هزینه های تحصیل در بلاروس

شهریه های دانشگاههای مهندسی بلاروس

شهریه های سالیانه دانشگاههی مهندسی بلاروس

لیست شهریه های سالیانه دانشگاهای مهندسی بلاروس در سال 2014 و 2015به شرح زیر است:

 

تحصیل در رشته های مهندسی به زبان روسی در بلاروس  2000 الی 2500 دلار سالیانه

تحصیل در رشته مهندسی به زبان انگلیسی در بلاروس  2500 الی 3000 دلار سالیانه

تحصیل در رشته معماری به زبان انگلیسی در بلاروس  2000 الی 4500 دلار سالیانه

تحصیل در رشته معماری به زبان روسی در بلاروس 2000 الی 3500 دلار سالیانه

تحصیل در رشته آی تی IT  به زبان انگلیسی در بلاروس  2000 الی 3500 دلار سالیانه

تحصیل در رشته آی تی IT  به زبان روسی در بلاروس  2000 الی 3000 دلار سالیانه

هزینه های خوابگاههای بلاروس  بسته به دانشگاه و ساختمان خوابگاه بین ماهی 35 الی 85 دلار می باشد.

متقاضیان تحصیل در بلاروس توجه داشته باشند که شهریه های ذکر شده سالیانه دانشگاههای بلاروس در گرایشات مهندسی معمولا سالیانه تغییر می کند.

البته متقاضیان تحصیل در بلاروس رشته های فنی و مهندسی در دانشگاههای فنی و مهندسی بلاروس این نکته را مد نظر داشته باشند که قراردای را که دانشگاههای مهندسی بلاروس با متقاضیان تحصیل در بلاروس رشته های مهندسی می بنند تا آخر دوره تحصیلی دانشجو در بلاروس معتبر است و شامل اضافه شهریه نمیشود.

بعضی از رشته های مهندسی در بلاروس مانند معماری دارای ابزار های زیادی مباشد که خرید و تهیه این ابزار به عهده خود دانشجو متغاضی تحصیل در بلاروس می باشد، هزینه های جانبی رشته های مهندسی در بلاروس معمولا بین سالی 150 الی 500 دلار در سال می شود.

لذا به متقاضیان تحصیل در بلاروس توصیه مگردد علاوه بر شهریه ثابت دانشگاههای مهندسی و هزینه ماهیانه خوابگاههای دانشگاههای مهندسی بلاروس، مبلغی را به عنوان متریال در شهریه دانشگاهی خود منظور کنند تا بعدا به مشکلی بر نخورند.

بیمه خدمات درمانی دانشجو معمولا روی شهریه دانشگاه منظورمیگردد، اما اگر هزینه بیمه در سیستم هزینه های بعضی از دانشگاههای مهندسی بلاروس ثبت نشد حتما اقدام به تهیه بیمه درمانی دانشجویی کنید.

هزینه تحصیل در بلاروس

 

هزینه های تحصیل  و شهریه های دانشگاه های  بلاروس

 

هزینه های تحصیل  و شهریه های دانشگاه های  بلاروس

هزینه تحصیل در بلاروس

تحصیل در رشته های پزشکی در کشور بلاروس به زبان انگلیسی

 • تحصیل در رشته پزشکی به زبان انگلیسی 4200 دلار به صورت سالیانه
 • تحصیل در رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی 4800 دلار به صورت سالیانه
 • تحصیل در رشته داروسازی به زبان انگلیسی به زودی اعلام میگردد

 

تحصیل در رشته های پزشکی در کشور بلاروس به زبان روسی

 • تحصیل در رشته پزشکی به زبان روسی 3500 دلار سالیانه
 • تحصیل در رشته دندانپزشکی به زبان روسی 3800 دلار سالیانه
 • تحصیل در رشته داروسازی به زبان روسی 3500 دلار سالیانه

 

تحصیل در رشته های پزشکی در بلاروس هزینه های خوابگاه

هزینه خوابگاه در دانشگاه های پزشکی بلاروس بسته به کیفیت خوابگاه و دو تخته و یا سه تخته بودن ماهایانه بین 35 دلار الی 85 دلار

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی در بلاروس

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی در بلاروس در کالج های مورد تایید دانشگاه های علوم پزشکی بلاروس سالیانه بین 4000 الی 4600 دلار بسته به نوع کالج متغیر است.

هزینه خوابگاه برای کالج های دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی با کیفیت خیلی خوب و دو تخته و سه تخته ماهیانه بین 85 دلار الی 95 دلار است.

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی در بلاروس

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی در بلاروس در کالج های مورد تایید دانشگاه های علوم پزشکی بلاروس سالیانه بین 3000 الی 4000 دلار بسته به نوع کالج متغیر است.

هزینه خوابگاه برای کالج های دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی با کیفیت های مختلف   دو تخته و سه تخته ماهیانه بین 35 دلار الی 85 دلار است.

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دندانپزشکی به زبان انگلیسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دندانپزشکی به زبان انگلیسی سالیانه بین 3000 الی 4000 دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دندانپزشکی به زبان روسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دندانپزشکی به زبان روسی سالیانه بین 2500 الی 4000 دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای پزشکی به زبان انگلیسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای پزشکی به زبان انگلیسی سالیانه بین 2000 الی 4000 دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دپزشکی به زبان روسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای پزشکی به زبان روسی سالیانه بین 2000 الی 4000 دلار

لیست شهریه های سالیانه دانشگاههای مهندسی بلاروس در سال 2014 و 2015به شرح زیر است:

 • تحصیل در رشته های مهندسی به زبان روسی 2000 الی 2500 دلار سالیانه
 • تحصیل در رشته مهندسی به زبان انگلیسی  2500 الی 3000 دلار سالیانه
 • تحصیل در رشته معماری به زبان انگلیسی  2000 الی 4500 دلار سالیانه
 • تحصیل در رشته معماری به زبان روسی 2000 الی 3500 دلار سالیانه
 • تحصیل در رشته آی تی IT  به زبان انگلیسی  2000 الی 3500 دلار سالیانه
 • تحصیل در رشته آی تی IT  به زبان روسی  2000 الی 3000 دلار سالیانه
 • هزینه های خوابگاه بسته به دانشگاه و ساختمان خوابگاه بین ماهی 35 الی 85 دلار می باشد.

لیست شهریه های سالیانه دانشگاههای تربیت بدنی بلاروس در سال 2014 و 2015به شرح زیر است:

 • شهریه های سالیانه دانشگاههای تربیت بدنی بلاروس به زبان انگلیسی سالیانه 2000 الی 3500 دلار
 • شهریه های سالیانه دانشگاههای تربیت بدنی بلاروس به زبان روسی سالیانه 1500 الی 2000 دلار

لیست شهریه های سالیانه دانشگاههای علوم انسانی بلاروس در سال 2014 و 2015به شرح زیر است:

 • شهریه های سالیانه دانشگاههای علوم انسانی بلاروس به زبان انگلیسی  2000 الی 3800 دلار
 • شهریه های سالیانه دانشگاههای علوم انسانی بلاروس به زبان روسی  1600 الی 2600 دلار

شهریه های رشته های پزشکی بلاروس

هزینه ها و شهریه های تحصیل در رشته های پزشکی

لیست شهریه های سالیانه دانشگاههای پزشکی بلاروس در سال 2014 و 2015به شرح زیر است:

تحصیل در رشته های پزشکی در کشور بلاروس به زبان انگلیسی

تحصیل در رشته پزشکی به زبان انگلیسی 4200 دلار به صورت سالیانه

تحصیل در رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی 4800 دلار به صورت سالیانه

تحصیل در رشته داروسازی به زبان انگلیسی به زودی اعلام میگردد

تحصیل در رشته های پزشکی در کشور بلاروس به زبان روسی

تحصیل در رشته پزشکی به زبان روسی 3500 دلار سالیانه

تحصیل در رشته دندانپزشکی به زبان روسی 3800 دلار سالیانه

تحصیل در رشته داروسازی به زبان روسی 3500 دلار سالیانه

تحصیل در رشته های پزشکی در بلاروس هزینه های خوابگاه

هزینه خوابگاه در دانشگاه های پزشکی بلاروس بسته به کیفیت خوابگاه و دو تخته و یا سه تخته بودن ماهایانه بین 35 دلار الی 85 دلار

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی در بلاروس

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی در بلاروس در کالج های مورد تایید دانشگاه های علوم پزشکی بلاروس سالیانه بین 4000 الی 4600 دلار بسته به نوع کالج متغیر است.

هزینه خوابگاه برای کالج های دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی با کیفیت خیلی خوب و دو تخته و سه تخته ماهیانه بین 85 دلار الی 95 دلار است.

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی در بلاروس

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی در بلاروس در کالج های مورد تایید دانشگاه های علوم پزشکی بلاروس سالیانه بین 3000 الی 4000 دلار بسته به نوع کالج متغیر است.

هزینه خوابگاه برای کالج های دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی با کیفیت های مختلف   دو تخته و سه تخته ماهیانه بین 35 دلار الی 85 دلار است.

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دندانپزشکی به زبان انگلیسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دندانپزشکی به زبان انگلیسی سالیانه بین 3000 الی 4000 دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دندانپزشکی به زبان روسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دندانپزشکی به زبان روسی سالیانه بین 2500 الی 4000 دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای پزشکی به زبان انگلیسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای پزشکی به زبان انگلیسی سالیانه بین 2000 الی 4000 دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دپزشکی به زبان روسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای پزشکی به زبان روسی سالیانه بین 2000 الی 4000 دلار

 

22 دیدگاه در “هزینه های تحصیل در بلاروس

 • محسن

  (مهر 3, 1393 - 08:35)

  س.خرج خورد و خوراک و مسکن در بلاروس چگونه هست؟

  • admin

   (مهر 6, 1393 - 12:22)

   بستگی به خرج شما داره، اما کلا زندگی دانشجویی در بلاروس معمولا بین 300 الی 400 دلار در ماه است

  • admin

   (اسفند 24, 1393 - 03:30)

   محسن جان سلام
   هزینه زندگی در شهر مینسک بلاروس بستگی به خود شخص داره ولی حداقل در صورت زندگی در خوابگاه ماهیانه 300 دلار و در صورت اجاره خانه بصورت اشتراکی 500 دلار می باشد.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های موسسه تماس حاصل فرمایید و با مشاورین ما صحبت نمایید : (20 خط ویژه) 88427100

 • سارا

  (فروردین 21, 1394 - 10:34)

  سلام، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با معدل 17/50 از دانشگاه آزاد، یک مقاله isi در حال چاپ، 4تا کتاب تالیفی هستم. برای دکترا بورس می کنند؟اگر نه هزینه دکترا چقدر؟ by research یا by course? حتما باید زبان روسی بلد باشیم؟
  سپاسگزار از پاسخگویی مفیدتون.

  • admin

   (اردیبهشت 18, 1394 - 11:57)

   برای تحصیل در مقطع دکتر بلاروس رو به شما پیشنهاد نمی کنم
   آلمان و اتریش هم رایگان هستند و هم مناسب برای شما
   برای مقطع دکترا وزارت علوم ریسرچ رو اصلا قبول نمیکنه و باید حتما بایکرس با میکس مود باشه برای اطلاعات کامل تر با شرکت تماس بگیرید.

 • آرمین خندان

  (مرداد 11, 1394 - 08:22)

  سلام . میخواستم بدونم رستوران ایرانی هم در بلاروس وجود داره یا در خوابگاه ها غذای ایرانی هم سرو میشود یا نه؟ ممنون

  • admin

   (مرداد 19, 1394 - 08:21)

   بله رستوران ایرانی در بلاروس هست، اما در سلف دانشگاه غذای ایرانی سرو نمیشه

 • لیانا

  (مهر 19, 1394 - 04:35)

  با سلام
  من ۳۱ سال سن دارم و دیپلم‌کاردانش.میخواستم بدونم برای پیش دانشگاهی میتونم اقدام‌کنم بااین شرایط سن؟
  ممنون

  • admin

   (آبان 4, 1394 - 13:17)

   با سلام ، خیر متاسفانه شما شرایط برای تحصیل در بلاروس را ندارید

 • دانیال دلفان

  (دی 7, 1394 - 07:02)

  سلام ، من در نظر دارم به همراه خانواده ام جهت تحصیل در دانشگاه به بلاروس سفر کنیم و از انجایی که یک خواهرم در کلاس 9 مشغول به تحصیل است، آیا به پدر و مادرم ویزای همراه می دهند؟ ممنون از راهنمایی شما

  • admin

   (بهمن 18, 1394 - 10:04)

   تا اونجایی که میدونم خیر ، اما امکان تغییر شرایط هست

  • admin

   (اسفند 3, 1394 - 09:12)

   سلام دانیال جان
   متاسفانه کشور بلاروس بصورت گروهی و خانوادگی ویزای تحصیلی نمی دهد و فقط به فردی که مشغول به تحصیل است ویزای تحصیلی می دهد ولی خانواده میتوانند با خرید ملک اقامت بگیرند.

 • مهران منصفی

  (بهمن 25, 1394 - 18:11)

  سلام من 20 ساله هستم و دیپلم ریاضی دارم ولی مدرک پیش دانشگاهی را نگرفتم و دانشجوی کاردانی دانشگاه علمی و کاربردی هستم . میتونم برای رشته پزشکی و یا دندانپزشکی و یا داروسازی در بلاروس ادامه تحصیل دهم .
  در ضمن در تهران باید امتحان ورودی بدهم . لطفا زمان آنرا نیز اعلام کنید .
  با تشکر

  • admin

   (اسفند 3, 1394 - 08:54)

   سلام مهران جان .
   با توجه باینکه موسسه ما نماینده دانشگاه علوم پزشکی مینسک در ایران است . یک امتحان تعیین سطح زبان در تهران در دفتر موسسه برگزار می کنیم ولی این امتحان ردی یا قبولی ندارد و فقط برای اگاهی موسسه از سطح ززبان شماست. زبان تدریس در بلاروس در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی به زبان انگلیسی است. قابل ذکر است چون ما نماینده انحصاری دانشگاه در ایران هستیم و نماینده 3 کالجبرگزرا کننده در ایران هستیم ظرفیت ما محدود است زیرا شعبات ما در شهرستانها هم داشجو معرفی می نمایند و بهرت است قبل از تکمیل ظرفیت اقدام فرمایید.
   لطفا با توجه باینکه دانشگاه علوم پزشکی مینسک در حال حاضر ارزانترین دانشگاه مورد تایید ایران است و هجوم دانشجوست و ظرفیت ما خیلی زود پر و تکمیل می شود هر چه سریعتر با دفتر ما تماس حاصل فرمایید. 88427100

 • حسين انصاري

  (اسفند 8, 1394 - 16:59)

  با سلام.احتراما بنده دارای دیپلم کارو دانش با معدل 14.37 ،کاردانی برق15.51و کارشناسی کنترل و ابزار دقیق از دانشگاه علمی کاربردی با معدل و سن 30 سال18.95 هستم . زبانم بد نیست. با همسرم تصمیم به تحصیل در رشته دندانپزشکی در بلاروس داریم ایشان هم دارای دیپلم انسانی با معدل 13.95 و کاردانی حسابداری با معدل 18.15 و همچنین تجربه 8 سال دستیاری تخصصی ارتودنسی دارند..لطفا راهنمایی فرمایید .با تشکر.

  • admin

   (اسفند 27, 1394 - 01:28)

   با سلام متاسفانه بلاروس دارای محدودیت سنی تا 25 سال می باشد ، با مدرک لیسانس شاید تا 27 سال قبول کنند

 • فرجی

  (اردیبهشت 5, 1396 - 17:04)

  سلام پسرم سوم دبیرستان است با چه شرایطی میتونی در بلاروس پزشکی یا دندانپزشکی بخونه ؟ ایا برای شروع کار یکی از والدین میتونه تا مدتی پیشش باشه ؟ ایا اینجا دیپلم بگیره بعد اقدام کنه بهتره یا قبل از دیپلم ؟ از نظر سربازی چه پیشنهادی میدین با تشکر از شما دوست عزیز

  • admin

   (تیر 3, 1396 - 11:02)

   با سلام متاسفانه بلاروس دیگه مورد تایید وزارت بهداشت نمی باشد توصیه میکنم اوکراین روسیه یا مجارستان رو امتحان کنید با شرکت تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنیم 02188427100

 • پارس.-

  (تیر 3, 1396 - 11:35)

  با سلام
  ایا همیه کشور های اروپایی برای تحصیل در پزشکی باید یک دوره را گذارند و ازمون ورودی داد(کنکور) همه کشور ها همینطورند؟
  و اینکه سالانه چند ایرانی موفق به کسب پذیرش در رشته پزشکی در اروپا میشوند(با در نظر گرفتن خوب بودن معدل)؟
  با تشکر

  • admin

   (تیر 3, 1396 - 11:40)

   با سلام با شرکت تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنیم 02188427100

 • علی اسدی

  (آذر 20, 1396 - 07:39)

  سلام.با توجه به لیست جدید منتشر شده از طرف وزارت علوم 2دانشگاه گرودنو و گومل دوباره مورد تایید قرار گرفتن برای دندان و پزشکی.میخواستم بدونم چه زمانی برای اعزام باید اقدام کنیم؟

  • admin

   (آذر 1, 1397 - 00:02)

   سلام دیگه مورد تایید نیستند مجارستان رو پیشنهاد میکنم لطفا با موسسه تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنیم 02188427100

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 − یک =