فهرست دانشگاههای دولتی علوم پزشکی ایران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار گروه ما
  4. chevron_right
  5. فهرست دانشگاههای دولتی علوم پزشکی ایران

 

فهرست دانشگاههای دولتی علوم پزشکی ایران

دانشگاه های سراسری علوم پزشکی

نام دانشگاه نشانی اینترنتی تلفن تماس نشانی
علوم پزشکی اراک www.arakmu.ac.ir ۳۱۳۵۷۶۰- ۰۸۶۱ خیابان علم الهدی – جنب بیمارستان امیرکبیر
علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران www.ajaums.ac.ir ۵۵- ۸۸۰۲۸۳۵۰- ۰۲۱ تهران – خیابان فاطمی غربی – خیابان شهید اعتمادزاده – دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
علوم پزشکی اردبیل www.arums.ac.ir ۲۲۳۲۰۵۱- ۰۴۵۱ اردبیل – خیابان دانشگاه – روبروی دریاچه شورابیل کد پستی
۵۶۱۸۹۸۵۹۹۱
علوم پزشکی ارومیه www.umsu.ac.ir ۲۲۳۱۹۳۰- ۰۴۴۱ ارومیه – انتهای خیابان جهاد-
صندوق پستی ۱۱۳۸
علوم پزشکی اصفهان www.mui.ac.ir ۶۶۸۰۰۴۸- ۰۳۱۱ میدان آزادی- خیابان هزارجریب – کدپستی۸۱۷۴۶-۷۳۴۶۱
علوم پزشکی البرز www.abzums.ac.ir ۲۵۶۳۳۲۴- ۰۲۶۳(معاونت آموزشی وپژوهشی) کرج – بلوار طالقانی شمالی– بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری – دانشگاه علوم پزشکی البرز
علوم پزشکی ایران www.iums.ac.ir ۸۰۵۲۲۳۴- ۰۲۱ تهران – بزرگراه شهیدهمت
علوم پزشکی ایلام www.medilam.ac.ir ۳۳۳۷۵۴۰- ۰۸۴۱ میدان شهیدکشوری- خیابان آزادی
علوم پزشکی بابل www.mubabol.ac.ir ۲۲۹۰۱۸۱-۰۱۱۱ بابل- خیابان گنج افروز- کدپستی
۴۷۱۷۶۴۷۷۴۵
علوم پزشکی بقیه الله(عج) www.bmsu.ac.ir ۸۲۴۸۲۳۱۶
و۸۲۴۸۲۳۲۳ – ۰۲۱
تهران -میدان ولیعصر-خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
علوم پزشکی بندرعباس http://Eduv.hums.ac.ir ۳۳۳۱۹۹۱- ۰۷۶۱ بندرعباس – بلوارجمهوری ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی – معاونت آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر www.bpuns.ac.ir ۲۵۲۳۱۲۱– ۰۷۷۱ بوشهر-خیابان معلم- روبری ستادنمازجمعه
علوم بهزیستی تهران www.uswr.ac.ir ۹۲ -۲۲۱۸۰۰۸۳ – ۰۲۱ اوین – خیابان دانشگاه شهیدبهشتی-خیابان کودکیار
علوم پزشکی بیرجند www.bums.ac.ir ۳۰۰۷۵- ۰۵۶۱ خیابان معلم- بهداری شهرستان
علوم پزشکی تبریز www.tbzmed.ac.ir ۳۳۴۶۱۴۷-۰۴۱۱ تبریز- خیابان آزادی – خیابان گلگشت- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
تربیت مدرس* www.modares.ac.ir ۸۲۸۸۰ – ۰۲۱ تهران-تقاطع بزرگراه جلال آل احمدو
شهیدچمران صندوق پستی۱۱۱-۱۴۱۱۵
علوم پزشکی تهران www.tums.ac.ir ۸۱۶۳۱- ۰۲۱ تهران- میدان انقلاب- ضلع شمالی دانشگاه تهران -دانشگاه علوم پزشکی تهران
علوم پزشکی جندی شاپور www.ajums.ac.ir ۵-۳۳۱۰۱۱- ۰۶۱۱ اهواز- شهرک دانشگاهی
علوم پزشکی جهرم www.jums.ac.ir ۹- ۳۳۴۰۴۰۵- ۰۷۹۱ انتهای بلوار استادمطهری-نرسیده به اردوگاه-ساختمان پردیس
علوم پزشکی جیرفت www.jmu.ac.ir جیرفت- میدان شاهد – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی جیرفت  کدپستی : ۷۸۶۱۷۵۶۴۴۷
علوم پزشکی خراسان شمالی www.nkums.ac.ir ۱۶- ۲۲۲۱۹۱۰- ۰۵۸۴ بجنورد- بلواردولت
علوم پزشکی رفسنجان www.rums.ac.ir ۴۲- ۸۲۲۰۰۳۸- ۰۳۹۱ رفسنجان- بلوارغلی بن ابیطالب- سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
علوم پزشکی زابل www.zbmu.ac.ir ۲۲۲۵۴۰۵- ۰۵۴۲ میدان جهاد- خیابان شهیدباقری- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل
علوم پزشکی زاهدان www.zdmu.ac.ir ۲۴۳۸۸۰۰- ۰۵۴۱ میدان دکترحسابی- پردیس ذانشگاه علوم پزشکی زاهدان  کدپستی
۴۳۴۶۳- ۹۸۱۶۷
علوم پزشکی زنجان www.zums.ac.ir ۳- ۴۲۲۴۷۷۱- ۰۲۴۱
(مدیرروابط عمومی)
بلوارآزادی- خیابان دکترامیراعلم غضنفریان- سازمان مرکزی دانشگاه کدپستی ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱
علوم پزشکی سبزوار www.medsab.ac.ir ۲۲۴۰۰۰۹- ۰۵۷۱
(مدیرروابط عمومی)
خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی- میدان حکیم سبزواری- سازمان مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی سمنان www.sem-ums.ac.ir ۴۴۴۸۹۹۶- ۰۲۳۱ بلواربسیج- ستاددانشگاه علوم پزشکی سمنان کدپستی ۳۵۱۹۸۹۹۹۵۱
شاهد* www.shahed.ac.ir ۵۱۲۱۰ – ۰۲۱ ابتدای ازادراه تهران قم- روبروی حرم حضرت امام خمینی (ره)
علوم پزشکی شاهرود www.shmu.ac.ir ۳۳۹۵۰۵۴- ۰۲۷۳ شاهرود- میدان هفتم تیر
علوم پزشکی شهرکرد www.skums.ac.ir ۳۳۳۴۵۸۰- ۰۳۸۱
۳۳۳۴۵۹۰- ۰۳۸۱
بلوارکاشانی- ستاد مرکزی دانشگاه  کدپستی  ۸۸۱۵۷۱۳۴۷۱
علوم پزشکی شهید بهشتی www.sbmu.ac.ir ۲۳۸۷۱- ۰۲۱ بزرگراه شهیدچمران- خیابان یمن- جنب بیمارستان طالقانی کدپستی ۱۹۸۵۷۱۷۴۴۳
علوم پزشکی شیراز www.sums.ac.ir ۳۳۲۳۶۶- ۰۷۱۱ خیابان زند- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علوم پزشکی فسا www.fums.ac.ir ۶- ۲۲۲۰۹۹۴- ۰۷۳۱ میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی فسا
علوم پزشکی قزوین www.qums.ac.ir ۵- ۳۳۳۶۰۰۱- ۰۲۸۱ قزوین- بلوارشهیدباهنر- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
علوم پزشکی قم www.muq.ac.ir ۷۷۰ ۶۴۴۸- ۰۲۵۱
۷۷۲۷۱۷۱- ۰۲۵۱
۷۷۰۶۴۸۵- ۰۲۵۱
خیابان شهید لواسانی(ساحلی)- کدپستی ۳۷۱۳۶۴۹۳۷۳
علوم پزشکی کاشان www.kaums.ac.ir ۴۴۴۱۸۱۸- ۰۳۶۱
(روابط عمومی )
میدان پانزده خرداد- جنب اداره پست
علوم پزشکی کردستان www.muk.ac.ir ۶۱۳۱۲۱۶- ۰۸۷۱ سنندج – خیابان پاسداران – پایین ترازبیمارستان قدس
علوم پزشکی کرمان www.kmu.ac.ir ۲۱۰۵۸۰۵
(روابط عمومی)
بلوارجمهوری اسلامی ایران- سازمان مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه www.kums.ac.ir ۸۳۵۵۹۲۵و ۸۳۵۴۴۴۴ بلوارشهیدبهشتی – سازمان مرکزی دانشگاه کدپستی ۶۷۱۵۸۴۷۱۴۱
علوم پزشکی گلستان www.goums.ac.ir ۴۴۷۰۱۱۰- ۰۱۷۱
(روابط عمومی دانشگاه)
گرگان- بلوارهیرکان- روبروی انجیرآب- سازمان مرکزی دانشگاه- صندوق پستی ۶۱۹
علوم پزشکی گناباد www.gmu.ac.ir ۷۲۲۵۰۲۷- ۰۵۳۳ گناباد- حاشیه جاده آسیایی- معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
علوم پزشکی گیلان www.gums.ac.ir ۳۲۲۹۳۵۷- ۰۱۳۱ رشت – خیابان شهیدنامجو- روبروی استادیوم شهیدعضدی- ساختمان مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی لرستان www.iums.ac.ir ۲۲۰۲۰۳۳ خیابان معلم- میدان شهیدانوشیروان رضایی- دانشگاه علوم پزشکی لرستان
علوم پزشکی مازندران www.mazums.ac.ir ساری- میدان امام (ره)- سه راه جویبار- ابتدای بزرگراه ولی عصر- دانشگاه علوم پزشکی
علوم پزشکی مشهد www.mums.ac.ir ۸۴۱۱۵۳۸- ۰۵۱۱
(معاونت پژوهشی)
خیابان دانشگاه- روبروی دانشگاه ۱۸- ساختمان مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی همدان www.umsha.ac.ir ۲۲۰۶۸۳- ۰۸۱۱ چهارراه شریعتی- ابتدای بلوارآیت الله کاشانی
علوم پزشکی یاسوج www.yums.ac.ir
علوم پزشکی یزد www.ssu.ac.ir ۷۲۵۸۷۷۰- ۰۳۵۱ میدان باهنر- سازمان مرکزی دانشگاه

* دانشگاههای جامع ( دارای رشته های پزشکی و غیر پزشکی ).

واحدهای بین المللی

نام دانشگاه نشانی اینترنتی تلفن تماس نشانی
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس www.hums.ac.ir ۱۲- ۵۲۲۲۶۱۱- ۰۷۶۳ قشم- بلوارازادگان- خیابان فرمانداری- جنب دبیرستان پسرانه محمدی
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تبریز http://aras.tbzmed.ac.ir  – جلفا- خیابان امام خمینی (ره)- جنب مسجدجامع جلفا
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران www.tums.ac.ir ۸۱۶۳۴۲۱۳- ۰۲۱
(ستاد مرکزی پردیس بین الملل)
کیش- ساحل مرجان – پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی  جندی شاپوراهواز http://fpgid.ajums.ac.ir ۴-۳۳۱۰۳۱- ۰۶۳۱ منطقه آزاداروند(آبادان)- واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اروند
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان www.zbmu.ac.ir ۱- ۲۲۲۱۹۰- ۰۵۴۵ چابهار- امام خمینی(ره)- جنب درمانگاه سینا- صندوق پستی ۱۵۵
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی www.ib.sbmu.ac.ir ۵۲۴۰۰۳۵- ۰۷۶۳
۵۲۴۰۰۳۷- ۰۷۶۳
قشم- بلوارآیت الله بهشتی – جنب اسکله بهمن
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز http://ib.sums.ac.ir  – نشانی کیش:
نشانی مرودشت : مرودشت- بیمارستان شهیدمطهری
نشانی شیراز: شیراز- شهرک آرین –پارک علم وفناوری
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمان www.bu.kmu.ac.ir بم
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان www.gums.ac.ir ۴۲۵۰۰۹۵- ۰۱۸۱
۴۲۵۳۱۸۵- ۰۱۸۱
انزلی- بلوارسی متری – کدپستی
۳۷۷۵۸- ۴۳۱۴۶
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی  مازندران www.mriu.ir ۵۲۲۶۱۰۲- ۰۱۹۲
۵۲۲۶۱۰۸- ۰۱۹۲
رامسر- خیابان آیت الله طالقانی- نبش کوچه شرقی ۲۰
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی یزد www.ssu.ac.ir یزد- کیلومتر۵جاده خویدک- فهرج(جاده قدیم بافق)- پردیس بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

 

 

وب سایت دانشگاههای علوم پزشکی

دانشگاه ها لینک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراک http://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اردبیل http://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ارومیه http://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اصفهان http://www.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اهواز http://www.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران http://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایلام http://www.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بابل http://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بندرعباس http://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهر http://www.bpums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند http://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تبریز http://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران http://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خراسان شمالی http://www.nkh-cms.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی رفسنجان http://www.rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابل http://www.zbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدان http://www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زنجان http://www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار http://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سمنان http://www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرود http://www.shmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهرکرد http://www.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی http://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شیراز http://www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوین http://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قم http://www.muq.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان http://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمان http://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانشاه www.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلان http://www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گلستان http://www.goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گناباد http://www.gmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لرستان http://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مازندران http://www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی همدان http://www.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مشهد http://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یاسوج http://portal.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یزد http://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی http://portal.uswr.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جهرم http://www.jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا http://www.fums.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران http://www.iautmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله http://www.bmsu.ac.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