فهرست دانشگاههای دولتی علوم پزشکی ایران

 

فهرست دانشگاههای دولتی علوم پزشکی ایران

دانشگاه های سراسری علوم پزشکی

نام دانشگاه نشانی اینترنتی تلفن تماس نشانی
علوم پزشکی اراک www.arakmu.ac.ir ۳۱۳۵۷۶۰- ۰۸۶۱ خیابان علم الهدی – جنب بیمارستان امیرکبیر
علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران www.ajaums.ac.ir ۵۵- ۸۸۰۲۸۳۵۰- ۰۲۱ تهران – خیابان فاطمی غربی – خیابان شهید اعتمادزاده – دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
علوم پزشکی اردبیل www.arums.ac.ir ۲۲۳۲۰۵۱- ۰۴۵۱ اردبیل – خیابان دانشگاه – روبروی دریاچه شورابیل کد پستی
۵۶۱۸۹۸۵۹۹۱
علوم پزشکی ارومیه www.umsu.ac.ir ۲۲۳۱۹۳۰- ۰۴۴۱ ارومیه – انتهای خیابان جهاد-
صندوق پستی ۱۱۳۸
علوم پزشکی اصفهان www.mui.ac.ir ۶۶۸۰۰۴۸- ۰۳۱۱ میدان آزادی- خیابان هزارجریب – کدپستی۸۱۷۴۶-۷۳۴۶۱
علوم پزشکی البرز www.abzums.ac.ir ۲۵۶۳۳۲۴- ۰۲۶۳(معاونت آموزشی وپژوهشی) کرج – بلوار طالقانی شمالی– بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری – دانشگاه علوم پزشکی البرز
علوم پزشکی ایران www.iums.ac.ir ۸۰۵۲۲۳۴- ۰۲۱ تهران – بزرگراه شهیدهمت
علوم پزشکی ایلام www.medilam.ac.ir ۳۳۳۷۵۴۰- ۰۸۴۱ میدان شهیدکشوری- خیابان آزادی
علوم پزشکی بابل www.mubabol.ac.ir ۲۲۹۰۱۸۱-۰۱۱۱ بابل- خیابان گنج افروز- کدپستی
۴۷۱۷۶۴۷۷۴۵
علوم پزشکی بقیه الله(عج) www.bmsu.ac.ir ۸۲۴۸۲۳۱۶
و۸۲۴۸۲۳۲۳ – ۰۲۱
تهران -میدان ولیعصر-خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
علوم پزشکی بندرعباس http://Eduv.hums.ac.ir ۳۳۳۱۹۹۱- ۰۷۶۱ بندرعباس – بلوارجمهوری ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی – معاونت آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر www.bpuns.ac.ir ۲۵۲۳۱۲۱– ۰۷۷۱ بوشهر-خیابان معلم- روبری ستادنمازجمعه
علوم بهزیستی تهران www.uswr.ac.ir ۹۲ -۲۲۱۸۰۰۸۳ – ۰۲۱ اوین – خیابان دانشگاه شهیدبهشتی-خیابان کودکیار
علوم پزشکی بیرجند www.bums.ac.ir ۳۰۰۷۵- ۰۵۶۱ خیابان معلم- بهداری شهرستان
علوم پزشکی تبریز www.tbzmed.ac.ir ۳۳۴۶۱۴۷-۰۴۱۱ تبریز- خیابان آزادی – خیابان گلگشت- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
تربیت مدرس* www.modares.ac.ir ۸۲۸۸۰ – ۰۲۱ تهران-تقاطع بزرگراه جلال آل احمدو
شهیدچمران صندوق پستی۱۱۱-۱۴۱۱۵
علوم پزشکی تهران www.tums.ac.ir ۸۱۶۳۱- ۰۲۱ تهران- میدان انقلاب- ضلع شمالی دانشگاه تهران -دانشگاه علوم پزشکی تهران
علوم پزشکی جندی شاپور www.ajums.ac.ir ۵-۳۳۱۰۱۱- ۰۶۱۱ اهواز- شهرک دانشگاهی
علوم پزشکی جهرم www.jums.ac.ir ۹- ۳۳۴۰۴۰۵- ۰۷۹۱ انتهای بلوار استادمطهری-نرسیده به اردوگاه-ساختمان پردیس
علوم پزشکی جیرفت www.jmu.ac.ir جیرفت- میدان شاهد – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی جیرفت  کدپستی : ۷۸۶۱۷۵۶۴۴۷
علوم پزشکی خراسان شمالی www.nkums.ac.ir ۱۶- ۲۲۲۱۹۱۰- ۰۵۸۴ بجنورد- بلواردولت
علوم پزشکی رفسنجان www.rums.ac.ir ۴۲- ۸۲۲۰۰۳۸- ۰۳۹۱ رفسنجان- بلوارغلی بن ابیطالب- سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
علوم پزشکی زابل www.zbmu.ac.ir ۲۲۲۵۴۰۵- ۰۵۴۲ میدان جهاد- خیابان شهیدباقری- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل
علوم پزشکی زاهدان www.zdmu.ac.ir ۲۴۳۸۸۰۰- ۰۵۴۱ میدان دکترحسابی- پردیس ذانشگاه علوم پزشکی زاهدان  کدپستی
۴۳۴۶۳- ۹۸۱۶۷
علوم پزشکی زنجان www.zums.ac.ir ۳- ۴۲۲۴۷۷۱- ۰۲۴۱
(مدیرروابط عمومی)
بلوارآزادی- خیابان دکترامیراعلم غضنفریان- سازمان مرکزی دانشگاه کدپستی ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱
علوم پزشکی سبزوار www.medsab.ac.ir ۲۲۴۰۰۰۹- ۰۵۷۱
(مدیرروابط عمومی)
خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی- میدان حکیم سبزواری- سازمان مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی سمنان www.sem-ums.ac.ir ۴۴۴۸۹۹۶- ۰۲۳۱ بلواربسیج- ستاددانشگاه علوم پزشکی سمنان کدپستی ۳۵۱۹۸۹۹۹۵۱
شاهد* www.shahed.ac.ir ۵۱۲۱۰ – ۰۲۱ ابتدای ازادراه تهران قم- روبروی حرم حضرت امام خمینی (ره)
علوم پزشکی شاهرود www.shmu.ac.ir ۳۳۹۵۰۵۴- ۰۲۷۳ شاهرود- میدان هفتم تیر
علوم پزشکی شهرکرد www.skums.ac.ir ۳۳۳۴۵۸۰- ۰۳۸۱
۳۳۳۴۵۹۰- ۰۳۸۱
بلوارکاشانی- ستاد مرکزی دانشگاه  کدپستی  ۸۸۱۵۷۱۳۴۷۱
علوم پزشکی شهید بهشتی www.sbmu.ac.ir ۲۳۸۷۱- ۰۲۱ بزرگراه شهیدچمران- خیابان یمن- جنب بیمارستان طالقانی کدپستی ۱۹۸۵۷۱۷۴۴۳
علوم پزشکی شیراز www.sums.ac.ir ۳۳۲۳۶۶- ۰۷۱۱ خیابان زند- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علوم پزشکی فسا www.fums.ac.ir ۶- ۲۲۲۰۹۹۴- ۰۷۳۱ میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی فسا
علوم پزشکی قزوین www.qums.ac.ir ۵- ۳۳۳۶۰۰۱- ۰۲۸۱ قزوین- بلوارشهیدباهنر- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
علوم پزشکی قم www.muq.ac.ir ۷۷۰ ۶۴۴۸- ۰۲۵۱
۷۷۲۷۱۷۱- ۰۲۵۱
۷۷۰۶۴۸۵- ۰۲۵۱
خیابان شهید لواسانی(ساحلی)- کدپستی ۳۷۱۳۶۴۹۳۷۳
علوم پزشکی کاشان www.kaums.ac.ir ۴۴۴۱۸۱۸- ۰۳۶۱
(روابط عمومی )
میدان پانزده خرداد- جنب اداره پست
علوم پزشکی کردستان www.muk.ac.ir ۶۱۳۱۲۱۶- ۰۸۷۱ سنندج – خیابان پاسداران – پایین ترازبیمارستان قدس
علوم پزشکی کرمان www.kmu.ac.ir ۲۱۰۵۸۰۵
(روابط عمومی)
بلوارجمهوری اسلامی ایران- سازمان مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه www.kums.ac.ir ۸۳۵۵۹۲۵و ۸۳۵۴۴۴۴ بلوارشهیدبهشتی – سازمان مرکزی دانشگاه کدپستی ۶۷۱۵۸۴۷۱۴۱
علوم پزشکی گلستان www.goums.ac.ir ۴۴۷۰۱۱۰- ۰۱۷۱
(روابط عمومی دانشگاه)
گرگان- بلوارهیرکان- روبروی انجیرآب- سازمان مرکزی دانشگاه- صندوق پستی ۶۱۹
علوم پزشکی گناباد www.gmu.ac.ir ۷۲۲۵۰۲۷- ۰۵۳۳ گناباد- حاشیه جاده آسیایی- معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
علوم پزشکی گیلان www.gums.ac.ir ۳۲۲۹۳۵۷- ۰۱۳۱ رشت – خیابان شهیدنامجو- روبروی استادیوم شهیدعضدی- ساختمان مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی لرستان www.iums.ac.ir ۲۲۰۲۰۳۳ خیابان معلم- میدان شهیدانوشیروان رضایی- دانشگاه علوم پزشکی لرستان
علوم پزشکی مازندران www.mazums.ac.ir ساری- میدان امام (ره)- سه راه جویبار- ابتدای بزرگراه ولی عصر- دانشگاه علوم پزشکی
علوم پزشکی مشهد www.mums.ac.ir ۸۴۱۱۵۳۸- ۰۵۱۱
(معاونت پژوهشی)
خیابان دانشگاه- روبروی دانشگاه ۱۸- ساختمان مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی همدان www.umsha.ac.ir ۲۲۰۶۸۳- ۰۸۱۱ چهارراه شریعتی- ابتدای بلوارآیت الله کاشانی
علوم پزشکی یاسوج www.yums.ac.ir
علوم پزشکی یزد www.ssu.ac.ir ۷۲۵۸۷۷۰- ۰۳۵۱ میدان باهنر- سازمان مرکزی دانشگاه

* دانشگاههای جامع ( دارای رشته های پزشکی و غیر پزشکی ).

واحدهای بین المللی

نام دانشگاه نشانی اینترنتی تلفن تماس نشانی
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس www.hums.ac.ir ۱۲- ۵۲۲۲۶۱۱- ۰۷۶۳ قشم- بلوارازادگان- خیابان فرمانداری- جنب دبیرستان پسرانه محمدی
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تبریز http://aras.tbzmed.ac.ir  – جلفا- خیابان امام خمینی (ره)- جنب مسجدجامع جلفا
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران www.tums.ac.ir ۸۱۶۳۴۲۱۳- ۰۲۱
(ستاد مرکزی پردیس بین الملل)
کیش- ساحل مرجان – پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی  جندی شاپوراهواز http://fpgid.ajums.ac.ir ۴-۳۳۱۰۳۱- ۰۶۳۱ منطقه آزاداروند(آبادان)- واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اروند
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان www.zbmu.ac.ir ۱- ۲۲۲۱۹۰- ۰۵۴۵ چابهار- امام خمینی(ره)- جنب درمانگاه سینا- صندوق پستی ۱۵۵
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی www.ib.sbmu.ac.ir ۵۲۴۰۰۳۵- ۰۷۶۳
۵۲۴۰۰۳۷- ۰۷۶۳
قشم- بلوارآیت الله بهشتی – جنب اسکله بهمن
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز http://ib.sums.ac.ir  – نشانی کیش:
نشانی مرودشت : مرودشت- بیمارستان شهیدمطهری
نشانی شیراز: شیراز- شهرک آرین –پارک علم وفناوری
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمان www.bu.kmu.ac.ir بم
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان www.gums.ac.ir ۴۲۵۰۰۹۵- ۰۱۸۱
۴۲۵۳۱۸۵- ۰۱۸۱
انزلی- بلوارسی متری – کدپستی
۳۷۷۵۸- ۴۳۱۴۶
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی  مازندران www.mriu.ir ۵۲۲۶۱۰۲- ۰۱۹۲
۵۲۲۶۱۰۸- ۰۱۹۲
رامسر- خیابان آیت الله طالقانی- نبش کوچه شرقی ۲۰
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی یزد www.ssu.ac.ir یزد- کیلومتر۵جاده خویدک- فهرج(جاده قدیم بافق)- پردیس بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

 

 

وب سایت دانشگاههای علوم پزشکی

دانشگاه ها لینک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراک http://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اردبیل http://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ارومیه http://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اصفهان http://www.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اهواز http://www.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران http://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایلام http://www.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بابل http://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بندرعباس http://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهر http://www.bpums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند http://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تبریز http://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران http://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خراسان شمالی http://www.nkh-cms.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی رفسنجان http://www.rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابل http://www.zbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدان http://www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زنجان http://www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار http://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سمنان http://www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرود http://www.shmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهرکرد http://www.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی http://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شیراز http://www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوین http://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قم http://www.muq.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان http://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمان http://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانشاه www.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلان http://www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گلستان http://www.goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گناباد http://www.gmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لرستان http://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مازندران http://www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی همدان http://www.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مشهد http://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یاسوج http://portal.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یزد http://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی http://portal.uswr.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جهرم http://www.jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا http://www.fums.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران http://www.iautmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله http://www.bmsu.ac.ir
فهرست دانشگاههای دولتی علوم پزشکی ایران
۴ (۸۰%) ۲ votes

نویسنده مطلب: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *