زمان ثبت نام کالج مک دانیل مجارستان

زمان ثبت نام کالج مک دانیل مجارستان

زمان ثبت نام و سیستم تحصیلی کالج مک دانیل مجارستان

سیستم تحصیلی کالج مک دانیل مجارستان ترمیک سالیانه است و در هر سال تحصیلی دو ترم وجود دارد.

1- ترم عادی کالج مک دانیل (Normal Course) : که در دوشنبه هفته اول اکتبر شروع می شود.

2- ترم فشرده کالج مک دانیل  (Intensive Course): که در دوشنبه هفته اول ماه ژانویه شروع می شود.

زمان ثبت نام برای ترم های عادی و فشرده با توجه به زمانبری پروسه پذیرش و ویزا حداقل 3 ماه قبل از شروع هر ترم تحصیلی کالج مک دانیل می باشد.

دانشجویانی که ترم دوم به کالج مک دانیل می پیوندند باید به دوره فشرده وارد شوند

و ترم دوم کالج مک دانیل بصورت فشرده می باشد

و دانشجویانی که در ترم دوم به کالج مک دانیل می پیوندند بایدسطح زبان انگلیسی شان در حد پیشرفته یا حداقل آیلتس 5 باشد.

زمان ثبت نام کالج مک دانیل مجارستان

ساعات آموزشی ترم های تحصیلی کالج مک دانیل مجارستان:

ترم عادی:  8 ماه ، 5 روز در هفته و روزی 4 ساعت و هفته ای 20 ساعت و ماهی 80 ساعت

آموزش که مجموعا در کل دوره عادی 8 ماهه 640 ساعت می باشد.

ترم فشرده:  4 ماه ، 5 روز در هفته و روزی 8 ساعت و هفته ای 20 ساعت و ماهی 80 ساعت آموزش

که مجموعا در کل دوره عادی 4 ماهه 640 ساعت می باشد.

همانطور که مشاهده می کنید زمان و ساعات آموزش ترم عادی و ترم فشرده هر دو مساوی و برابر 640 ساعت است.

زمان ثبت نام کالج مک دانیل مجارستان

زمان ثبت نام کالج مک دانیل مجارستان:

زمان ثبت نام برای ترم یک کالج مک دانیل برای دانشجویان خارجی معمولا تا 30 جون می باشد

و دانشجو پس از دریافت پذیرش اولیه باید تا پایان مهلت اعلام شده کالج مک دانیل شهریه خود را

به حساب کالج مک دانیل مجارستان واریز نمایند

و در هنگام واریز شماره دانشجویی و نام و شماره دانشجویی در حواله قید گردد

و 2 روز بعد تلکس واریز شهریه را دریافت و از واریز شهریه مطمئن گردد.

در صورتیکه دانشجو در واریز شهریه کالج مک دانیل تعلل و یا تاخیر نماید صندلی او را به نفر دیگر خواهند داد

و دانشجو شانس ورود خود به کالج مک دانیل مجارستان از دست خواهد داد.

زمان ثبت نام دانشگاههای مجارستان:

سیستم تحصیلی دانشگاههای مجارستان ترمیک سالیانه است

و در هر سال تحصیلی دو ترم وجود دارد

ولی در اکثر آنها فقط در ترم یک دانشجوی خارجی پذیرش می نمایند.

1- ترم یک (Fall Semester) : که در دوشنبه هفته اول سپتامبر و در معمولا در تاریخ 4-1 سپتامبر شروع می شود.

2- ترم دوم  (Spring Semester): که در دوشنبه هفته اول ماه ژانویه شروع می شود

و در بعضی از دانشگاهها مانند دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست و دانشگاه پچ مجارستان در هفته اول ماه فوریه شروع می شود.

زمان ثبت نام کالج مک دانیل مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × پنج =