد «متقاضی» نامیده می‌شود از طرف دیگر و با شرایط زیر و با توجه به مفاد دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوبه جلسه مورخ 8/11/84 و 10/4/85 کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج و مجوز اعطایی بشماره 58429/2/42 مورخ 13/8/83 مبنی بر فعالیت مؤسسه رهیاران دانش در زمینه اعزام دانشجو به کشورهای مجارستان ، مالزی، منعقد می‌شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدنی بین طرفین و یا قائم آن لازم الاتباع است .

 

ماده 1: موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت از ” ارائه خدمات مربوط به اعزام دانشجو به خارج از کشور می‌باشد که ارائه خدمات تحصیلی نظیر مشاوره، اخذ پذیرش مورد درخواست متقاضی، اقدام به درخواست ویزا ، کمک جهت اخذ روادید تحصیلی” و مانند آن می‌باشد.

نام کشور و شهر: مجارستان شهر بوداپست

نام دانشگاه یا کالج و وضعیت تایید ایران: کالج پیش دانشگاهی

نام رشته به فارسی و انگلیسی: پیش دانشگاهی علوم پزشکی دوره فشرده

 

ماده 2: مدت قرارداد :

از تاریخ عقد و امضاء قرارداد آغاز و به مدت 4 ماه معادل 120 روز کاری است.

ماده 3: مبلغ قرارداد به شرح ذیل محاسبه می‌شود :

مبلغ قراراداد: براساس محاسبات لیست مقرری دانشجویان بورسیه خارج از کشور و دستورالعمل مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مبلغ قرارداد مصوب کشور مورد قرارداد (……….یورو) که با احتساب تخفیف معادل …………….. ریال مقرر گردید و متقاضی مبلغ …………….. ریال بعنوان پیش پرداخت قرارداد طی فیش کارتخوان بشماره پیگیری ……………     و چهار رقم آخر کارت …….در تاریخ ………………. دریافت گردید.

بمنظور رعایت یکنواختی حق الزحمه ارائه خدمات موضوع قرارداد به شرح زیر محاسبه خواهد شد:

1 ) مشاوره بصورت رایگان می باشد.

2 )هزینه‌های اخذ پذیرش، اخذ روادید و خدمات در محل تحصیل به قرار زیر خواهد بود:

الف: اخذپذیرش ازدانشگاههای مورد تائید تاحداکثر 80% یکماه مقرری دانشجوی بورسیه مجرد درکشور محل تحصیل

ب : اخذ روادید حداکثر 20% یکماه مقرری دانشجوی بورسیه مجرد در کشور محل تحصیل

تبصره 1 : در صورتیکه پذیرش از یکی از دانشگاههای ممتاز مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شود هزینه‌های بند الف بمیزان 20 % قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 2 : سایر هزینه‌هایی که در موارد فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده است (اعم از بلیط، هزینه روادید و هزینه ترجمه و …) مطابق با قبوض بعهده طرف دوم توافق خواهد بود.

 

ماده 4: شرایط پرداخت مبلغ قرارداد :

1 ) 50 % مبلغ قرارداد در زمان انعقاد و امضاء قرارداد پرداخت می‌شود .

2 ) 50 % مبلغ قرارداد پس از اخذ پذیرش و انجام تعهدات مؤسسه قابل پرداخت خواهد بود.

 

ماده 5: تعهدات و مسئولیت‌های مؤسسه :

1 . 5 _ ارائه اطلاعات کامل، صحیح و مستند، به متقاضی در مورد شرایط ادامه تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از کشور و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد)

2 . 5 _ ارائه اطلاعات واقعی و به هنگام به متقاضی در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه مورد تقاضا چگونگی شرایط زندگی از جمله هزینه زندگی، سکونت و سایر اطلاعاتی که به طور متعارف در جهت تصمیم‌گیری متقاضی مؤثر می‌باشد.

3 . 5 _ بررسی صحت و تناسب مدارک مورد نیاز ارائه شده متقاضی.

تبصره 1 : مسئولیت قانونی صحت مدارک مذکور با خود متقاضی می‌باشد.

تبصره 2 : هر نوع قصور در بررسی صحت و تناسب مدارک یادشده به عهده مؤسسه خواهد بود.

4 . 5 _ اقدام جهت اخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع دانشگاهی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاههای معتبر خارج و مورد تایید وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی

5 . 5 _ مؤسسه برای اخذ ویزای تحصیلی، بنا به درخواست متقاضی، با هماهنگی دانشگاه مورد نظر و اداره صادر کننده روادید ، اقدام خواهد نمود.

6 . 5 _ مؤسسه بنا به درخواست کتبی متقاضی جهت درخواست راهنما در کشور مورد نظر و تقبل هزینه راهنما(این هزینه در صورت درخواست متقاضی خارج از قرارداد و توسط متقاضی بصورت مستقیم به راهنما پرداخت خواهد گردید) ، اقدام به سایر خدمات مربوط از جمله :

راهنمایی جهت اخذ و ثبت اقامت(Police Registration)، معرفی به آژانس مسکن جهت اسکان اولیه و اجاره نمودن خانه، راهنمایی جهت خرید وسایل اولیه و مورد نیاز زندگی و استقبال از فرودگاه و مانند اینها می‌نماید(حسب مورد ذکر شده در ضمیمه)

تبصره 1 : مؤسسه در صورت امکان و در صورت در خواست متقاضی جهت اخذ روادید همراهان، با پرداخت هزینه های مربوطه اقدام نماید.

7 . 5 _ مؤسسه پس از اخذ پذیرش تحصیلی و پایان قرارداد، هیچگونه مسئولیتی در رابطه با ترک تحصیل، عدم موفقیت در امتحانات ورودی دانشگاه، اخراج از دانشگاه، پناهندگی و سایر اعمال مجرمانه متقاضی نخواهد داشت.

تبصره 1 : نماینده مؤسسه موظف است حداقل به مدت یکسال پس از شروع به تحصیل متقاضی خدمات مشاوره‌ای راهنمایی را در کشور محل تحصیل به متقاضی ارائه نماید.

تبصره 2 : در مورد بند 5.7  مؤسسه موظف است در صورت نیاز، اطلاعات لازم درمورد متقاضی در اختیار مراجع قانونی صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

 

ماده 6: تعهدات و مسئولیت‌های متقاضی

1 . 6 _ متقاضی با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است کلیه مدارک تایید شده تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه و اخذ روادید تحصیلی را در زمان مقرر(حداکثر 2 هفته) به مؤسسه تسلیم نماید. مسئولیت هرگونه تاخیر در تحویل مدارک به عهده وی می‌باشد.

2 . 6 _ متقاضی می‌بایست دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ دلیل ممنوع‌الخروج از کشور نباشد.

3 . 6 _ متقاضی موظف است برمبنای ماده 4 این قرارداد حق‌الزحمه مؤسسه را در زمانهای تعیین شده در قرارداد پرداخت نماید. عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ناشی از آن به عهده متقاضی می‌باشد.

4 . 6 _ متقاضی موظف است در صورت انصراف از تحصیل یا عدم اجرای مفاد قرارداد و تمایل به فسخ قرارداد، موضوع را در اسرع وقت بصورت کتبی(ارسال نامه درخواست با پست پیشتاز به آدرس موسسه و اخذ و ارائه رسید پستی به موسسه) به مؤسسه اعلام نماید. در غیر این صورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده متقاضی خواهد بود.

 

ماده 7: تضمین حسن انجام تعهدات

1 . 7 _ برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات متقاضی و مؤسسه و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضی و مؤسسه موضوع این قرارداد متعهد است نسبت به سپردن تضمین معتبر به تشخیص کارگروه نظارت اقدام نماید. در صورت انجام کلیه تعهدات تصریح شده در قرارداد، توسط مؤسسه و یا تقاضای متقاضی بر حسب مورد، قرارداد خاص خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

 

ماده 8: خاتمه قرارداد

در صورتی که مؤسسه به تعهدات خود بر حسب مورد طبق توافق طرفین عمل نماید، قرارداد حاضر خاتمه یافته تلقی می‌گردد. تبصره 1 : خاتمه قرارداد رافع انجام تعهدات طرفین بوده و هیچ مغایرتی با استفاده از ضمانت مالی قرارداد در زمان قرارداد به منظور جبران ضرر و زیان وارده به طرفین نخواهد داشت.

 

ماده 9: فسخ قرارداد

1 . 9 _ درصورتیکه متقاضی جهت اخذ پذیرش و سایر امور، مدارک غیر واقعی و یا جعلی به مؤسسه ارائه نماید و یا به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر از کشور خارج شود مؤسسه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر مرحله از اجرای تعهدات خود، قرارداد را به طور یکطرفه و بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی فسخ و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

2 . 9 _ در صورتی که مؤسسه برای متقاضی، پذیرش تحصیلی دریافت نماید اما به هر دلیلی که منتسب به مؤسسه نمی‌باشد، برای متقاضی ویزای تحصیلی صادر نگردد، مؤسسه می‌تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضی اعلام نماید و پس از کسر کلیه هزینه‌های اعمال شده ، الباقی مبلغ پرداختی متقاضی را به وی مسترد نماید.

3 . 9 _ در صورتی که متقاضی به هر دلیلی که منتسب به وی می‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله یک هفته از زمان قرارداد البته در صورتیکه پذیرش تحصیلی برای وی صادر نشده باشد بصورت کتبی اعلام انصراف نموده و مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت به مؤسسه اعلام نماید، در این حالت مؤسسه حق دارد پس از کسر 20% درصد از کل مبلغ حق الزحمه اخذ پذیرش ، الباقی مبلغ پرداختی قرارداد را به متقاضی مسترد نماید.

4 . 9 _ در صورتی که متقاضی به هر دلیل که منتسب به وی می‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله یک هفته تا یک ماه از زمان امضای قرارداد تا قبل از صدور پذیرش تحصیلی منصرف گردد، وی موظف است در اسرع وقت به هر وسیله ممکن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت کتبی به مؤسسه اعلام نماید. در این حالت مؤسسه حق دارد پس از کسر 50% درصد از تمام مبلغ حق‌الزحمه اخذ پذیرش باقیمانده مبلغ پرداختی متقاضی را به وی مسترد نماید.

5 . 9 _ در صورتی که متقاضی به هر دلیل که منتسب به وی می‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله بیش از یک ماه از زمان امضای قرارداد تا قبل از صدور پذیرش تحصیلی منصرف گردد، وی موظف است در اسرع وقت به هر وسیله ممکن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت کتبی به مؤسسه اعلام نماید. در این حالت مؤسسه حق دارد تمام مبلغ حق‌الزحمه اخذ پذیرش(قسط اول قرارداد + قسط دوم قرارداد) را از متقاضی طلب نماید.

6 . 9 _ چنانچه متقاضی در هر زمان و در هر مرحله از اجرای تعهداتش بدون عذر موجه و قانونی نسبت به انجام آن قصور و تخلف نماید، مؤسسه حق دارد قرارداد را به طور یکجانبه و بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی فسخ و مبالغ باقی مانده را دریافت دارد.

 

ماده 10: موارد اضطراری

در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل انتساب به مؤسسه بوده و جلوگیری و یا رفع آن از عهده مؤسسه خارج بوده، انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد غیر ممکن گردد، مؤسسه مکلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع متقاضی رسانده و درخواست تمدید مدت قرارداد را به نماید، در مدت وجود اضطرار متوقف شده، هیچ‌ یک از طرفین حق ادعای خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت.

 

ماده 11: حل اختلافات

طرفین کوشش خواهند نمود، کلیه اختلافات حاصل از اجرا یا تفسیر قرارداد را به صورت مذاکره حل و فصل نمایند، در غیر این صورت موضوع از طریق مراجعه به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج (کارگروه نظارت) به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل و حکم آن ملاک عمل و مورد قبول طرفین خواهد بود. در صورتی که موضوع توسط کار گروه نظارت منتهی به حل و فصل نشود طرفین جهت ادامه پیگیری می‌توانند به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایند.

 

ماده 12: نشانی طرفین

نشانی طرفین قرارداد همانست که در ابتدای این قرارداد ذکر گردید. هرگاه یکی از طرفین، نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته به طرف مقابل اطلاع دهد تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه نامه‌ها و اوراق و اظهارنامه‌ها به نشانی موجود در پرونده با پست سفارشی و یا با اخذ رسید ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

 

ماده 13:  نسخه‌های قرارداد

این قرارداد در 16 صفحه و 13 ماده و یک ضمیمه متمّم ضمن عقد(از صفحه 5 به بعد) و در دو نسخه تنظیم و به امضاء رسیده که بین طرفین مبادله گردیده است و کلیه نسخه‌های آن اعتبار واحد دارند.م قرارداد / قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

 

مدیر عامل مؤسسه:                                                   متقاضی:

نام و نام خانوادگی:                                                   نام و نام خانوادگی:

مهر و امضاء :                                                         امضاء و اثر انگشت متقاضی:

 

 

 

نویسنده مطلب: admin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × دو =