روزهای ملی کشورهای مختلف جهان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گذرنامه ، ویزا و سفارت ها
  4. chevron_right
  5. روزهای ملی کشورهای مختلف جهان

international3

 

 

روزهای ملی کشورهای مختلف جهان

روزهای ملی کشورهای مختلف جهان

روزهای ملی کشورهای مختلف جهان

روزهای ملی کشورها

 

List of National Days

No. National Day Country Date Months
۱ Day of Liberation Cuba ۱ January
۲ National Day Haiti ۱
۳ National Day Sudan ۱
۴ Revelation Day Palestine ۱
۵ Independence Day Myanmar ۴
۶ National Day Togo ۱۳
۷ Republic Day India ۲۶
۸ National Day Australia ۲۶
۹ Independence Day Nauru ۳۱
۱۰ Independence Day Sri Lanka ۴ February
۱۱ National Day New Zealand ۶
۱۲ Independence Day Grenada ۷
۱۳ Independence Day Lithuania ۱۶
۱۴ National Day Libya ۱۷
۱۵ Independence Day The Gambia ۱۸
۱۶ National Day Brunei ۲۳
۱۷ National Day Estonia ۲۴
۱۸ National Day Kuwait ۲۵
۱۹ National Day Dominican Republic ۲۷
۲۰ Independence Day Bosnia and Herzegovina ۱ March
۲۱ National Day Bulgaria ۳
۲۲ Independence Day Ghana ۶
۲۳ Republic Day Mauritius ۱۲
۲۴ St. Patrick’s Day Ireland ۱۷
۲۵ National Day Tunisia ۲۰
۲۶ National Day Namibia ۲۱
۲۷ National Day Pakistan ۲۳
۲۸ Independence Day Greece ۲۵
۲۹ Independence Day Bangladesh ۲۶
۳۰ National Day Guinea ۳ April
۳۱ National Day Senegal ۴
۳۲ National Day Syria ۱۷
۳۳ Independence Day Zimbabwe ۱۸
۳۴ Royal Birthday Swaziland ۱۹
۳۵ Inauguration Day Holy See (Vatican) ۱۹
۳۶ Union Day Tanzania ۲۶
۳۷ National Day Sierra Leone ۲۷
۳۸ Freedom Day South Africa ۲۷
۳۹ Official Birthday Nether lands ۳۰
۴۰ National Day Poland ۳ May
۴۱ National Day Paraguay ۱۵
۴۲ Constitution Day Norway ۱۷
۴۳ National Day Cameroon ۲۰
۴۴ National Day Yemen ۲۲
۴۵ National Day Eritrea ۲۴
۴۶ Independence Day Jordan ۲۵
۴۷ National Day Argentina ۲۵
۴۸ Independence Day Guyana ۲۶
۴۹ National Day Georgia ۲۶
۵۰ National Day Azerbaijan ۲۸
۵۱ Independence Day Ethiopia ۲۸
۵۲ National Day Samoa ۱ June
۵۳ National Day Italy ۲
۵۴ National Day Sweden ۶
۵۵ National Day Portugal ۱۰
۵۶ National Day Russia ۱۲
۵۷ National Day Philippines ۱۲
۵۸ National Day England ۱۵
۵۹ National Day Iceland ۱۷
۶۰ National Day Seychelles ۱۸
۶۱ National Day Luxembourg ۲۳
۶۲ Independence Day Mozambique ۲۵
۶۳ National Day Croatia ۲۵
۶۴ National Day Slovenia ۲۵
۶۵ National Day Madagascar ۲۶
۶۶ National Day Djibouti ۲۷
۶۷ National Day Congo ۳۰
۶۸ National Day Burundi ۱ July
۶۹ National Day Canada ۱
۷۰ National Day Rwanda ۱
۷۱ National Day Somalia ۱
۷۲ National Day Belarus ۳
۷۳ Royal Birthday Tonga ۴
۷۴ Independence Day United State ۴
۷۵ National Day Cape Verde ۵
۷۶ Independence Day Venezuela ۵
۷۷ Independence Day Malawi ۶
۷۸ Royal Birthday Nepal ۷
۷۹ National Day The Bahamas ۱۰
۸۰ National Day Mongolia ۱۱
۸۱ National Day Sao Tome and Principe ۱۲
۸۲ Independence Day Kiribati ۱۲
۸۳ National Day France ۱۴
۸۴ Royal Birthday Lesotho ۱۷
۸۵ National Day Colombia ۲۰
۸۶ National Day Belgium ۲۱
۸۷ National Day Egypt ۲۳
۸۸ National Day Maldives ۲۶
۸۹ Independence Day Liberia ۲۶
۹۰ National Day Peru ۲۸
۹۱ Independence Day Vanuatu ۳۰
۹۲ Date of Accession Morocco ۳۰
۹۳ National Day Benin ۱ August
۹۴ National Day Switzerland ۱
۹۵ Independence Day Macedonia ۲
۹۶ Independence Day Bolivia ۶
۹۷ National Day Cote d’Ivoire ۷
۹۸ National Day Singapore ۹
۹۹ Independence Day Ecuador ۱۰
۱۰۰ Independence Day Chad ۱۱
۱۰۱ National Day Republic of Congo ۱۵
۱۰۲ National Day Liechtenstein ۱۵
۱۰۳ Independence Day Gabon ۱۷
۱۰۴ National Day Indonesia ۱۷
۱۰۵ National Day Afghanistan ۱۹
۱۰۶ National Day Hungary ۲۰
۱۰۷ Independence Day Ukraine ۲۴
۱۰۸ Independence Day Uruguay ۲۵
۱۰۹ National Day Moldova ۲۷
۱۱۰ National Day Malaysia ۳۱
۱۱۱ Independence Day Trinidad and Tobago ۳۱
۱۱۲ National Day Kyrgyzstan ۳۱
۱۱۳ National Day Slovakia ۱ September
۱۱۴ Independence Day Uzbekistan ۱
۱۱۵ National Day Vietnam ۲
۱۱۶ National Day San Marino ۳
۱۱۷ Independence Day Brazil ۷
۱۱۸ National Day Andorra ۸
۱۱۹ Independence Day Tajikistan ۹
۱۲۰ Independence Day Korea (Democratic People’s Republic) ۹
۱۲۱ Independence Day Guatemala ۱۵
۱۲۲ Independence Day Costa Rica ۱۵
۱۲۳ Independence Day El Salvador ۱۵
۱۲۴ Independence Day Honduras ۱۵
۱۲۵ Independence Day Nicaragua ۱۵
۱۲۶ Independence Day Mexico ۱۶
۱۲۷ National Day Chile ۱۸
۱۲۸ Independence Day St. Christopher and Nevis ۱۹
۱۲۹ Independence Day Malta ۲۱
۱۳۰ National Day Armenia ۲۱
۱۳۱ National Day Mali ۲۲
۱۳۲ National Day Saudi Arabia ۲۳
۱۳۳ National Day Guinea- Bissau ۲۴
۱۳۴ Botswana Day Botswana ۳۰
۱۳۵ Independence Day Nigeria ۱ October
۱۳۶ National Day China ۱
۱۳۷ Independence Day Cyprus ۱
۱۳۸ National Day Guinea ۲
۱۳۹ National Day Germany ۳
۱۴۰ National Day Korea (Republic) ۳
۱۴۱ Independence Day Uganda ۹
۱۴۲ National Day Fiji ۱۰
۱۴۳ National Day Spain ۱۲
۱۴۴ National Day Equatorial Guinea ۱۲
۱۴۵ Independence Day Zambia ۲۴
۱۴۶ United Nation Day United Nations ۲۴
۱۴۷ National Day Austria ۲۶
۱۴۸ Independence Day Turkmenistan ۲۷
۱۴۹ National Day Saint Vincent and the Grenadines ۲۷
۱۵۰ National Day Czech Republic ۲۸
۱۵۱ National Day Turkey ۲۹
۱۵۲ National Day Algeria ۱ November
۱۵۳ Independence Day Panama ۳
۱۵۴ Independence Day Commonwealth of Dominica ۳
۱۵۵ National Day Cambodia ۹
۱۵۶ Independence Day Angola ۱۱
۱۵۷ National Day Latvia ۱۸
۱۵۸ National Day Oman ۱۸
۱۵۹ National Day Monaco ۱۹
۱۶۰ Independence Day Lebanon ۲۲
۱۶۱ National Day Suriname ۲۵
۱۶۲ Independence Day Mauritania ۲۸
۱۶۳ National Day Albania ۲۸
۱۶۴ National Day Romania ۱ December
۱۶۵ National Day Central African Republic ۱
۱۶۶ Royal Birthday United Arab Emirates ۲
۱۶۷ National Day Laos ۲
۱۶۸ Royal Birthday Thailand ۵
۱۶۹ National Day Finland ۶
۱۷۰ National Day Burkina Faso ۱۱
۱۷۱ Independence Day Kenya ۱۲
۱۷۲ National Day Bahrain ۱۶
۱۷۳ Independence Day Kazakhstan ۱۶
۱۷۴ National Day Niger ۱۸
۱۷۵ National Day Qatar ۱۸
۱۷۶ Royal Birthday Japan ۲۳

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست