فهرست دانشگاههای دولتی غیر پزشکی ایران

فهرست دانشگاههای دولتی غیر پزشکی ایران

عنوان واحداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
باز کردن منو
استاناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
نام شهراز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
نشانیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
تلفن خانهاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
باز کردن منو
آدرس سایتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
ایمیلاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگان اصفهان – گلپایگان – میدان معلم کیلومتر ۱ بلوار شهدای گمنام – دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان- کدپستی:۶۵۶۵۱-۸۷۷۱۷ ۰۳۱-۵۷۲۴۱۵۶۹-۵۷۲۴۱۵۶۸ http://www.gut.ac.ir
دانشگاه آیت ا… العظمی حائری میبد یزد-میبد-بلوار خرمشهر-میدان دفاع مقدس-کیلومتر ۲ جاده میبد ندوشن- کدپستی:۸۹۶۱۶۹۹۵۵۷ ۰۳۵-۳۲۳۵۷۵۰۵-۹ http://www.haeri.ac.ir/ info@haeri.ac.ir
دانشگاه اراک اراک ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان علوم ـ صندوق پستی: ۸۷۹ ۰۸۶-۳۲۷۷۷۴۰۰-۴ http://www.araku.ac.ir p.r@araku.ac.ir
دانشگاه اردکان اردکان – بلوارآیت ا… خاتمی (ره)- کدپستی ۹۵۴۹۱-۸۹۵۱۸ – ص پ ۱۸۴ ۰۳۵-۳۲۲۴۸۱۷۴ http://www.ardakan.ac.ir info@ardakan.ac.ir
دانشگاه ارومیه ارومیه-  کیلومتر ۱۱ بلوار دانشگاه (جاده سرو ) پردیس نازلو – صندوق پستی: ۱۶۵  کدپستی:۵۷۵۶۱۵۱۸۱۸ ۰۴۴-۳۲۷۵۲۸۴۴-۶-۳۲۷۵۲۷۴۰-۴ http://www.urmia.ac.ir chancellor@urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهان اصفهان – میدان آزادی (دروازه شیراز) –  خیابان دانشگاه – کدپستی: ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶ ۰۳۱-۳۷۹۳۲۱۲۸-۳۷۹۳۲۶۴۰ http://www.ui.ac.ir publicrel@ui.ac.ir
دانشگاه الزهرا(س) تهران – بالاترازمیدان شیخ بهایی- خ ده ونک – دانشگاه الزهرا(س)- کدپستی:۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳ ۸۸۰۴۴۰۵۱-۸ http://www.alzahra.ac.ir pr@alzahra.ac.ir
دانشگاه ایلام ایلام – خیابان پژوهش – صندوق پستی: ۵۱۶-۶۹۳۱۵ ۷- ۲۲۳۴۸۵۰ -۰۸۴۱ http://www.ilam.ac.ir relations@ilam.ac.ir
دانشگاه بجنورد بجنورد – کیلومتر ۴ جاده اسفراین – صندوق پستی: ۱۳۳۹ ۱۳-۳۲۲۸۴۶۱۰- ۰۵۸ http://www.ub.ac.ir info@ub.ac.ir
دانشگاه بزرگمهر قائنات خراسان جنوبی – شهرستان قاین – خ امام(ره)- میدان شیرازی- انتهای خ ابولمفاخر کدپستی:۹۷۶۱۹۸۶۸۴۴ ۰۵۶-۳۲۵۲۱۱۸۱-۳ http://www.buqaen.ac.ir info@buqaen.ac.ir
دانشگاه بناب آذربایجان شرقی – بناب – بزرگراه ولایت – جنب پلیس راه – کدپستی : ۵۵۵۱۷۶۱۱۶۷ ۰۴۱-۳۷۷۴۵۰۰۰ http://www.Bonabu.ac.ir PR.BONABU.AC.IR
دانشگاه بوعلی سینا همدان ـ خیابان شهید فهمیده ـ روبروی پارک مردم ـ کد پستی :۴۱۶۱-۶۵۱۷۴ ۰۸۱-۳۸۳۸۱۵۲۰-۳۰-۳۸۳۸۱۶۰۱-۱۰ http://www.basu.ac.ir publicoffice@basu.ac.ir
دانشگاه بیرجند بیرجند – بلوارشهیدآوینی – انتهای بلواردانشگاه –  صندوق پستی: ۶۱۵/۹۷۱۷۵ ۲- ۳۲۲۰۲۳۰۱- ۳۲۲۰۲۳۰۲- ۳۲۲۰۲۱۰۴- ۰۵۶ http://www.birjand.ac.ir
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین –  بلوار دانشگاه  بین‌المللی امام خمینی (ره) ـ کد پستی ۱۶۸۱۸-۳۴۱۴۹ ۰۲۸۱-۳۷۸۰۰۲۱- http://www.ikiu.ac.ir office@ikiu.ac.ir
دانشگاه پیام نور تهران – ابتدای جاده لشکرک – ابتدای خیابان نخل (نرسیده به چهارراه مینی سیتی) ۲۴۵۵۰۷۱-۲, ۲۴۵۵۰۹۱-۲ http://www.pnu.ac.ir info@pnu.ac.ir
دانشگاه تبریز تبریز- بلوار ۲۹ بهمن – دانشگاه تبریز ۰۴۱-۳۳۳۴۰۰۸۱-۹ http://www.tabrizu.ac.ir info@tabrizu.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – انتهای جاده هفت باغ – پردیس دانش ماهان- کدپستی:۷۶۳۱۱۳۳۱۳۱ ص پ:۷۶۳۱۵۱۱۷ ۰۳۴-۳۳۷۷۶۶۱۱-۱۳ http://www.kgut.ac.ir info@kgut.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان زنجان ـ ابتدای جاده گاوا زنگ ـ صندوق پستی : ۱۱۵۹- ۴۵۱۹۵ ۰۲۴-۳۳۱۵۵۱۵۸ http://www.iasbs.ac.ir iasbs_z@iasbs.ac.ir
دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی- کیلومتر ۷ محور تربت حیدریه – دانشگاه تربت حیدریه – ص پ ۱۵۷ ۴-۲۲۹۹۶۰۲- ۰۵۳۱ http://www.torbath.ac.ir info@torbath.ac.ir
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران – لویزان – خیابان شهید شعبانلو کدپستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸ ۲۲۹۷۰۰۶۰ http://www.srttu.edu sru@srttu.edu
دانشگاه تربیت مدرس تهران ـ تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران ـ صندوق پستی  ۳۱۷-۱۴۱۱۵ ۸۲۸۸۰ http://www.modares.ac.ir stu@modares.ac.ir
دانشگاه تفرش تفرش – ابتدای جاده تهران ـ کد پستی : ۷۹۶۱۱-۳۹۵۱۸ ۰۸۶-۳۶۲۲۷۶۵۹ http://www.tafreshu.ac.ir webmaster@taut.ac.ir
دانشگاه تهران تهران – خیابان انقلاب – نبش خیابان ۱۶ آذر – سازمان مرکزی ۶۱۱۱۱ http://www.ut.ac.ir publicrel@ut.ac.ir
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی تهران- خیابان انقلاب – بین خیابان حافظ و خیابان استاد نجات اللهی – شماره ۶۸۳ ۸۲۷۷۹ http://www.uast.ac.ir info@uast.ac.ir
دانشگاه جهرم جهرم -بلوارشهیداستادمطهری- میدان خلیج فارس- دانشگاه جهرم ۰۷۱-۵۴۳۷۲۲۵۲ http://www.jahrom.ac.ir info@jahrom.ac.ir
دانشگاه جیرفت جیرفت – کیلومتر ۸ جاده بندرعباس – صندوق پستی ۳۶۴ ۰۳۴-۴۳۳۴۷۰۶۱-۳ http://ujiroft.ac.ir info@ujiroft.ac.ir
دانشگاه حضرت آیت ا…العظمی بروجردی (ره) بروجرد- کیلومتر ۳ جاده بروجرد- خرم آباد- ص پ : ۱۶۷ ۰۶۶-۴۲۴۶۸۳۲۰-۲۱ http://www.abru.ac.ir info@Abru.ac.ir
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم قم – انتهای بلوار الغدیر- روبروی ورزشگاه یادگارامام(ره)- کدپستی ۳۷۳۶۱۷۵۵۱۴- ص پ ۱۱۷۹-۳۷۱۹۵ ۰۲۵-۳۳۲۰۹۰۳۰ http://www.hmu.ac.ir info@hmu.ac.ir
دانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواهران  رفسنجان – بلوارمدرس – میدان مدرس – مرکز فرهنگی رفسنجان (موزه) – دفترمرکزی دانشگاه ۰۳۴-۳۴۳۲۲۹۶۲ http://www.m.anaty@wru.ac.ir
دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار – توحید شهر – پردیس دانشگاه – صندوق پستی: ۳۹۷ ۰۵۱-۴۴۴۱۰۱۰۴ http://www.hsu.ac.ir www.hakim@hsu.ac.ir
۱ – ۳۰
فهرست دانشگاههای دولتی غیر پزشکی ایران
۴٫۵ (۹۰%) ۲ votes

نویسنده مطلب: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *