It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)

خدمات گروه ما

8 سال پیش

چرا گروه دانش را برای اخذ پذیرش انتخاب کنید؟

1-مشاوره در گروه ما کاملا رایگان است.

2-مشاورین این موسسه دارای تحصیلات و تجربه زندگی در خارج از کشور هستند. به همین دلیل آگاهی کاملی از زندگی در خارج از کشور را دارند و میتوانند شما را به درستی هدایت کنند.

3-کلیه مراحل پیشرفت پرونده به متقاضی اطلاع داده میشود و متقاضی به طور هفتگی از جزئیات پرونده و مراحل پیشرفت پرونده خود مطلع می شود.

4-کارشناسان و مشاوران این موسسه همیشه در دسترس هستند.

5-گروه ما دارنده نمایندگی رسمی از دانشگاهها و موسسات آموزشی زبان از بسیاری کشور های دنیا میباشد.

 

 

خدمات گروه ما
5 (100%) 5 votes

حوزه های فعالیت