زمان ثبت نام کالج مک دانیل مجارستان

زمان ثبت نام کالج مک دانیل مجارستان

زمان ثبت نام و سیستم تحصیلی کالج مک دانیل مجارستان

سیستم تحصیلی کالج مک دانیل مجارستان ترمیک سالیانه است و در هر سال تحصیلی دو ترم وجود دارد.

۱- ترم عادی کالج مک دانیل (Normal Course) : که در دوشنبه هفته اول اکتبر شروع می شود.

۲- ترم فشرده کالج مک دانیل  (Intensive Course): که در دوشنبه هفته اول ماه ژانویه شروع می شود.

زمان ثبت نام برای ترم های عادی و فشرده با توجه به زمانبری پروسه پذیرش و ویزا حداقل ۳ ماه قبل از شروع هر ترم تحصیلی کالج مک دانیل می باشد.

دانشجویانی که ترم دوم به کالج مک دانیل می پیوندند باید به دوره فشرده وارد شوند

و ترم دوم کالج مک دانیل بصورت فشرده می باشد

و دانشجویانی که در ترم دوم به کالج مک دانیل می پیوندند بایدسطح زبان انگلیسی شان در حد پیشرفته یا حداقل آیلتس ۵ باشد.

زمان ثبت نام کالج مک دانیل مجارستان

ساعات آموزشی ترم های تحصیلی کالج مک دانیل مجارستان:

ترم عادی:  ۸ ماه ، ۵ روز در هفته و روزی ۴ ساعت و هفته ای ۲۰ ساعت و ماهی ۸۰ ساعت

آموزش که مجموعا در کل دوره عادی ۸ ماهه ۶۴۰ ساعت می باشد.

ترم فشرده:  ۴ ماه ، ۵ روز در هفته و روزی ۸ ساعت و هفته ای ۲۰ ساعت و ماهی ۸۰ ساعت آموزش

که مجموعا در کل دوره عادی ۴ ماهه ۶۴۰ ساعت می باشد.

همانطور که مشاهده می کنید زمان و ساعات آموزش ترم عادی و ترم فشرده هر دو مساوی و برابر ۶۴۰ ساعت است.

زمان ثبت نام کالج مک دانیل مجارستان

زمان ثبت نام کالج مک دانیل مجارستان:

زمان ثبت نام برای ترم یک کالج مک دانیل برای دانشجویان خارجی معمولا تا ۳۰ جون می باشد

و دانشجو پس از دریافت پذیرش اولیه باید تا پایان مهلت اعلام شده کالج مک دانیل شهریه خود را

به حساب کالج مک دانیل مجارستان واریز نمایند

و در هنگام واریز شماره دانشجویی و نام و شماره دانشجویی در حواله قید گردد

و ۲ روز بعد تلکس واریز شهریه را دریافت و از واریز شهریه مطمئن گردد.

در صورتیکه دانشجو در واریز شهریه کالج مک دانیل تعلل و یا تاخیر نماید صندلی او را به نفر دیگر خواهند داد

و دانشجو شانس ورود خود به کالج مک دانیل مجارستان از دست خواهد داد.

زمان ثبت نام دانشگاههای مجارستان:

سیستم تحصیلی دانشگاههای مجارستان ترمیک سالیانه است

و در هر سال تحصیلی دو ترم وجود دارد

ولی در اکثر آنها فقط در ترم یک دانشجوی خارجی پذیرش می نمایند.

۱- ترم یک (Fall Semester) : که در دوشنبه هفته اول سپتامبر و در معمولا در تاریخ ۴-۱ سپتامبر شروع می شود.

۲- ترم دوم  (Spring Semester): که در دوشنبه هفته اول ماه ژانویه شروع می شود

و در بعضی از دانشگاهها مانند دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست و دانشگاه پچ مجارستان در هفته اول ماه فوریه شروع می شود.

زمان ثبت نام کالج مک دانیل مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

نویسنده مطلب: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *