شهریه های دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

8 سال پیش
شهریه های دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

 

شهریه های دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

شهریه های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان

شهریه دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان یکی از مناسبترین شهریه ها در بین دانشگاههای مجارستان می باشد و شهریه باقی دانشگاههای مجارستان از این دانشگاه گرانتر می باشد.

شهریه دانشگاههای مجارستان معمولا هر چندین سال یکبار افزایش می باشد که میزان افزایش آن نیز معمولا 10% می باشد.

شهریه رشته پزشکی 16750 دلار در سال(9000 دلار ترم اول + 7750 دلار ترم دوم)

شهریه رشته دندانپزشکی 17350 دلار در سال(9300 دلار ترم اول + 8050 دلار ترم دوم)

شهریه رشته داروسازی 9900 دلار در سال(5200 دلار ترم اول + 4700 دلار ترم دوم)

شهریه رشته فیزیوتراپی 6000 یورو در سال(3000 یورو ترم اول + 3000 یورو ترم دوم)

شهریه رشته بیوتکنولوژی 5500 دلار در سال(2750 یورو ترم اول + 2750 یورو ترم دوم)

شهریه دوره پیش دانشگاهی در کالج پچ 8200 دلار(6200 دلار ابتدا +2000 دلار بعد از اخذ ویزای تحصیلی)

شهریه دوره یکساله زبان انگلیسی 8200 دلار(6200 دلار ابتدا +2000 دلار بعد از اخذ ویزای تحصیلی)

شهریه رشته های علوم پزشکی به زبان آلمانی 10000 یورو

شهریه دوره آماده سازی 4 هفته ای قبل از ورود به دانشگاه در ماه آگوست هر سال 1200 دلار

 

 

هزینه های تحصیلی دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

هزینه صدور پذیرش تحصیلی 200 یورو

هزینه ثبت نام در دوره کالج پیش دانشگاهی کالج علوم پزشکی پچ  350 یورو(پس از عزیمت و ورود به مجارستان)

هزینه آپارتمان یک خوابه دانشجویی حداقل ماهیانه 400 یورو

هزینه شارژ ماهیانه خانه حداقل 30 یورو در ماه

هزینه بیمه ماهیانه 20 یورو(یکسال هزینه بیمه دمانی باید یکجا پرداخت گردد معادل 240 یورو)

هزینه زندگی ماهیانه حداقل 600 یورو

هزینه حداقل پیش پرداخت خانه 2 ماه + 1 ماه کرایه بابت عقد قرارداد 900 یورو

هزینه آزمایشات پزشکی شامل ایدز و هپاتیت 100 یورو

هزینه لوازم التحریر در سال 100 یورو در سال

هزینه کتاب بطور متوسط سالیانه 300-200 یورو در سال

هزینه ترانسفر از فرودگاه بوداپست به شهر پچ هر نفر با تاکسی حداقل 120 یورو

هزینه ترانسفر از فرودگاه بوداپست به شهر پچ هر نفر با ون شاتل حداقل 70 یورو

هزینه ترانسفر از فرودگاه به شهر بوداپست هر نفر با تاکسی حداقل 30 یورو

هزینه ترانسفر از ایستگاه قطار بوداپست با قطار به شهر پچ 11 یورو(30/2 ساعت فاصله دو شهر با قطار)

هزینه تمدید ویزا و اقامت تحصیلی 50 یورو

هزینه سیم کارت موبایل 3 یورو

هزینه راهنما در مجارستان 200 یورو

هزینه اقامت در هتل 3 ستاره برای یک شب حداقل 40 یورو

هزینه هر وعده غذای متوسط 10-6 یورو

 

 

شهریه سایر رشته های دانشگاه پچ مجارستان:

 

