نظام آموزشی کشور مجارستان

نظام آموزشی کشور مجارستان
نظام آموزشی کشور مجارستان

نظام آموزشی کشور مجارستان

نظام آموزشی کشور مجارستان

انواع مؤسسات و مراکز آموزشی

دانشگاه

کالج

انواع مدارک وعناوین تحصیلی آموزش عالی

Erettsegi bizonyit vany

دیپلم دبیرستان ،گواهی اتمام دوره دبیرستان

Foiskola oklevel

کالج مدرسه عالی درجه کاردانی

Egyemi oklevel

درجه کارشناسی ـ درجه دانشگاهی

Szakiranyu tovabbkepzesi oklevel

درجه کارشناسی ارشد ـ دوره های تخصصی

Doktori oklevel

دکترا

 

 

ساختار نظام آموزشی

الف  ـ ساختار نظام آموزشی مدارس / پیش دانشگاهی

تحصیلات ابتدایی از 6 سالگی آغاز می شود وشامل دو دوره 4 ساله می باشد .دوره دبیرستان در دو نــــوع مدارس آموزشی و مــــدارس حرفه ای ارائه میگردد که خود این مدارس نیز چند نوع برنامــه آموزشی ارائه می دهند که طول دوره بین 4-6 سال می باشد. مدارس متوسطه آموزشی (gymnazium Academic secondary schools) یکسری دروس وآموزشهای عمومی بین 4-8 سال ارائه می دهند در مدارس متوسطه حرفه ای Szakkozepiskola ومدارس حرفه ای Szakiskola آموزشها در زمینه علوم انسانی ،فنی کشاورزی وخدمات می باشد .در مدارس متوسطه حرفه ای آموزشهای عمومی در 4 سال اول دوره منجر به اخذ گواهی
Erettsegi bizoyitvany می شود ودر مدارس حرفه ای آموزشهای عمومی پس از 4 سال اول دوره علاوه دروس فنی ارائه می شود. درمدارس حرفه ای  مدرکی ارائه نمی شود وسطح آن از نظر علمی پایین ترا از مدارس متوسطه حرفه ای است.

اخیراً دکترای Ph.D در کشور مجارستان همانند سایر مدارک Ph.D در دنیا ارائه میگردد.

ب ـ ساختار نظام آموزشی عالی

تحصیلات عالیه در این کشور در دانشگاها وکالج ها امکان پذیر است (نظام دوگانه) . برخی کالج ها یا دانشگاهها به گونه ای مرتبط است که به عنوان دانشکده آن دانشگاه فعالیت می کند .دانشگاهها نیز می توانند دروسی در سطح دانشکده ارائه دهند. تحصیل در کالج ها حداقل 3 سال وحداکثر 4 سال می باشد در حالی که حداقل طول دوره در دانشگاهها 4 سال وحداکثر 5 سال می باشد .البته برای رشته پزشکی استثناء طول دوره 6 سال می باشد.

Foiskola oklevel اعطاء میگردد .فقط در دانشگاهها مدرک Egyetemi oklevel  (مدرک دانشگاهی) اعطاء میگردد. دانشگاهها 3 دوره دکترای تخصصی Ph.D که طول دوره بین 3-1 سال می باشد وهمچنین دوره  های  تحصیلات تکمیلی ارائه می دهند.

از سال 1993 دو موسسه وسازمان جهت توسعه ونظارت بر آموزش عالی تاسیس یافت .کمیته ارزشیابی مجارستان  Hangarian Accreditation committee(HAC) و شورای علمی آموزش عالی Hisher education scientific council (HESC)  از سال 1999 پس از بازنگری واصلاح ساختار نظام آموزشی ،تعداد دانشگاههای دولتی کاهش یافتند تعداد موسسات و مراکز آموزش عالی 89 موسسه بود که 55موسسه دولتی و 28 موسسه زیر نظر کلیسا و 6 موسسه خصوصی هستند. ولی در حال حاضر بر اساس اطلاعات شبکه ای 18 دانشگاههای دولتی، 12 کالج و 26 کالج و دانشگاه کلیسایی و 9 کالج خصوصی فعالیت دارند .نظام جدید آموزش عالی از سال 2003 اجرا شده است در نظام جدید دور مرحله ای 2 نوع دوره و مدرک تحصیلی Two eycle degree جایگزین نظام دو تایی dual system می شود. و همگی تابع نظام واحدی شده اند . قرار بر این است که در سال 2005 آزمون سراسری پایان دوره دبیرستان برگزار شود که جایگزین امتحان ورودی نظام آموزش عالی خواهد شد.

سال تحصیلی   سپتامبر تا  جون

زبان‌ آموزشی   مجارستانی

نظام آموزشی   سالانه

 

 

مراحل و دوره های تحصیلی

الف ـ مراحل و دوره های تحصیل در مراکز آموزش عالی/ غیر دانشگاهی

ازسال1996 یک نوع دوره جدیدآموزش عالی دراین کشورایجادگردید بنام دوره های آموزش عالی حرفه ای Akkredi tat iskolari redsrur felsofoku szakkepzes که این دوره در ارتباط با نظام آموزش عالی می باشد .این دوره به صورت یک دوره کوتاه مدت آموزش عالی پس از دبیرستان محسوب می گردد وفقط منجر به اخذ گواهی  حرفه ای Bizonyitvan میگردد. دوره های 2 ساله به طور معمول توسط کالج ها وبندرت توسط دانشگاهها ارائه میگردد ودر بیشتر موارد با همکاری مدارس متوسطه حرفه ای فعالیت می کنند .دوره های پیشرفته تر عملی در مدارس وموسسات آموزش عالی /غیر دانشگاهی (Foiskola ) ارائه میگردد. طول این دوره ها بین 3-4 سال می باشد ومنجر به اخذ مدرک Foiskola oklevel که در سطح کالج است میگردد. این مدرک که ممکن است Bachelor نیز نامیده شود و دارنده آن می توانند وارد مقاطع بالاتر آموزشی عالی وتخصصی شوند. در برخی مدارس و دانشگاهها نیز دروسی در سطح کالج ارائه گردد .

ب- مراحل و دوره های تحصیل در دانشگاهها

Under graduat studies

تحصیل در دانشگاهها شامل 4-6 سال تحصیل  همراه با رائه پایان نامه وشرکت در امتحانات نهایی می باشد. پس از اتمام دوره وطی مراحل فوق ،مدرک Oklevel /egyetemi oklevel( مدرک دانشگاهی ) که Master نیز نامیده می شود اعطاء میگردد که دارنده آن می توانند وارد مقطع بالاتر تحصیلی Szakiranyu tovabbkepzesi oklevel  ( مقطع تخصصی دانشگاهی) و پس از 1-3 سال تحصیل می شوند.

Graduate studres

این دوره شامل 2 سطح ومقطع تحصیلی است

الف- Szakiranyu tovabbkepzesi oklevel( دوره عالی تخصصی )

مدرک این دوره از اتمام دوره Egyetemi oklevel دوره اول تحصیل دانشگاهی وطی 1-3 سال تحصیل اعطاء میگردد.

ب- Doctoral studies

این دوره شامل 3 سال تحصیل پس از اتمام دوره
Oklevel / egyemteni oklevel و انجام کارهای پژوهشی می باشد . مدرک دکترا یا Mester توسط کمیته دانشگاهی پس از طی مراحل فوق ، موفقیت در امتحانات وارائه پایان نامه علمی ویک کار پژوهشی وگذراندن امتحان شفاهی اعطاء میگردد.

 

آدرس وزارت آموزش ملی و ورزشی مجارستان

Ministry of Education

Head  Balint Magyar. Minister

Szalay utca 10-14

1055 Buda/ pest

Hungary

Tel  +36(1) 473-7333+36(1)473-7332

Fax  +36(1)269-2437

E-Mail   balint. Magyar@om.giv.hu

WWW http //www.om.hu

 

آموزشهای غیر رسمی

آموزشهای غیر حضوری ( از راه دور) توسط موسسات ومراکز معتبر ارائه می گردد. آموزش های غیر رسمی دیگری توسط مراکز وموسسات صنعتی وآژانسهای دولتی سازمانهای اجتماعی و مراکز مدیریتی ارائه می شود.دوره های شبانه وآموزش بزرگسالان نیز توسط مراکز وموسسات عالی ارائه می گردد که مدرک دیپلم اعطاء میگردد.

 

 

شرایط پذیرش درمراکز آموزش عالی / دانشگاهها

شرط ورود به مراکز موسسات آموزش عالی حرفه ای داشتن دیپلم دبیرستان یا Erettsegi Bizonyitivany  است شرط ورود به دانشگاهها نیز داشتن دیپلم دبیرستان وقبولی در امتحان ورودی است.

شرایط پذیرش برای دانشجویان خارجی

داشتن دیپلم دبیرستان معادل کشور مجارستان ویا اتمام 12 سال تحصیل ابتدایی و متوسطه

آشنایی کافی به زبان مجارستانی دوره های آموزش زبان  در موسسات عالی ارائه میشود.

 

نظام ارزشیابی و اعتبار بخشی تحصیلات

کمیته ارزشیاب مجارستان HAC به طور مستمر هدایت ونظارت بر استاندارهای آموزشی دوره ها وفعالیتهای علمی در مراکز آموزش عالی را به عهده دارد .تمامی دوره های آموزشی می بایست  توسط کمیته مذکور تائید شوند.

 

هزینه تحصیلی

حداقل هزینه تحصیلی و هزینه 5000 یورو برای دانشجویان خارجی

 

نظام نمره دهی

نمره دهی در مدارس بر مقیاس 5-1 است که به شرح زیر است

5=Jele(exellent)

4=jo(good)

3=kozepes

2=elegseges(stisfactory

1=elegeteh Unsatisfactory

نظام نمره دهی در دانشگاهها نیز بر مقیاس 5-1 می باشد و مانند نظام نمره دهی مدارس تعریف شده است که 5 بالاترین رتبه و نمره 1 پایین ترین رتبه محسوب میگردد.

 

No votes yet.
Please wait...

نویسنده مطلب: admin

4 دیدگاه در “نظام آموزشی کشور مجارستان

 • حمید

  (اسفند 6, 1389 - 12:27 ب.ظ)

  سایت تون عالیه.
  یه خواهش داشتم. میشه درباره نظام آموزش مهارتی و مراکز یا موسساتی که با موضوع آموزشهای فنی و حرفه ای در مجارستان فعالیت دارند (از نحوه فعالیت، تعداد، شرایط ورود و مدارک ارائه شدهو …) بهم اطلاعات بدین. ممنون

  No votes yet.
  Please wait...
  • مهدی دارا

   (دی 30, 1390 - 2:46 ق.ظ)

   سلام حمید جان
   سفارت مجارستان فقط به دوره های آکادمیک و دانشگاهی ویزا صادر می کند و برای دوره های کوتاه مدت فنی و حرفه ای ویزا صادر نمی شود و بهمین دلیل ما در این حوزه اطلاعاتی نداریم. جهت کسب اطلاعات بیشتر حتما با مشاوران موسسه تماس حاصل فرمایید و یا در فروم موسسه سئوالات خود را آنلاین مطرح فرمایید: http://www.forums.study2000.com

   No votes yet.
   Please wait...
 • هادي

  (خرداد 28, 1390 - 8:43 ب.ظ)

  سلام.آقا میشه شرایط ورود به دبیرستان آمریکا رو بکید.
  باتشکر.

  No votes yet.
  Please wait...
  • مهدی دارا

   (دی 30, 1390 - 2:36 ق.ظ)

   سلام اقا هادی
   تا اونجا اطلاع دارم شرایط ویزای آمریکا بسیار سخت است و بهتر است کشور دیگری را مورد نظر قرار دهید. ممنون

   No votes yet.
   Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − ده =