هزینه های زندگی در لهستان

هزینه های زندگی در لهستان

هزینه های زندگی در لهستان

هزینه های زندگی در لهستان

 

Accommodation:

Student Dormitory – 300-450 zł per month

Room – 300-600 zł per month

Apartment – 1200-2000 zł per month

Transport:

Bus ticket – 1-2 zł

Monthly bus ticket – 30-50 zł

SKM (local train) ticket – 1.50-5 zł

Entertainment:

Museum entrance – ~10 zł

Cinema – 25 zł

Health and beauty:

Men’s hairdresser – 20-30 zł

Ladies’ hairdresser – 50-100 zł

Massage – 60-120 zł

Single entry to fitness/exercise room – 20-30zł

Monthly book of tickets for fitness/exercise room – 100-160zł

Food:

Bread – 2-3 zł

Milk – 3 zł

Rggs (10) – 5-6 zł

Butter – 5 zł

Juice – 4 zł

Water (1.5l) – 2 zł

Beer – 4 zł

Wine – 16-25 zł

 

Restaurants:

Lunch in a bistro – 10-15 zł

Lunch in a restaurant – 25-30 zł

Beer – 6-10 zł

Tea – 5-10 zł

Coffee-  8-15 zł

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + 17 =