دانشگاه های دولتی مالزی

دانشگاه‌های دولتی مالزی بر حسب استان

دانشگاه‌های دولتی مالزی بر حسب استان

تقسیم بندی  دانشگاه‌های دولتی مالزی بر حسب استان ها و ایالتهای مالزی

 

 

جوهور

نام دانشگاهاختصاریرتبه SIR در مالزینظر وزارت علوم ایراننظر وزارت بهداشت ایران
دانشگاه صنعتی مالزیUTM۵فقط فوق لیسانس و دکترا
دانشگاه تون حسین اونUTHM

 

کداح

نام دانشگاهاختصاریرتبه SIR در مالزینظر وزارت علوم ایراننظر وزارت بهداشت ایران
دانشگاه شمالی مالزیUUMفقط فوق لیسانس و دکترا

 

کلانتان

نام دانشگاهاختصاریرتبه SIR در مالزینظر وزارت علوم ایراننظر وزارت بهداشت ایران
دانشگاه کلانتانUMK

 

کوالالامپور

نام دانشگاهاختصاریرتبه SIR در مالزینظر وزارت علوم ایراننظر وزارت بهداشت ایران
دانشگاه ملی دفاعUPNM
دانشگاه مالایاUM۲تمامی مقاطعپزشکی

 

ملاکا

نام دانشگاهاختصاریرتبه SIR در مالزینظر وزارت علوم ایراننظر وزارت بهداشت ایران
دانشگاه صنعتی ملاکاUTeM

 

سمبیلان

نام دانشگاهاختصاریرتبه SIR در مالزینظر وزارت علوم ایراننظر وزارت بهداشت ایران
دانشگاه علوم اسلامی مالزیUSIM

 

پاهنگ

نام دانشگاهاختصاریرتبه SIR در مالزینظر وزارت علوم ایراننظر وزارت بهداشت ایران
دانشگاه پاهنگUMP

 

پینانگ

نام دانشگاهاختصاریرتبه SIR در مالزینظر وزارت علوم ایراننظر وزارت بهداشت ایران
دانشگاه علوم مالزیUSM۱تمامی مقاطعپزشکی

 

پراک

نام دانشگاهاختصاریرتبه SIR در مالزینظر وزارت علوم ایراننظر وزارت بهداشت ایران
دانشگاه سلطان ادریسUPSIفقط فوق لیسانس و دکترا آموزش و زبان انگلیسی

 

پرلیس

نام دانشگاهاختصاریرتبه SIR در مالزینظر وزارت علوم ایراننظر وزارت بهداشت ایران
دانشگاه پرلیسUniMAP۱۳

 

صباح

نام دانشگاهاختصاریرتبه SIR در مالزینظر وزارت علوم ایراننظر وزارت بهداشت ایران
دانشگاه صباحUMS۱۰فقط فوق لیسانس و دکترا

 

ساراواک

نام دانشگاهاختصاریرتبه SIR در مالزینظر وزارت علوم ایراننظر وزارت بهداشت ایران
دانشگاه ساراواکUNIMASفقط فوق لیسانس و دکترا رشته بازرگانی

 

سلانگور

نام دانشگاهاختصاریرتبه SIR در مالزینظر وزارت علوم ایراننظر وزارت بهداشت ایران
دانشگاه بین‌المللی اسلامیIIUM۸فقط فوق لیسانس و دکترا
دانشگاه ملی مالزیUKM۴تمامی مقاطعپزشکی
دانشگاه صنعتی ماراUiTM۷واحد کوالالامپور فقط فوق لیسانس و دکترا
دانشگاه پوترا مالزیUTHM۳فقط فوق لیسانس و دکتراپزشکی

 

ترنگگانو

نام دانشگاهاختصاریرتبه SIR در مالزینظر وزارت علوم ایراننظر وزارت بهداشت ایران
دانشگاه دارالایمانUDM
دانشگاه ترنگگانوUMT

دانشگاه بین المللی علوم پزشکی مالزی IMU

دانشگاه بین المللی علوم پزشکی مالزی IMU

دانشگاه بین المللی علوم پزشکی مالزی ، یک دانشگاه بین المللی پزشکی است که در Bukit Jalil که از مرکز والا المپور 20 کیلومتر فاصله دارد.این دانشگاه با دانشگاه های انگلیسی و آمریکایی ارتباط خوبی دارد.

 

شهر/موقعیت
Kuala Lampur

آدرس: No. 126, Jalan 19/155B Bukit Jalil 57000 Kuala Lumpur, Malaysia

لیست کامل رشته های دانشگاه اسلامی مالزی IIUM

رشته های فوق دیپلم :

 • فوق دیپلم قوانین وحقوق قضائی
 •  فوق دیپلم مدیریت قوانین حقوقی وقضائی
 • فوق دیپلم قوانین اسلامی

رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد :

 • قوانین و حقوق قضائی
 • کارشناسی ارشد قوانین مرتبط دینی
 • کارشناسی ارشد قوانین مدیریتی – قوانین بانکداری اسلامی
 • کارشناسی ارشد قوانین مدیریتی – قوانین بازرگانی و تجارت

مرکز زبان و مطالعات پیشرفته :

 • فوق دیپلم علوم تربیتی
 • دکتری فلسفه – تلیم و تربیت
 • کارشناسی ارشد علوم تربیتی

رشته های علوم:

 • دکتری فلسفه – علوم پزشکی
 • دکتری فلسفه – بیوتکنولوژی
 • دکتری فلسفه – علوم تئوری

رشته های اقتصاد ومدیریت علوم :

 •  کارشناسی ارشد اقتصاد
 • کارشناسی ارشد علوم – حسابداری
 • کارشناسی ارشد علوم – امور مالی
 • کارشناسی ارشد فلسفه – حسابداری
 • کارشناسی ارشد فلسفه – اقتصاد
 • دکتری فلسفه – بازرگانی

مرکز علوم تعلیم و تربیت :

 •  فوق دیپلم علوم تربیتی
 • کارشناسی ارشد فلسفه
 • دکتری فلسفه – علوم تربیتی

رشته های مهندسی :

 •  دکتری فلسفه – مهندسی
 • کارشناسی ارشد علوم – کامپوتر و مهندسی اطلاعات
 •  کارشناسی علوم – کامپیوتر و مهندسی اطلاعات
 • کارشناسی ارشد علوم مهندسی- الکترونیک
 • کارشناسی ارشد علوم مهندسی – کامپیوتر
 • کارشناسی ارشد علوم مهندسی – ساخت وتولید
 •  کارشناسی ارشد علوم مهندسی – مکانیک
 • کارشناسی ارشد علوم مهندسی – اتومکانیک
 • کارشناسی ارشد علوم مهندسی – مکانیک
 • کارشناسی ارشد علوم مهندسی – مکانیک وبرق
 • کارشناسی ارشد علوم مهندسی – تولید
 • کارشناسی ارشد علوم مهندسی – دستگاههای خودکار
 • کارشناسی ارشد علوم مهندسی – بیوتکنولوژی
 • کارشناسی ارشد علوم مهندسی – ارتباطات
 • کارشناسی ارشد علوم مهندسی – الکترونیک
 • کارشناسی ارشد علوم مهندسی – علوم مواد

رشته های معماری و طراحی :

 • کارشناسی ارشد علوم مهندسی فناوری و ساخت
 • کارشناسی ارشد علوم – ساخت
 • کارشناسی ارشد طراحی داخلی و شهری
 • کارشناسی ارشد طراحی های داخلی

رشته های فناوری اطلاعات و ارتباطات :

 • دکتری فلسفه – فناوری اطلاعات
 • دکتری فلسفه – کتابداری و اطلاعات
 • کارشناسی ارشد فلسفه – فناوری اطلاعات
 • کارشناسی ارشد کتابداری و علوم اطلاعاتی

رشته های علوم انسانی و علوم اسلامی :

 • فوق دیپلم زبان وادبیات عربی
 • فوق دیپلم راهنمائی و مشاوره
 •  فوق دیپلم علوم انسانی
 •  فوق دیپلم علوم اسلامی
 • فوق دیپلم مطالعات علوم اسلامی
 • دکتری فلسفه – زبان عربی
 •  دکتری فلسفه – ادبیات و زبان عربی
 • دکتری فلسفه – ارتباطات
 • دکتری فلسفه – ادبیات و زبان انگلیسی
 • دکتری فلسفه – تاریخ وتمدن
 • دکتری فلسفه – علوم سیاسی
 • دکتری فلسفه – روانشناسی
 • دکتری فلسفه – انسان شناسی و جامعه شناسی
 • دکتری فبسفه – علوم ومیراث اسلامی
 • کارشناسی ارشد منابع انسانی – مطالعات ادبیات عربی
 • کارشناسی ارشد علوم انسانی – زبان عربی
 • کارشناسی ارشد علوم انسانی – ارتباطات
 • کارشناسی ارشد علوم انسانی – مطالعه زبان انگلیسی
 • کارشناس علوم انسانی – ادبیات و زبان انگلیسی
 • کارشناس علوم انسانی – تاریخ و تمدن
 • کارشناسی ارشد منابع انسانی – علوم سیاسی
 • کارشناس علوم انسانی – روانشناسی
 • کارشناس علوم انسانی – انسان شناسی و جامعه شناسی

 

دانشگاه بین المللی اسلامی مالزیIIUM

دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی IIUM

دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی ، معرفی: قطعآ در هیج جای دنیا نمونه دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی را نمیتوان پیدا کرد.دانشگاه بین المللی مالزی اولین دانشگاه اسلامی در منطقه است که از زمان شرو ع به کار خود از متد آموزشی زبان بین المللی( انگلیسی) برای تدریس علوم مختلف بهره گرفته است و این دانشگاه هر ساله پذیرای سیر کسیری از دانشجویان خارجی از بیش از 90 کشور جهان می باشد که هر ساله پای به عرصه رقابت و یادگیری علوم مختلف از جمله علوم اسلامی می پردازند و باید به این نکته مهم نوجه کرد که بیشتر دانشجویان این دانشگاه را دختران مشتاق به علوم و معارف اسلامی تشکیل داده است.

دانشگاه بین المللی مالزی مکانی است وصف ناپذیر برای تحقق بخشیدن به آرمانهای والا و اهداف مسلمانان جهان برای اتحاد هر چه بیشتر آنها با یکدیگر در تمام زمینه ها ی علمی فرهنگی و مذهبی است. هدف اصلی این نهـاد دانشگاهی تربیت افـرادی با تجربه برای گسترش علوم و آمـوزش آنها بـرای نسلهای آینـده می باشد.

شهر/موقعیت
Kuala Lampur

آدرس: Level 2, Central Administration Complex, International Islamic University Malaysia, Jalan Gombak, 53100, Kuala Lumpur, Malaysia

دانشگاه یو پی ام پوترا UPM

دانشگاه یو پی ام پوترا UPM

Putra University Malaysia

دانشگاه یو پی ام پوترا UPM ، یکى از دانشگاههاى برتر مالزى مى‏باشد که حدود 1 سال است که در مقطع لیسانس به زبان انگلیسى دانشجو مى‏پذیرد ، دانشجویان رشته‏هاى پزشکى میتوانند در این دانشگاه ثبت نام نمایند.

دانشگاه پوترا مالزی با قدمتی هفتاد ساله هم سن و سال دانشگاه تهران است. در سالهای اخیر به تبع رشد چشمگیر کشور مالزی پوترا سرمایه گزاری بالایی برای تحقیقات و تحصیلات تکمیلی و پژوهش های کاربردی انجام داده و با نگاهی به فهرست دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و رشته های بسیار متنوع این دانشگاه متوجه گستردگی این دانشگاه خواهید شد.

با توجه به شرایطی نظیر: تنوع رشته ها، انگلیسی زبان بودن، شهریه های ارزان، شانس گرفتن بورس، اعتبار بالا از نظر وزارت خانه های علوم و بهداشت، اعتبار جهانی، امکانات بسیار خوب علمی و رفاهی خوابگاههای مجهز و …. مشاوران گروه دانشجویان تصمیم به معرفی این دانشگاه به علاقمندان به تحصیلات تکمیلی گرفته اند.

آدرس: 43400 UPM SERDANG, Selangor

 

 تاریخچه دانشگاه UPM

این دانشگاه در سال 1931 به عنوان دانشگاه پوترا مالشیا تاسیس شد.این دانشگاه در حوالی سردانگ واقع شده است که از مرکز شهر 35 کیلومتر فاصله دارد.دارای 15 دانشکده 12 انستیتوت تحقیقاتی ودارای 5000 کارمند واستاد 30000 دانشجو واز این تعداد 6200 دانشجو برای فوق لیسانس ودکترا اشتغال به تحصیل هستند .این دانشگاه دارای دانشجویان خارجی از 50 کشور دنیا وبیشتر در فوق لیسانس ودکترا مشغول به تحصیل هستند. برای فوق لیسانس ودکترا 400 رشته تحصیلی در 12 دانشکده ارائه می شود .

هزینه های تحصیلی برای فوق لیسانس بین 2530 دلار تا 3100 دلار برای کل دوره وبرای فوق لیسانس بدون تز 3600 دلار به بالا هست برای مقطع دکترا از 4640 دلار به بالا برای کل دوره سه ساله است .هزینه های اقامتی بین 250 تا 350 دلار در ماه است واین دانشگاه 14 خوابگاه مختلف با 160 آپارتمان در داخل دانشگاه برای دانشجویان ارائه می دهد.

شهر/موقعیت

serdang

هزینه های دانشجویان در یو پی ام

 

الف ) شهریه دانشگاه

دوره دو ساله کارشناسی ارشد شهریه ای معادل سه هزار و  پانصد دلار آمریکا دارد که در چهار قسط ابتدای هر ترم توسط دانشجو به دانشگاه پرداخت مِشود

دوره دکتری معمولا سه سال طول میکشد و کلا بین پنج تا شش هزار دلار آمریکا شهریه دارد که به صورت اقساط پرداخت میشود

دانشجویان از شانس گرفتن کمک هزینه و حتی بورس کامل تحصیلی برخوردارند این مساله بستگی به عوامل مختلفی نظیر رشته، موقعیت علمی، سخت کوشی وغیره دارد که پس از آغاز به تحصیل مشخص میشود و در زمان اقدام برای پذیرش این موضوع اصلا مشخص نیست و گروه دانشجویان هم در این مورد هیچ اختیار یا مسوولیتی ندارد.

ب ) هزینه های زندگی

دانشگاه پوترا مانند سایر دانشگاه ها از امکانات خوابگاهی برخوردار است. اجاره خوابگاهها که به صورت آپارتمان های 2 خوابه است ، در حدود ماهانه 150 دلار می باشد.