Tuition fees

Language of instruction Academic Level/Type Faculty/Department Program Duration Tuition fee Application fee Registration fee
English Bachelor Faculty of Health Sciences BSc in Nursing 4 years (8 semesters) EUR 2,000/sem. EUR 200 EUR 600
BSc in Physiotherapy 4 years (8 semesters) EUR 2,000/sem. EUR 200 EUR 600
BSc in Midwifery 4 years (8 semesters) EUR 2,000/sem. EUR 200 EUR 600
BSc in Dietetics 4 years (8 semesters) EUR 2,000/sem. EUR 200 EUR 600
Faculty of Business and Economics BSc in Business Administration 3 years (6 semesters) for the Middlesex University Degree or 3.5 years (7 semesters) for the Hungarian National Degree EUR 2,750/sem. (for non-EU students), HUF 350,000/sem. (for EU students) EUR 100 779 GBP -1540 GBP (depending on the number of students) (to be paid once in the first semester of the studies)
Faculty of Sciences BSc in Biology 3 years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
BSc in Chemistry 3 years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
BSc in Computer Science 3 years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
BSc in Geography 3 years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
BSc in Mathematics 3 years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
BSc in Physics 3 years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
BSc in Earth Sciences 3 years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
BSc in Physical Training 3 years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
Faculty of Humanities BA in International Relations 3 years (6 semesters) EUR 1,850/sem. EUR 140
BA in Psychology 3 years (6 semesters) EUR 2,450/sem. (for EU citizens), EUR 3,450/sem. (for non-EU citizens) EUR 140
BA in English and American Studies 3 years (6 semesters) EUR 1,800/sem. EUR 140
BA in Social Work 3,5 years (7 semesters) EUR 1,700/sem. EUR 140
Faculty of Engineering and Information Technology BSc in Computer Science Engineering 3.5 years (7 semesters) USD 3,300/sem. USD 100
BSc in Civil Engineering 4 years (8 semesters) USD 3,300/sem. USD 100
BSc in Electrical Engineering 3.5 years (7 semesters) USD 3,300/sem. USD 100
One-tier Master Faculty of Engineering and Information Technology Architecture (BSc + MSc) 5 years (10 semesters) USD 3,300/sem. USD 100
Medical School General Medicine in English 6 years (12 semesters) USD 16,750/year (USD 9,000 for the first and USD 7,750 for the second semester) + Entrance exam fee – USD 250 (if taken in Pécs) USD 200 USD 220
Dentistry in English 5 years (10 semesters) USD 17,350/year (USD 9,300 for the first and USD 8,050 for the second semester) + Entrance exam fee (USD 250) USD 200 USD 220
Faculty of Pharmacy Pharmacy in English 5 years (10 semesters) 5,200 USD for the first and 4,700 USD for the second semester + 250 Entrance exam fee USD 200 USD 220
Master Faculty of Business and Economics MSc in Applied Management 2 years (4 semesters) EUR 3,250/sem. for non- EU students HUF 400,000/sem. for EU students 100 EUR
MSc in Enterprise Development and Entrepreneurship 2 years (4 semesters) 3,250 EUR/sem. (for non-EU students); 400,000 HUF/sem. (for EU students) EUR 100 794 GBP – 1,569 GBP (depending on the number of students)
Faculty of Humanities MA in Human Resources Counseling 2 years (4 semesters) EUR 1,800/sem. EUR 140
MA in International Relations 2 years (4 semesters) EUR 2,000/sem. EUR 140
MA in English Studies 2 years (4 semesters) EUR 2,000/sem. EUR 140
International Relations: Europe in the Visegrad Perspective – Joint Degree Program in Pécs (HU), Cracow (PL), Brno (Cz), Banska Bystrica (Sk) 4 terms (120 ECTS) for EU students: 4,000 EUR/academic year, for Non-Eu students: 5,750 EUR/academic year.
MA in Psychology 2 years (4 semesters) for EU citizens: EUR 2900/semester non-EU citizens: EUR 3900/semester EUR 140
Medical School MSc in Biotechnology 2 years (4 semesters) EUR 5,500/sem.
Faculty of Engineering and Information Technology MSc in Computer Science Engineering 2 years (4 semesters) USD 3,300/sem. USD 100
MSc in Civil Engineering (Structural Engineer) 1.5 years (3 semesters) USD 3,300/sem. USD 100
Faculty of Music and Visual Arts MA in Classical Music Performance (Piano, Violin, Flute, Guitar) 2 years (4 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 100
MA in Ceramic Design 2 years (4 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 100
MA in Choral Conducting 2 years (4 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 100 USD 200
Faculty of Sciences MSc in Physics 2 years (4 semesters) EUR 4,000/sem. EUR 140
PhD Faculty of Business and Economics PhD in Business Administration 4 semester educational period + the research period The EUR 12,500 tuition fee has to be paid in four installments during the course of study
PhD in Regional Development 4 semester educational period + the research period The tuition fee for the Program is EUR 12,500 – to be paid in installments in the following schedule: 1st semester: EUR 4,000 2nd semester: EUR 3,000 3rd semester: EUR 2,000 Doctoral examination: EUR 500 Doctoral procedure: EUR 3,000
Medical School PhD in Basic Medical Sciences 4 years (8 semesters) USD 6,000/sem. USD 250 USD 200
PhD in Clinical Medical Sciences 4 years (8 semesters) USD 6,000/sem. USD 250 USD 200
PhD in Clinical Neurosciences 4 years (8 semesters) USD 6,000/sem. USD 250 USD 200
PhD in Interdisciplinary Medical Sciences 4 years (8 semesters) USD 6,000/sem. USD 250 USD 200
PhD in Pharmacology and Pharmaceutical Sciences 4 years (8 semesters) USD 6,000/sem. USD 250 USD 200
Faculty of Health Sciences PhD in Health Sciences 4 years (8 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 200
Faculty of Sciences PhD in Biology and Sport Biology 4 years (8 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 140
PhD in Chemistry 4 years (8 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 140
PhD in Earth Sciences 4 years (8 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 140
PhD in Physics 4 years (8 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 140
Faculty of Engineering and Information Technology DLA in Architecture / PhD in Architectural Engineering 4 years (8 semesters) USD 3,500/sem. USD 100
Faculty of Law PhD in Law 4 years (8 semesters) (180 credits) EUR 2,500/sem. EUR 150
Non-Degree Faculty of Humanities Reflective Recovery from Addictions 1 year (2 semesters) EUR 1,700/sem. EUR 140
Urban Social Development 1 year (2 semesters) EUR 1,700/sem. EUR 140
Preparatory International Studies Center Preparatory Courses in English for Medical Studies (General Medicine, Pharmacy, Dentistry, Medical Biotechnology) 5/10/15 months 4,200 EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons 100 EUR 150 EUR
Preparatory Courses in English for Business Studies 5/10/15 months 4,200 EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons 100 EUR 150 EUR
Preparatory Courses in English for Architecture and Engineering 5/10/15 months 4,200 EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons 100 EUR 150 EUR
Preparatory Courses in English for Psychology 5/10/15 months 4,200 EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons 100 EUR 150 EUR
Preparatory Courses in English for English and American Studies 5/10/15 months 4,200 EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons 100 EUR 150 EUR
Hungarian Language Courses: Semester Courses and Preparatory Courses 5/ 10/ 15 months 4,200 EUR for 400 lessons; 6,500 EUR for 800 lessons; 9,300 EUR for 1200 lessons 100 EUR 150 EUR
Preparatory Courses in English for Health Sciences (Nursing, Physiotherapy, Midwifery, Dietetics) 5/10/15 months 4,200 EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons 100 EUR 150 EUR
Preparatory Courses in English for Biology 5/10/15 months 4,200 EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons 100 EUR 150 EUR
Preparatory Courses in English for International Relations 5/10/15 months 4,200 EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons 100 EUR 150 EUR
Preparatory Courses in English for Social worker 5/10/15 months 4,200 EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons 100 EUR 150 EUR
German Bachelor Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development BEd Training Kindergarten Teachers for German Ethnic Minorities 1 year (2 semesters) EUR 2,000 /sem. for EU students EUR 2,500 /sem. for non-EU students
BEd Training Elementary School Teachers for German Ethnic Minorities 2 years (4 semesters) EUR 2,000/sem. for EU students EUR 2,500/sem. for non-EU students
Faculty of Humanities BA in German Language, Literature and Culture (Deutsche Sprache, Literatur und Kultur) 3 years (6 semesters)
Master Faculty of Humanities MA in German Language, Literature and Culture (Deutsche Sprache, Literatur und Kultur) 2 years (4 semesters) EUR 1,500/sem. EUR 140
MA in German as a Minority Language and Literature (Deutsch als Minderheitensprache und -kultur) 2 years (4 semesters) EUR 1,500/sem. EUR 140
One-tier Master Medical School General Medicine in German (Allgemeine Humanmedizin) 6 years (12 semesters) EUR 14,600/year EUR 200 EUR 220
Dentistry in German (Zahnmedizin) 5 years (10 semesters) EUR 15,040/year EUR 200 EUR 220

 

 

 

 

شهریه های دانشگاه پزشکی پچ مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید
شهریه های دانشگاه پزشکی پچ مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید
11
برچسب ها :

دیدگاه شما

18 − 11 =

11 دیدگاه

 • مهسا
  7 سال پیش

  هزینه ی دریافت مدرک تخصصی چه قدر است ؟

  • مهدی دارا
   7 سال پیش

   با سلام
   متاسفانه دانشگاههای مجارستان پذیرش دوره های تخصصی به کسانی که در مجارستان فارغ التحصیل نشده اند را نمی دهد و امکان ورود به دوره های تخصصی پزشکی فقط برای پزشکانی که در مجارستان تحصیل کرده اند.
   به هر حال ممنون از ابراز علاقمندی شما

 • رضا مشکاتی
  5 سال پیش

  سلام قصد تحصیل در مجارستان رو دارم،کشور های دیگه هم قبلا بودم می خواستم بدونم شرایط تحصیل به چه صورت هست در مجارستان؟

  • aryan
   5 سال پیش

   برای تحصیل در مجارستان شرایط سنی وجود داره با شرکت تماس بگیرید تا راهنماییتون کنم

  • admin
   4 سال پیش

   آقای رضا مشکاتی عزیز
   در صورتیکه که مایلید در مجارستان ادامه تحصیل بفرمایید باید نوع رشته و مدارک تحصیلی شما مشخص باشه و همینطور سال تولد و نوع دیپلم و معدل اخرین مدرک تحصیلی شما.
   در هر صورت مشکل خاصی برای ادامه تحصیل در این کشور وجود نداره فقط ظرفیتها محدود است و اگر مورد نظر شماست لطفا سریعتر با ما تماس حاصل فرمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های موسسه تماس حاصل فرمایید و با مشاورین ما صحبت نمایید : (20 خط ویژه) 88427100

 • علي
  1 سال پیش

  سلام اقای دکتر مهدی دارا بنده تحقیق کردم هزینه ی دانشگاه پزشکی حدودا ١٧هزار دلار میشه دلیلش چی میتونه باشه؟ اینکه اقای دکتر همتی پولی که برای خودشون برمیدارن جدا محسوب میشه؟
  و یک سوال دیگراینکه من چطور میتونم بدون کالج برم و فقط با دادن ٢۵٠ یورو مثل باقیه شهر های دیگر امتحان ورودی بدم و پس از قبول شدن واود دانشگاه بشم؟

  • admin
   1 سال پیش

   سلام علی جان
   امیدوارم خوب باشید.
   شهریه دانشگاه دقیقا روی وب سایت دانشگاه نوشته شده است و دانشجو بدون دخالت هیچ کس شهریه را بصورت مستقیم به حساب دانشگاه در دو مرحله واریز می نماید و جناب آقای دکتر همتی معاونت اموزشی دوره های پیش دانشگاهی هستند و شهریه دوره پیش دانشگاهی هم 8200 دلار آمریکا می باشد.
   جهت ورود به سال یک بدون دوره کالج مطابق قانون دانشگاههای مجارستان دانشجو در صورتیکه مدرک کارشناسی مرتبط با علوم پزشکی مانند لیسانس زیست شناسی ، پرستاری ، علوم آزمایشگاهی و… داشته باشد و همچنین دارای مدرک آیلتس با امتیاز 6.5 باشد می تواند درخواست ورود به سال یک داشته باشد و درخواست دانشجو در کمیسیون دانشگاه بررسی می شود و می تواند با نظر مثبت کمیسیون دانشگاه وارد سال یک دانشگاه شود.
   موسسه در این زمینه نیز اقدام دارد و اتفاقا امسال چندین مورد دانشجوی مستقیم سال یک داشتیم.
   در صورت عدم داشتن مدارک ذکر شده امکان ورود به سال یک وجود نخواهد داشت و امتحان ورودی دانشگا علوم پزشکی پچ در ایران برگزار نمی گردد زیرا این دانشگاه 230 نفر ظرفیت برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و فیزیوتراپی دارد که این ظرفیت به تعداد مساوی تکمیل می گردد و چون ظرفیت خالی وجود ندارد امتحان ورودی برگزار نمی نماید زیرا حق ورود به سال یک متعلق به دانشجویانی است که در پچ مجارستان هستند.
   علت معروف شدن این دانشگاه این است که به هیچ وجه حتی یک نفر دانشجوی اضافی برای دوره پیش دانشگاهی جذب نمی نماید و همه دانشجویان به دانشگاه ورود می نمایند.
   یعنی وقتی تعداد ظرفیت 230 نفر برای ایرانیان است گروه دانش که نماینده انحصاری دانشگاه علوم پزشکی پچ است 231 نفر جذب نمی نماید تا حق دانشجویان اعزامی ضایع نگردد.
   در صورتیکه اطلاعات اضافه تر خواستید مجبت بفرمایید با دفتر تماس حاصل فرمایید .
   ممنون و تشکر

   مشخصات گروه دانش:
   ? “گروه دانش نماینده رسمی بیش از 100 دانشگاه و کالج معتبر جهان در ایران با بیش از 28 سال سابقه درخشان در زمینه اعزام دانشجو به خارج از کشور”
   ? “مشاوره ما کاملا رایگان است”
   ? “قبل از هر اقدامی با مشاورین مجرب گروه دانش مشورت نمایید، قطعا به نفع خواهد بود.”

   ☎️ 02188427100 (20 Line)
   ? http://www.study3000.com
   ? Email: info@study3000.com
   ? Telegram.me/daneshgroup

 • 1 سال پیش

  سلام به نظر شما بین دانشگاه های پزشکی کشور مجارستان مانند پچ و دانشگاه های کشور جمهوری چک مانند چارلز از لحاظ هزینه تحصیل و رتبه بندی علمی دانشگاه ها ,جنابعالی کدام یک را پیشنهاد می کنید??

  • admin
   2 ماه پیش

   لطفا با موسسه تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنیم 02188427100

 • مونا
  7 ماه پیش

  سلام خسته نباشید
  من نتونستم ادرس شرکتتون برای مشاوره حضوری پیدا کنم
  میشع ادرس لطف کنین

  • admin
   6 ماه پیش

   با سلام و عرض ادب و احترام
   لطفا جهت مشاوره و کسب اطلاعات با شماره تلفن شرکت : (20 خط ویژه) 88427100 تماس حاصل فرمایید.
   با تشکر و کمال امتنان
   مدیریت سایت

حوزه های فعالیت