مصوبات انتقال دانشجو وزارت علوم

مصوبات انتقال دانشجو وزارت علوم

مصوبات مربوط به انتقال دانشجو وزارت علوم

 

 

Download “شرایط-انتقال-به-دانشگاههای-داخل-کشور-1395.pdf” شرایط-انتقال-به-دانشگاههای-داخل-کشور-1395.pdf – 376 بار دانلود شده است – 210 KB

 

Download “فرایند-انتقال-از-دانشگاههای-خارج-به-داخل-1395.pdf” فرایند-انتقال-از-دانشگاههای-خارج-به-داخل-1395.pdf – 306 بار دانلود شده است – 95 KB

 

Download “اطلاعیه-انتقال-حوزه-آسیایی-مرکزی-میانه-1395.pdf” اطلاعیه-انتقال-حوزه-آسیایی-مرکزی-میانه-1395.pdf – 125 بار دانلود شده است – 42 KB

 

Download “انتقال-دانشجویان-آسیای-میانه-1395.pdf” انتقال-دانشجویان-آسیای-میانه-1395.pdf – 372 بار دانلود شده است – 210 KB

 

Download “راهنمای-تایید-مدارک-تحصیلی-1395.pdf” راهنمای-تایید-مدارک-تحصیلی-1395.pdf – 254 بار دانلود شده است – 190 KB

 

Download “راهنمای-سامانه-انتقال-دانشجویان-خارج-از-کشور-1395.pdf” راهنمای-سامانه-انتقال-دانشجویان-خارج-از-کشور-1395.pdf – 276 بار دانلود شده است – 610 KB

 

Download “راهنمای-کاربران-جهت-انتقال-به-دانشگاههای-داخل-1395.pdf” راهنمای-کاربران-جهت-انتقال-به-دانشگاههای-داخل-1395.pdf – 170 بار دانلود شده است – 702 KB

 

Download “فرایند-تایید-مدارک-1395.pdf” فرایند-تایید-مدارک-1395.pdf – 189 بار دانلود شده است – 305 KB

 

Download “مراکز-پستی-جهت-ارسال-اصل-مدارک.pdf” مراکز-پستی-جهت-ارسال-اصل-مدارک.pdf – 141 بار دانلود شده است – 67 KB

 

فرم های مورد نیاز جهت انتقال و ارزشیابی مدارک دانشجویان خارج از کشور

 

Download “فرم-اطلاعات-پایان-نامه-آموختگان-خارج.pdf” فرم-اطلاعات-پایان-نامه-آموختگان-خارج.pdf – 146 بار دانلود شده است – 162 KB

 

Download “فرم-جدول-مدت-اقامت-در-محل-تحصیل.pdf” فرم-جدول-مدت-اقامت-در-محل-تحصیل.pdf – 139 بار دانلود شده است – 63 KB

 

Download “فرم-درخواست-ارزشیابی-مدارک-تحصیلی-خارجی.pdf” فرم-درخواست-ارزشیابی-مدارک-تحصیلی-خارجی.pdf – 123 بار دانلود شده است – 144 KB

 

Download “فرم-مشخصات-فردی-و-تحصیلی.pdf” فرم-مشخصات-فردی-و-تحصیلی.pdf – 155 بار دانلود شده است – 77 KB

 

نشریات معتبر و غیر معتبر بین المللی از نظر وزارت علوم

 

Download “نشریات-معتبر-بین-المللی-ISI.pdf” نشریات-معتبر-بین-المللی-ISI.pdf – 132 بار دانلود شده است – 1 MB

 

Download “نشریات-نامعتبر-و-جعلی-خارجی-1395.pdf” نشریات-نامعتبر-و-جعلی-خارجی-1395.pdf – 133 بار دانلود شده است – 584 KB

 

Download “سیاهه-نمایه-های-بین-المللی-معتبر.pdf” سیاهه-نمایه-های-بین-المللی-معتبر.pdf – 138 بار دانلود شده است – 55 KB

No votes yet.
Please wait...

نویسنده مطلب: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 2 =