هزینه زندگی برای یک نفر ماهانه 250 تا 350 دلار است. اما با افزایش نفرات سرانه هزینه کاهش می یابد ، مثلاً برای یک خانواده 3 نفره ، 800 دلار در ماه کاملاً کافی خواهد بود. در کوالالامپور چندین مدرسه انگلیسی زبان و یک مدرسه ایرانی مشغول به فعالیت هستند که برای فرزندان دانشجویان متأهل قابل استفاده اند. دانشجویان از بیمه کامل درمانی برخوردارند و تسهیلاتی مانند بلیط های ارزان قیمت سرویس های رفت و آمد شهری را نیز دریافت می کنند.

دانشگاه مالایا یو ام UM مالزی

دانشگاه مالایا یو ام UM مالزی

University of Malaya

دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

دانشگاه مالایا یو ام UM مالزی ، دانشگاه مالایا در تمام رشته ها تا مقطع دکتری کاملاً مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری می باشد و این دانشگاه در زمینه پزشکی بسیار قوی و با اعتبار است و مورد تائید وزارت بهداشت ایران نیز قرار گرفته است.

در مورد اعتبار دانشگاه مالایا، ذکر چند نکته دیگر لازم است 

دانشگاه مالایا یو ام UM مالزی ، اول این که این دانشگاه با اکثر دانشگاههای معتبر و طراز اول جهان در آمریکا و اروپا و اقیانوسیه تفاهم نامه علمی برای تبادل استاد و دانشجو و انجام پژوهش های مشترک امضا کرده است . لذا مدرک آن در هر نقطه دیگری از جهان کاملاً ارزشیابی می شود . دوم آن که بسیاری از رهبران و متفکرین این کشور ، هم چون ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق و شهیر مالزی و همین طور نخست وزیر فعال کنونی، آقای بداوی از فارغ التحصیلان این دانشگاه هستند. توجه فرمایید که نکات ذکر شده دلیل برتری این دانشگاه بر سایر دانشگاههای مالزی نمی باشد. واقعیت این است که مالزی یک بهشت حقیقی برای تحصیلات عالی و زندگی محسوب می شود. واقعاً انتخاب یک دانشگاه از میان دانشگاههای دیگر که همگی در ارائه خدمات دانشجویی مناسب و امکانات با هم رقابت شدیدی دارند بسیار مشکل است. لذا اگر شما مایل به انتخاب یک دانشگاه هستید مطمئن باشید هر یک از دانشگاههای مالزی را که انتخاب کنید یک انتخاب هوشمندانه انجام داده اید.

وضعیت زبان تحصیل برای ورود به دانشگاه یو ام

زبان رسمی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه مراحل اقدام ، پذیرش ، تدریس ، امتحانات ، منابع درسی و غیره ، انگلیسی می باشد. البته برای دانشجوهای بعضی رشته ها مثل زبان شناسی، واحدهایی برای آشنایی با سایر زبان ها مانند مالایی در نظر گرفته شده است. دانشجویانی که مدرک تافل با نمره 550 و یا آیلتس با نمره آکادمیک 5 نداشته باشند می توانند برای پذیرش اقدام کنند، اما می بایست پس از ورود به دانشگاه در امتحان تعیین سطح زبان شرکت کنند و چنان چه نمره حد نصاب را اخذ ننمایند ، باید در کنار دروس تخصصی کلاس های زبان را نیز بگذرانند.

امکانات رفاهی و خوابگاه دانشگاه یو ام

دانشگاه یو ام مانند سایر دانشگاههای مالزی از خوابگاههای مناسب و کم هزینه بر خوردار است. کرایه اتاق ماهانه بین 50 تا 120 دلار و کرایه خوابگاههای متأهلی که آپارتمان های دربست 2 یا 3 خوابه هستند ماهانه در حدود 140 دلار خواهد بود. دانشگاه در کوالالامپور ( پایتخت ) واقع شده و در نتیجه امکانات بسیار متنوع تفریحی ، آموزشی و مراکز خرید در دسترس دانشجویان خواهد بود.

مالزی دارای امنیت بسیار بالا و نرخ بی کاری بسیار پایین است. البته دانشجویان تا زمانی که رسماً از سوی یک شرکت یا مؤسسه دعوت به کار نشوند اجازه کار ندارند. ولی امکان اشتغال مناسب بدون دعوتنامه کار نیز تا حدی مهیا است.

هزینه زندگی برای یک نفر ماهانه 250 تا 300 دلار است. اما با افزایش نفرات سرانه هزینه کاهش می یابد ، مثلاً برای یک خانواده 3 نفره ، 650 دلار در ماه کاملاً کافی خواهد بود. در کوالالامپور چندین مدرسه انگلیسی زبان و یک مدرسه ایرانی مشغول به فعالیت هستند که برای فرزندان دانشجویان متأهل قابل استفاده اند. دانشجویان از بیمه کامل درمانی برخوردارند و تسهیلاتی مانند بلیط های ارزان قیمت سرویس های رفت و آمد شهری را نیز دریافت می کنند.

دانشگاه یو آی تی ام UITM مالزی

دانشگاه یو آی تی ام UITM مالزی

دانشگاه یو آی تی ام UITM مالزی ، دانشگاه UITM در شهر شاه عالم، مرکز استان سلانگوربا فاصله ای 45 دقیقه ای از کوالالامپور پایتخت مالزی واقع شده است.

این دانشگاه با قدمتی پنجاه ساله دارای 8 کمپ دانشگاهی در سراسر مالزی، 12 شعبه و 19 کالج وابسته می باشد که در این میان به طور خاص در زمینه رشته های گروه هنرو موسیقی، گروه حقوق، معماری، گروه ارتباطات، حسابداری و رشته های جدید مانند مدیریت توریسم و مدیریت خدمات سابقه ای بسیار عالی و برجسته از خود به جا گذاشته و هر ساله فارغ التحصیلان بسیاری را روانه بازار کار و یا جذب نهادهای پژوهشی می نماید.

دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه به زبان انگلیسی تدریس می شوند و پذیرای دانشجویان خارجی در تمام دوره های مقاطع تکمیلی هستند.

ارزشیابی :

دانشگاه UITM در سطح داخلی و بین المللی دانشگاهی کاملاً شناخته شده است و در ایران در حال حاضر تا انتهای مقطع کارشناسی ارشد مورد ارزشیابی کامل قرار می گیرد.

امکانات و هزینه ها :

هزینه های این دانشگاه به مراتب از سایر دانشگاه ها پایین تر است و تحصیل در آن برای دانشجویان ایرانی کاملاً به صرفه خواهد بود. ضمن این که امکانات خوابگاهی و رفاهی کامل نیز در دانشگاه UITM برای دانشجویان خارجی اعم از مجرد و متاهل فراهم است. سرویس رفت و آمد از خوابگاه به دانشگاه و برعکس نیز هر 20 دقیقه یکبار قابل دسترسی است.

در میان سایر امکانات دانشگاه میتوان از گالری های بزرگ و مجهزهنری، مجموعه ورزشی کامل و مجهز با امکانات کاملاً به روز و مدرن، کتابخانه های داخلی و دسترسی به کتابخانه الکترونیک بیش از 50 دانشگاه معتبر جهان تا مراکز فروشگاهی ، کتابفروشی ها، رستوران ها و کافی شاپ های کمپ دانشگاهی نام برد.

زمان پذیرش:

دانشگاه UITM دو بار در سال دانشجو می پذیرد :

1) تیر ماه : مهلت تکمیل و ارائه مدارک برای این دوره تا نیمه بهمن ماه می باشد.

2) آذر ماه : مهلت تکمیل و ارائه مدارک برای این دوره تا نیمه مرداد ماه می باشد.

مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش:

1) کپی برابر اصل پاسپورت : 2 نسخه

2) کپی عادی از تمام صفحات پاسپورت ( 40 صفحه کامل ) : 3 نسخه

3) ترجمه رسمی ریزنمرات و مدرک تحصیلی کارشناسی با مهر وزارت خارجه و دادگستری : 2 سری

4) عکس شش در چهار: 14 عدد

5) گواهی موجودی بانکی به مبلغ حداقل 7 میلیون تومان : 2 نسخه

6) رزومه ی کامل همراه با کلیه سوابق کاری، علمی و فرهنگی: 2 نسخه

7) فرم تکمیل شده توصیه نامه اساتید : از 2 استاد هر کدام 2 نسخه ( جمعاً 4 نسخه )

فرم توصیه نامه اساتید دانشگاه UITM را می توانید از طریق سایت دانشگاه دریافت نمایید.

 

دانشگاه یو اس ام مالزی Universiti Sains Malaysia

دانشگاه یو اس ام مالزی Universiti Sains Malaysia

تاریخچه وموقعیت مکانی دانشگاه

دانشگاه یو اس ام  مالزی ، دانشگاه یو اس ام  مالزی در سال 1969 احداث گردیده است . این دانشگاه در مقطع دکتری و فوق لیسانس  یکی از دانشگاههای معتبر مالزی و مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران می باشد.همچنین در رشته های مدیریت و مهندسی هنر پزشکی تکنولوژی وعلوم  دارای اعتبار جهانی می باشد .

دراین دانشگاه بیش از 6687 دانشجودرحال تحصیلند که 1424 نفر آنها دانشجویان خارجی هستند. از دو شعبه تشکیل گردیده که شعبه  اصلی  آن در شهر Penang  واقع درشمال غربی این کشورو در فاصله 400 کیلومتری از شهر کوالالامپور و در فاصله زمانی 4 ساعتی با اتوبوس و 40 دقیقه ای با هواپیما می باشد و شعبه دیگر ان در  Kelantan واقع در شمال شرقی مالزی می باشد .

مدارک لازم جهت اخذ پذیرش دانشگاه USM :

1- تکمیل دفترچه ثبت نام –  دو نسخه
2 – ریز نمرات و مدرک کارشناسی به صورت ترجمه رسمی دادگستری و مهر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به تعداد یکنسخه .

جهت پذیرش در مقطع دکتری ریز نمرات و دانشنامه کارشناسی ارشد نیز نیاز می باشد .

3 – کپی گذرنامه برابر اصل با تأئید  دادگستری به تعداد دو نسخه از تمام صفحات .
4 – دو قطعه عکس 6 در 4 .
5 – پروپوزال ( جهت متقاضیان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد با متد By Research )
6 – توصیه نامه اساتید : این توصیه نامه می بایست در دونسخه از سوی دو تن از اساتید شما با مهر و امضای استاد تکمیل شود .
7 – برگه تأمین مالی: برای تهیه این نامه باید مبلغ 7 میلیونتومان در حساب خود در بانک قرار دهید و همان روز از بانک نامه تایدیه بگیرید و نامه را به روابط بین المللی بانک داده و ترجمه انگلیسی آن را دریافت نمایید. (1نسخه) پس از اخذ برگه موجودی لاتین می توانید مبلغ را از حساب خارج کنید .
8 – رزومه و سوابق شغلی به زبان انگلیسی یک نسخه
9 – پرداخت Processing Fee  -30 USD

IELTS  با حداقل امتیاز 550 و یا مدرک  TOEFL 10- برای متقاضیان دارا بودن حداقل امتیاز 6 لازم می باشد .

در صورتی که متقاضیان دارای مدرک زبان نباشند باید در امتحانات تعیین سطح دانشگاه شرکت نمایند که در صورت کسب ننمودن نمره حد نصاب لازم باید در کلاسهای زبان دانشگاه شرکت نمایند.

3- ساختار تحصیلی دانشگاه :

در دانشگاه  یو اس ام  تمامی رشته های موجود به 3 صورت در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می شود. دوره تحصیل کارشناسی ارشد حدود 1.5 تا 3 سال و دوره دکتری 2 تا 5 سال بسته به نوع رشته متفاوت است.

1- نوع تحصیل فقط گذراندن واحد های درسی ( Course work )

این نوع تحصیل مشابه نوع تحصیل در دانشگاههای ایران میباشد که در آن دانشجو فقط می بایست تعداد خاصی واحد درسی تئوری یا عملی بگذراند. در پایان تحصیلات در راستای ارائه تحقیق دانشجو تحقیق مرتبطی را تکمیل و به عنوان پایان نامه به استاد مربوطه ارائه میدهد با این تفاوت که ای پایان نامه به صورت رسمی دفاع نمی شود. اتمام دوره در این حالت سریعتر از انواع دیگر است.

2- نوع تحصیل فقط گذراندن  پایان نامه (By Research)

این نوع تحصیل مشابه نوع تحصیل در دانشگاههای انگلیس میباشد که در آن دانشجو فقط می بایست در طول تحصیلات در راستای ارائه  پایان نامه تحقیق مرتبطی را تکمیل و به عنوان پایان نامه به استاد مربوطه ارائه دهد . پذیرش در این دوره دانشجو می بایست طرح پژوهشی یا پروپوزال بسیار قوی داشته باشد . هم چنین سابقه کار پژوهشی نیز بی تاثیر نمی باشد. در پایان دوره با ارائه پژوهش و دفاع از پایان نامه ، دانشجو  موفق به اخذ مدرک معتبر می شود .

نوع تحصیل شامل واحد های درسی و انجام پژوهش به صورت همزمان

( Course work and Thesis)

این حالت معمولترین نوع تحصیل در دنیا و دانشاههای معتبر میباشد ، در این حالت دانشجو پس از گذراندن تعداد خاصی از واحد های درسی می بایست یک پروژه پژوهشی خود را بر اساس پروپوزال ارائه شده نیز به انجام برساند.

تاریخ ثبت نام دانشگاه :

ترم  اول: اخرین مهلت تحویل  مدارک   April   (فروردین ماه ) –  شروع کلاسها در July ( تیر ماه )

ترم  دوم: آخرین مهلت تحویل مدارک   September   (شهریور ماه) – شروع کلاسها در  December(آذ

آدرس: The Public Relations Office , Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang

شهریه های سالیانه دانشگاه یو اس ام

ارزش هر1 رینگت مالزی 400 تومان است .

Pure Arts

شهریه سالیانه :

1- By research                                           3060  RM

2- By course and thesis                           10890  RM

Centre For Language Studies & Translations

School of Communication

School of Social Science

Centre for Archeology

Centre For Policy Research

School of Humanities

Arts Centre

School of Distance Education

Applied Arts

شهریه سالیانه :

1- By research                                           3300 RM

2- By course and thesis                           10890 RM

School of Educational Studies

School of Management

School of Housing, Building And Planning

Centre For Instructional Technology And Multimedia

Women’s Development Research Centre

Pure Science

شهریه سالیانه :

1- By research                                           3720 RM

2- By course and thesis                           10890 RM

Centre For Marine And Coastal Studies

School of Physics

School of Biological Sciences

School of Mathematical Sciences

School of Distance Education

School of Chemical Sciences

Applied Science

شهریه سالیانه :

1- By research                                           4200 RM

2- By course and thesis                           10890 RM

School of Pharmaceutical Sciences

School of Computer Sciences

National Poison Centre

Doping Control Centre

Centre For Drug Research

Engineering/ Technology

شهریه سالیانه :

1- By research                                           4200 RM

2- By course and thesis                           10890 RM
School of Civil Engineering

School of Electrical & Electronic Engineering

School of Mechanical Engineering

School of Industrial Technology

School of Chemical Engineering

School of Aerospace Engineering

River Engineering and Urban Drainage Research Centre

School of Materials And Mineral Resources Engineering

Medical

شهریه سالیانه :

1- By research                                           5400 RM

2- By course and thesis                           10890 RM

School of Medical Sciences

School of Health Sciences

School of Dental Sciences

Advanced Medical and Dental Institute

Institute for Research in Molecular Medicine

دانشکده ها و رشته های موجود دردانشگاه یو اس ام

· School of Aerospace Engineering

·School of Arts

·School of Biological Sciences

·School of Chemical Engineering

·School of Chemical Sciences

·School of Civil Engineering

·School of Communication

·School of Computer Sciences

·School of Dental Sciences

·School of Distance Education

·School of Educational Studies

·School of Electrical & Electronic Engineering

·School of Health Sciences

·School of Housing, Building & Planning

·School of Humanities

·School of Industrial Technology

·School of Management

·School of Material and Mineral Resources Engineering

·School of Mathematical Sciences

·School of Mechanical Engineering

·School of Medical Sciences

·School of Pharmaceutical Sciences

·School of Physics

·School of Social Sciences

·R & D and Consultancy

·Astronomy & Atmosphere Science Research Unit

·Basic Education Research Unit

·Centre for Drug Research

·Centre for Policy Research

·Doping Control Centre

·National Poison Centre

·Unit of Women and Human Resources Studies

· Vector Control Research Unit

Master Of Science And Doctor Philosophy

– Artificial Intelligence and Software Engineering
– Health Informatics
– Computational Linguistics
– Computer Networks
– Parallel and Distributed Processing
– Information Systems/Information Technology
– Multimedia Systems

ارتباط دانشگاه یو اس ام با دانشگاههای معتبر جهان

Australia

University of Adelaide

University of Technology Sydney

University of Canberra

University of South Australia

Royal Melbourne Institute of Technology

University of Sydney

Australian National University

Edith Cowan University

Flinders University

Canada

University of Victoria

University of British Columbia

Trent University

University of Guelph

University of Lethbridge, Alberta

Dalhousie University, Halifx

Finland

South Carelia Polytechnic

Hame Polytechnic

Tempere University of Technology

Espoo-Vantaa Institute of Technology

Mikkelli Polytechnic

University of Tempere

Rovaniemi Polytechnic

Germany

Hochschule Bremen University of Applied Sciences

Georg-Simon Ohm Fochhochschule Numberg

Aachen University of Applied Sciences

Hong Kong

University of Hong Kong

City University of Hong Kong

Japan

Chubu University

Kansai Gaidai University

Nanzan University

Nagasaki University

New Zealand

Canterbury University

Lincoln University, Canterbury

South Africa

University of Kwazulu-Natal and Technology

University of Venda for Sciences

Sweden

Linkoping Universitet

Uppsala Universitet

Jonkoping International Business School

USA

Berea College, Kentucky

University of Minnesota

France

Rouen Graduate School of Management

Indian

Indian Institute of Technology

Thailand

Prince of Songkhla University

United Kingdom

University of Hull

Ireland

University College Cork

Fiji

University of South Pacific

Netherlands

University of Van Amsterdam

Jamaica

University of West Indies

Spain

ESADE University

Switzerland

University St. Gallen

Pakistan

University of Sindh, Jamshoro

دانشگاه یو تی ام UTM مالزی

دانشگاه یو تی ام UTM مالزی

مشخصات عمومی و تاریخچه دانشگاه

دانشگاه یو تی ام UTM مالزی ، دانشگاه تکنولوژی مالزی در ناحیه جنوبی این کشور واقع شده است و مقصدی مناسب برای متقاضیان تحصیلات تکمیلی در شاخه های فنی ، مهندسی و تکنولوژیکی می باشد . بیش از 20  مرکز پژوهشی در این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند. 9500 دانشجو در مقطع کارشناسی، 5000 دانشجوی غیر حضوری و 3000 دانشجوی تحصیلات تکمیلی، بافت و ساختار جمعیتی دانشگاه فن آوری مالزی را تشکیل می دهند.

نزدیک بودن دانشگاه به قطبهای صنعتی، فرصت خوبی را برای دانشجویان فنی مهندسی بوجود می آورد تا در دوران تحصیل بتوانند ارتباطی مفید و نزدیک با محیط حرفه ای آینده خود را تجربه نمایند .

این دانشگاه دارای 2 مجموعه در دو شهر مختلف است که اولی در قلب کوالامپور ومجموعه اصلی در شهر جهور جنوب شرقی مالزی واقع شده است که با مرکز کوالامپور از طریق هوائی 45 دقیقه واز طریق زمینی 4 ساعت فاصله دارد. ایندانشگاه تکنولوژی مالزی است دارای 10 دانشکده اعم از علوم پایه مهندسی کامپیوتر ومدیریت دارا می باشد. این دانشگاه در مرکز شهر خوابگاهی ندارد ولی در جحور دارای خوابگاههای دانشجوئی می باشد. برای مقاطع فوق لیسانس ودکترا به زبان انگلیسی تدریس می شود.
تاریخچه:

تاریخ تاسیس دانشگاه فناوری مالزی به سال 1930 بر میگردد ؛ زمانی که به عنوان یک مدرسه تکنیکی دایر شد و بعدها در نوع خود (آموزش تکنولوژیکی) ممتاز شناخته شد و در سال 1946 به رتبه دانشکده ترفیع یافت. پس از دو دهه تبدیل به یک آکادمی فناوری و سپس در سال 1975 موفق به اخذ رتبه دانشگاه گردید.  نخست وزیر پیشین این کشور دکتر مهاتیر محمد این دانشگاه را به عنوان دانشگاه کاشف لقب داده است . UTM در سال 2002 تندیس MSC دریافت نمود .
موقعیت و محل دانشگاه :

کمپ اصلی UTM با مساحت 1/77 هکتار در skudai و johor  در قسمت جنوبی مالزی  به فاصله سه ساعت از کوالالامپور واقع شده است . کمپ دیگر آن در semarak  و jalan در قلب کوالالامپور واقع شده است و به عنوان دانشکده شهر کوالالامپور مشهور است که مساحت حدود 18 هکتار را در بر می گیرد.

شهر/موقعیت
Johor
Kuala Lampur

آدرس:

Systems Development Unit, Office of the Registrar, Universiti Teknologi Malaysia

 

 تحصیل در یکی از بهترین دانشگاههای مالزی دانشگاه  UTM

دانشگاه تکنولوژی مالزی یکی از بهترین دانشگاههای معتبر مالزی می باشد که در رشته های تکنولوژی و مهندسی بعنوان اولین و بهترین دانشگاه شناخته شده است و دارای اعتبار جهانی می باشد این دانشگاه در تکنولوژی و منابع انسانی خلاق در رتبه اول دانشگاههای مالزی قرار گرفته است.
یکی از دلایل اعتبار و شهرت دانشگاه UTM بخاطر فعالیت و پژوهش های گسترده در رشته های نو و تحقیقات گسترده تخصصی در تکنولوژی و علوم می باشد.
دانشگاه UTM دارای دو شعبه می باشد که شعبه اصلی آن به وسعت 1222 هکتار در منطقه جوهور واقع در 18 کیلومتری فرودگاه سلطان اسماعیل شهر جوهور بارو قرار دارد و شعبه دوم این دانشگاه واقع در شهر کوالالامپور می باشد.
هم اکنون بیش از 25000 دانشجو و محقق در شعبه اصلی دانشگاه واقع در Johor و 4500 دانشجو در شعبه کوآلالامپور دانشگاه بعلاوه تعداد 5000 دانشجو آموزش مجازی و پاره وقت و همچنین بالغ بر 3000 دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی در بیش از 100 رشنه تحصیلی در این دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند. دانشگاه UTM می کوشد که دارای رتبه اول در رشته های آموزشی خلاق و تکنولوژی نوین باشد .
هم اکنون این دانشگاه با تجربه 30 ساله در رشته های مهندسی و تکنولوژی دارای بیش از 50 انستیتو بین المللی می باشد و تا کنون بیش از 85000 فارغ التحصیل به انضام 6026 فارغ التحصیل تحصیلات تکمیلی داشته است.
(شهر جوهوربارو به فاصله تقریبا 3.5 تا 4 ساعت رانندگی در فاصله 350 کیلومتری از شهر کوالالامپور قرار دارد که می توان بوسیله خطوط راه آهن KTM با فاصله زمانی 6 ساعت و یا از طریق پرواز های داخلی به فاصله زمانی 45 دقیقه به این شهر سفر کرد. )

هزینه های زندگی دانشگاه یو تی ام UTM

از آنجا که هزینه زندگی در منطقه جوهور و اسکودای به نسبت کوالالامپور در رتبه پایین تری قرار دارد، برآورد دانشگاه UTM برای هزینه زندگی دانشجویان این دانشگاه در حدود 200 تا 250 دلار در ماه است.

نکته مهم در مورد ویزای تحصیلی مالزی :

برای همه متقاضیانی که از طریق این سایت اقدام نمایند ، علاوه بر اخذ پذیرش ، ویزای سه ماهه رایگان نیز اخذ خواهد شد . لازم به تذکر است که در سال اول تحصیل دانشجویان باید مبلغ 200 دلار جهت ویزای دانشجویی خود به دانشگاه (صرفنظر از دانشگاه ، رشته و میزان شهریه و طریقه اخذ پذیرش) بپردازند که این رقم جهت سالهای بعد تحصیلی 50 دلار خواهد بود .

دسترسی به دانشگاه یو تی ام UTM

منطقه جوهور از کوالالامپور 350 کیلومتر فاصله دارد که بر این مبنا دانشجویان خارجی که با پرواز بین المللی به کوالالامپور می آیند ، می توانند با یک پرواز داخلی ( 45 دقیقه ) و یا قطار ( 6 ساعت ) به این منطقه دسترسی پیدا کنند.

سفر زمینی می تواند از طریق قطار صورت بگیرد .  KTM (Malaysia railway) سرویسهای متعدددی برای johor bahru  به دیگر شهر های مالزی و سنگاپور فراهم می کن.

تقویم دانشگاهی برای کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه یو تی ام UTM

دانشگاه UTM دو بار در سال دانشجو می پذیرد

نیمسال اول: اخرین مهلت تحویل  مدارک  15March   ( آخر اسفند ) –  شروع کلاسها در July ( تیر ماه )

نیمسال دوم: آخرین مهلت تحویل مدارک August 15 ( پایان مرداد ) – شروع کلاسها January ( دی ماه )

شهریه های دانشگاه :

دوره تحصیلی – سیستم آموزشیفقط کلاس درسکلاس درس + پایان نامهفقط پایان نامه
کارشناسی ارشدهر ترم 923 دلارهر ترم 923 دلارهر ترم 1028 دلار
دکتری—–هر ترم 1107 دلارهر ترم 1107 دلار

سایر شرایط اخذ پذیرش : به جز مدارک ذکر شده که برای اخذ پذیرش به آن ها نیاز است، باید در نظر داشته باشید که زبان آموزشی دانشگاه انگلیسی می باشد ولی داشتن حد نصاب نمره 550 در آزمون TOEFL الزامی نیست . شما می توانید پس از شرکت در امتحان زبان دانشگاه در صورت احساس نیاز از طرف دانشگاه در کلاسهای رایگان شرکت کنید که 2 ساعت در هفته بر گزار می شود. البته پیشنهاد قطعی ما این است که تا حدی که برای شما امکان پذیر است ، پیش از اعزام به فکر تقویت زبان انگلیسی خود باشید.

 

دانشکده های موجود در یو تی ام

 • دانشکده مهندسی عمران
 • دانشکده معماری
 • دانشکده علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی
 • دانشکده مهندسی برق
 • دانشکده مهندسی و علوم اطلاعات زمین
 • دانشکده علوم تربیتی
 • انستیتو بین المللی بازرگانی
 • دانشکده علوم پایه
 • دانشکده مدیریت و توسعه منابع انسانی
 • دانشکده مهندسی شیمی و منابع طبیعی
 • دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه علوم پزشکی یو کی ام UKM

دانشگاه علوم پزشکی یو کی ام UKM

دانشگاه علوم پزشکی یو کی ام UKM  ، این دانشگاه ، دانشگاه ملی مالزی محسوب می شود که در مقطع لیسانس به زبان مالایی و مقاطع بالاتر به زبان های انگلیسی و مالایی تدریس می شود. این دانشگاه در حومه کوالا لامپور قرار دارد که از مرکز حدود 30 کیلومتر فاصله دارد. این دانشگاه تمامی مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری را ارایه می دهد.

شروط ورود به تخصصهای علوم پزشکی یو کا ام مالزی

 • معدل قابل قبول 70%  آخرین مدرک تحصیلی
 • مدرک زبان انگلیسی شامل
 • گذراندن موفقیت آمیز دوره اتچمنت یا دوره پیش تکمیلی پزشکی 6-8 ماه
 • سن پایین تر از 37 سال

مدراک لازم جهت ورود به تخصصهای پزشکی مالزی :

 • ترجمه ریز نمرات و دانشنامه
 • کپی پاسپورت صفحات شناسایی و ویزا
 • تعهد پرداخت هزینه محضری توسط قیم مالی
 • گواهی اعلام موجودی بانکی حداقل هشت میلیون تومان
 • توصیه نامه از سه استاد محل تحصیل
 • گواهی عدم سوء پیشینه یا
 • مدرک زبان انگلیسی شامل

برای رشته های دکترا غیر بالینی پروپوزال یا طرح تحقیقاتی

Documet’s Translation

Copy of Passport

Letter of Support

Bank Statment

Recommendation Letter

Good Standing Letter

TOEFL = 550 , IELTS = 6/5 , TOLIMO

Proposal

شهر/موقعیت
Kuala Lampur

آدرس: UKM UniversityUniversiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor, MALAYSIA

 تخصصهای علوم پزشکی دانشگاه یو کی ام UKM

دانشگاههای مالزی در گروه تخصصهای علــوم پزشکــی چندی است که مورد توجه دانشجویان علاقمند ایرانی قرارگرفته است وبا توجه به تایید دانشگاههای این کشور و شهریه کم ومحیط اسلامی تعداد مشتاقان عازم به این کشور روزبروز روبه فزونی گزارده است. دراین کشوردانشجویانی از کشورهای ایران، سودان و کشورهای عربی، تایلند و چین به چشم می خورد که مشغول به تحصیل هستند. در کشور مالـــزی چهار دانشگاه بنامهای دانشگاه یو ام مالزی، دانشگاه یو کا ام، دانشگاه یو پی ام و دانشگاه یو اس ام تخصصهــــای بالینی علوم پزشکی ارائه می دهند و هر چهار دانشگاه مالزی مورد تایید ایران است.

در حال حاضر ظرفیت پذیرش اکثر رشته های تخصصی بالینی تکمیل میباشد و برای سال 2009 به بعد متقاضیان می توانند رزرو نمایند.

هیچکدام ازدانشگاههای مالزی دررشته های تخصصی دندانپزشکی دانشجو نمی پذیرند.

دانشگاه ام اس یو MSU مالزی

دانشگاه ام اس یو MSU مالزی

دانشگاه ام اس یو MSU مالزی ، دانشگاه ام اس یو MSU   جلوه‌ای از فرهنگ والاست که هم تراز با موسسات دانشگاهی و گروه PTPL کالجها می‌باشد. دانشگاه علوم ومدیریت همواره به دنبال ارائه آموزش با کیفیت و استانداردهای بالا برای همگان است. دانشگاه ام اس یو MSU   به منظور غنی کردن هر چه بیشتر نیروی انسانی داخلی و بین‌المللی سعی می کند که دانشجویان را با بهترین نوع آموزش آشنا ساخته و فارغ التحصیلانی نخبه تحویل جامعه دهند.

دانشجویان با انتخاب دانشگاهی چون دانشگاه ام اس یو MSU    می توانند  در زمینه های مهم تحصیلی شامل پزشکی، علوم زیستی و سلامت، پرستاری، داروسازی، بازرگانی، مدیریت، حسابداری، جهانگردی، حقوق، علوم اطلاعات و مهندسی پیشرفت چشمگیری داشته باشند.

در راستای این اهداف و با درنظر گرفتن استاندارهای دقیق آموزشی، تمامی برنامه ها دانشگاه ام اس یو MSU   متناسب با دانشجویان بومی و بین‌المللی ارائه می‌گردد. جوایز مختلفی که دانشگاه علوم و مدیریت دانشگاه ام اس یو MSU   در زمینه های مختلف کسب نموده سطح آموزشی این مرکز را در منطقه در بالاترین مکان قرار داده است. کلیه برنامه ها با دقت زیاد به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان درنظر گرفته شده است. مهمترین هدف دانشگاه ام اس یو MSU افزایش سطح علمی و تجربی دانشجویان است که موفقیت شغلی آنها را در آینده تضمین می نماید.

این دانشگاه جلوه‌ای از فرهنگ والاست که هم راستا با موسسات دانشگاهی و گروه PTPL   کالجها می‌باشد. دانشگاه علوم ومدیریت به دنبال ارائه آموزش باکیفیت برای همگان است. به دنبال خلق فارغ التحصیلان تراز بالا به منظور غنی کردن هر چه بیشتر دریای نیروی انسانی داخلی و بین‌المللی می‌باشد. انتخاب دانشگاهی چون MSU به معنای تمرکز قوی بر روی زمینه مهم تحصیلی شامل پزشکی، علوم زیستی و سلامت، پرستاری، داروسازی، بازرگانی، مدیریت، حسابداری، جهانگردی، حقوق، علوم اطلاعات و مهندسی، می‌باشد.

برنامه‌های در راستای این زمینه‌ها، با درنظر گرفتن استاندارهای دقیق آموزشی متناسب با دانشجویان بومی و بین‌المللی ارائه می‌گردد. جوایزی که دانشگاه علوم و مدیریت بدست آورده است آنرا جزو بهترینها در منطقه نموده است. این برنامه ها با دقت زیاد به منظور ارتقای سطح علمی افراد درنظر گرفته شده است. خواست دانشگاه آماده سازی آموزشی است که استخدام پذیری دانشجویانش را افزایش داده و در عین حال تجربه آموزشی افراد را با ارزشهای اخلاقی توسعه نماید.

این دانشگاه تا مقطع لیسانس و فوق لیسانس MBA در رشته مدیریت مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات ایران میباشد.

در Shah Alam واقع در شهر دارالاسلام است که تا کوالالامپور 30 دقیقه فاصله دارد. این دانشگاه در سال 2001 به عنوان کالج دانشگاهی KUTPM شروع به کار کرد و در سال 2007 با تکمیل دانشکده های مختلف به اسم MSU تغییر نام داده و به یک دانشگاه علوم و مدیریت تبدیل شده است .

این دانشگاه جلوه‌ای از فرهنگ والاست که هم راستا با موسسات دانشگاهی و گروه PTPL کالجها می‌باشد. دانشگاه علوم ومدیریت به دنبال ارائه آموزش باکیفیت برای همگان است. به دنبال خلق فارغ التحصیلان تراز بالا به منظور غنی کردن هر چه بیشتر دریای نیروی انسانی داخلی و بین‌المللی می‌باشد.

انتخاب دانشگاهی چون MSU به معنای تمرکز قوی بر روی زمینه مهم تحصیلی شامل پزشکی، علوم زیستی و سلامت، پرستاری، داروسازی، بازرگانی، مدیریت، حسابداری، جهانگردی، حقوق، علوم اطلاعات و مهندسی، می‌باشد.

برنامه‌های در راستای این زمینه‌ها، با درنظر گرفتن استاندارهای دقیق آموزشی متناسب با دانشجویان بومی و بین‌المللی ارائه می‌گردد. جوایزی که دانشگاه علوم و مدیریت بدست آورده است آن را جزو بهترین ها در منطقه نموده است. این برنامه ها با دقت زیاد به منظور ارتقای سطح علمی افراد درنظر گرفته شده است.

خواست دانشگاه آماده سازی آموزشی است که استخدام پذیری دانشجویانش را افزایش داده و در عین حال تجربه آموزشی افراد را با ارزشهای اخلاقی توسعه نماید.

برنامه انتقال دانشجویان بین‌المللی دانشگاه علوم و مدیریت، بصیرتی است والا به منظور فعالیت در سطح محلی و جهانی برای نشان دادن دانشجویان دانشگاه به دنیا. در حال حاضر 40 دانشگاه از نواحی آسیا، استرالیا، کانادا، انگلیس، ایالات متحده آمریکا و هند در لیست برنامه انتقال دانشجویان بین‌المللی وجود دارد.

دانشجوبانی که علاقه مند به تحصیل در هر یک از این چهل دانشگاه هستند می‌توانند درخواست خود را به واحد ISEP دانشگاه اعلام نمایند.

شهریه دانشگاه ام اس یو MSU

Programme Fees (For international students only)

the MBA Application Professing fee for international student will be revised to RM1000 (Ringgit One Thousand).

ParticularsFees in Ringgit Malaysia (RM) شهریه دانشگاه برحسب رینگیت
Tuition FeeRM18,200
Registration FeeRM8,800
Total Course FeesRM 27,000

INSTALLMENT

InstallmentFees in Ringgit Malaysia (RM)Remarks
1st PaymentRM 18,800To be paid upon the successful of the application. All Fees paid are Non-refundable.
2nd PaymentRM 8,200To be paid before the commencement of the programme. All Fees paid are Non-refundable.

Note:

(1) All fees must be paid in Ringgit Malaysia (RM), which may be paid by banker’s draft, cheque or postal order, made payable to “Management & Science University” and crossed ‘a/c payee’.
(2) Besides the fees payable to the University, you should also budget for the fees for VISA Processing, Student Pass, VISA, accommodation, transportation, food and other miscellaneous cost.
(3) All Fees paid are Non-refundable.
(4) The University reserves the right to amend previously announced fees, if necessary.

 دانشکده های دانشگاه ام اس یو MSU

 •  مدیریت تجارت و مطالعات پیشرفته
 • دانشکده بهداشت و علوم زندگی
 • دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده داروسازی

گرایش های MBA   دانشگاه ام اس یو MSU

1- Global Marketing

2- Project Management

3- International Business

4- Finance

5- Telecommunication Management

6- Health Care Management

7- Organisational Leadership

8- Women Entrepreneurial Leadership

9- Entrepreneurship & Innovation

Master of business administration – MBA

لیست رشته های دانشگاه ام اس یو MSU در مقطع کارشناسی

BACHELOR

Bachelor in Bioinformatics (Hons)
Bachelor of Biomedical Science (Hons)
Bachelor in Food Service Technology (Hons)
Bachelor in Nutrition (Hons)
Bachelor of Optometry (Hons)
Bachelor in Traditional Chinese Medicine (Hons)
Bachelor in Accountancy (Hons)
Bachelor in Culinary Arts (Hons)
Bachelor in Decision Science (Hons)
Bachelor in Early Childhood Education (Hons)
Bachelor of Event Management (Hons)
Bachelor in Finance (Hons)
Bachelor of Hospitality & Tourism Management (Hons)
Bachelor in Human Capital Management (Hons)
Bachelor in Industrial Management Hons)
Bachelor in International Business (Hons)
Bachelor in Investment Management (Hons)
Bachelor in Law and Commerce (Hons)
Bachelor in Retail Management (Hons)
Bachelor in Business Computing (Hons)
Bachelor in Communication Design and Marketing (Hons)
Bachelor in Computer Science (Hons)
Bachelor in Computer Engineering (Hons)
Bachelor in Games Design and Animation (Hons)
Bachelor in Information and Communication Technology (Hons)
Bachelor in Information System Auditing (Hons)
Bachelor in Instructional Multimedia (Hons)
Bachelor in Technology (Electrical & Electronic) (Hons)
Bachelor of Pharmacy (Hons)

ارتباط دانشگاه ام اس یو  MSU با دانشگاههای جهان

Tokyo University of Technology, Japan

University of Newcastle, Australia

Medical University of Warsaw, Poland

University Of Canberra, Australia

MS Ramaiah Medical College, Bangalore, India

University of Cape Town, South Africa

The University of the North (UNIN), South Africa

DCT International Business & Hospitality School, Switzerland

Middlesex University, United Kingdom

Charles University, Prague, Czech Republic

University of London

Anglia Ruskin University, United Kingdom

University of Manchester Institute of Science and Technology

University of Northumbria, United Kingdom

Sunderland University, United Kingdom

University of Wales, Bangor, United Kingdom

University of East London, United Kingdom

Victoria University of Technology, Australia

Armstrong Atlantic State University, USA

James Cook University, Australia

Universitas Andalas, Indonesia

University of California, San Diego, USA

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Universitas Airlangga, Indonesia

Otago University, New Zealand

 

دانشگاه تکنولوژی پتروناس Petronas

 دانشگاه تکنولوژی پتروناس Petronas

دانشگاه تکنولوژی پتروناس Petronas ، دانشگاه پتروناس  در سال 1997 تأسیس شد. این دانشگاه ابتدا مؤسسه تکنولوژی پتروناس  (ITP)  نامیده می‌شد و یکی از شعب فرعی پتروناس به شمار می‌رفت. اما در سال 1995 با تأیید وزارت آموزش به عنوان دانشگاه شناخته شد.

لازم به ذکر است پتروناس شرکت ملی نفت مالزی می باشد که وابسته به دولت مالزی است. در مجموع گروه پتروناس شامل 53 شعبه فرعی و 37 شرکت بوده و فعالیت‌هایی از قبیل تولید و تحقیق، پالایش، بازاریابی، تجارت و توزیع کالاهاى نفتى را انجام مى دهد.این دانشگاه در زمینه‌های مهندسی، علوم و تکنولوژی فرصت‌های بسیاری را برای متقاضیان فراهم آورده و با هدف تعلیم فارغ التحصیلان خلاق و نوآور به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

موقعیت دانشگاه پتروناس در مکانی است که اکنون تبدیل به منطقه‌ای صنعتی شده و دارای بخش‌هایی چون پارک تکنولوژی و صنعتی، پارک داروسازی، پارک آموزشی و پارک علوم و پژوهش است. این محل در منطقه بسیار زیبایی واقع شده و در نزدیکی شهر سری اسکندر قرار دارد

تاریخچه پتروناس (UTP)

دانشگاه پتروناس (UTP) در سال 1997 تأسیس شد. این دانشگاه ابتدا مؤسسه تکنولوژی پتروناس (ITP) نامیده می‌شد و یکی از شعب فرعی پتروناس به شمار می‌رفت. اما در سال 1995 با تأیید وزارت آموزش به عنوان دانشگاه شناخته شد.

لازم به ذکر است پتروناس شرکت ملی نفت مالزی می باشد که وابسته به دولت مالزی است. در مجموع گروه پتروناس شامل 53 شعبه فرعی و 37 شرکت بوده و فعالیت‌هایی از قبیل تولید و تحقیق، پالایش، بازاریابی، تجارت و توزیع کالاهای نفتی را انجام می‌دهد.

موقعیت دانشگاه پتروناس (UTP) در مکانی است که اکنون تبدیل به منطقه‌ای صنعتی شده و دارای بخش‌هایی چون پارک تکنولوژی و صنعتی، پارک داروسازی، پارک آموزشی و پارک علوم و پژوهش است. این محل در منطقه بسیار زیبایی واقع شده و در نزدیکی شهر سری اسکندر قرار دارد.

دانشگاه پتروناس (UTP)در زمینه‌های مهندسی، علوم و تکنولوژی فرصت‌های بسیاری را برای متقاضیان فراهم آورده و با هدف تعلیم فارغ التحصیلان خلاق و نوآور به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

در حال حاضر دانشگاه پتروناس (UTP) دارای پنج رشته مهندسی در مقطع کارشناسی و 3 رشته در مقطع ارشد است.

دانشگاه پتروناس (UTP) دارای دو ترم تحصیلی است ژانویه و ژوئن است.

شروع ترم تحصیلی برای متقاضیان کارشناسی :

January  –  May – September

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 3 =