هزینه های تحصیل در اوکراین

هزینه تحصیل در اوکراین

هزینه های تحصیل در اوکراین

برای ورود به دانشگاه های اوکراین دانشجویان باید دوره پیش دانشگاهی مخصوص اوکراین که به آن پاتفک می گویند را بگذرانند و سپس وارد دانشگاه شوند.

هزینه دوره پاتفک در دانشگاه های مختلف متفاوت است.

 

اما معمولا هزینه و شهریه این دوره بین سالی 4100 دلار الی 6000 دلار در سال همراه با خوابگاه و سایر خدمات مانند هزینه رجیستر اوکراین،پذیرش دانشگاه اوکراین،هزینه اقامت یک ساله دانشجویی در اوکراین، هزینه بیمه دانشجویی در اوکراین،هزینه بیمه خوابگاه دانشجویی در اوکراین،هزینه کتب درسی دانشگاهی اوکراین،هزینه نماینده موسسه برای یکسال در اوکراین می باشد.فقط هزینه های زندگی در اوکراین بر دوش دانشجو می باشد کهماهیانه بین 250 الی 400 دلار در ماه طبق نرخ سال 2013-2014 می باشد.

اسامی دانشگاههای خوب پیش دانشگاهی پاتفکزبان  روسی و اوکراینی و انگلیسی

 • دانشگاه ملی تاراساشفچنکو در کیف ، دانشگاه سرخ(فاصله دانشگاه تا خوابگاه 400-300 متر)
 • دانشگاه ریاست جمهوری در کیف ، مائوپ(فاصله دانشگاه تا  خوابگاه 50 متر)
 •  دانشگاه یورپین در کیف ، یوروپسکی(فاصله دانشگاه تا خوابگاه 3000 متر)

دوره پاتفک زبان روسی: یک دوره آماده سازی قبل ازورود به دانشگاهها میباشد که شامل زبان روسی، تاریخ اوکراین، برای گروه مهندسی: ریاضی، فیزیک و مکانیک وبرای گروه پزشکی: شیمی، زیست شناسی، زبان تخصصی پزشکی

هزینه های و شهریه های دانشگاه های کشور اوکراین

هزینه های و شهریه های دانشگاهی علوم پزشکی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی،رشته های فنی و مهندسی،رشته های موسیقی،رشته های هنر و رشته های انسانی به شرح زیر می باشد:

هزینه های تحصیل در رشته های پزشکی در اوکراین به زبان های روسی و انگلیسی

 • هزینه تحصیل در رشته پزشکی به زبان روسی سالیانه در اوکراین  3100 دلار
 • هزینه تحصیل در رشته پزشکی به زبان انگلیسی سالیانه در اوکراین  4000 دلار
 • هزینه تحصیل در رشته دندانپزشکی به زبان روسی سالیانه در اوکراین  3850 دلار
 • هزینه تحصیل در رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی سالیانه در اوکراین  4500 دلار
 • هزینه تحصیل در رشته داروسازی به زبان روسی سالیانه در اوکراین  3100 دلار
 • هزینه تحصیل در رشته داروسازی به زبان انگلیسی در اوکراین  4000 دلار
 • هزینه تحصیل در رشته پرستاری به زبان روسی در اوکراین  2600 دلار
 • هزینه تحصیل در رشته پرستاری به زبان انگلیسی در اوکراین 3500 دلار
 • هزبنه خوابگاه های گروه پزشکی در اوکراین ماهیانه بین 60 الی 120 دلار

هزینه های تحصیل در رشته های فنی و مهندسی  در اوکراین به زبان های روسی و انگلیسی

 • هزینه های تحصیل در رشته های فنی و مهندسی در کشور اوکراین به زبان روسی و انگلیسی به شرح زیر می باشد:
 • هزینه تحصیل در رشته های فنی و مهندسی در اوکراین به زبان روسی بین 2000 الی 4000 دلار در سال
 • هزینه تحصیل در رشته های فنی و مهندسی در اوکراین به زبان انگلیسی  بین 3000 الی 5000 دلار در سال
 • هزینه تحصیل در رشته های معماری در اوکراین به زبان روسی بین 3500 الی 4000 دلار در سال
 • هزینه تحصیل در رشته معماری در اوکراین به زبان انگلیسی 4000 الی 5500 دلار در سال
 • هزینه خوابگاه های مهندسی در کشور اوکراین بین 50 الی 120 دلار در ماه

هزینه های تحصیل در رشته های هنر و موسیقی  در اوکراین به زبان های روسی و اوکراینی

 • هزینه های تحصیل در اوکراین در رشته های موسیقی و هنر به شرح زیر می باشد:
 • هزینه تحصیل در رشته موسیقی در اوکراین به زبان روسی و اوکراینی 3000 الی 7500 دلار در سال
 • هزینه های تحصیل در رشته های هنر مانند سینما، تاتر، بازیگری، کارگردانی و …  به زبان روسی و اوکراینی سالیانه بین 3000 الی 5000 دلار

هزینه های تحصیل در رشته های انسانی در اوکراین به زبان روسی و انگلیسی

 • هزینه های تحصیل در رشته های علوم انسانی در اوکراین به زبان روسی  سالیانه بین 1500 الی 2500 دلار در سال
 • هزینه های تحصیل در رشته های علوم انسانی در اوکراین به زبان  انگلیسی سالیانه بین 2000 الی 3500 دلار در سال

هزینه های بیمه درمانی دانشجویی در اوکراین

بیمه درمانی دانشجویی برای تمامی دانشجویان اجباری بوده و سالیانه 70-100 دلار آمریکا هزینه دارد. این بیمه شامل بیماریهای سرپایی مانند سرماخوردگی ، دارو و دندانپزشکی نمی شود.

نکته: به همه دانشجویان توصیه میشود که از خرید بیمه ارزان خوداری کنند،لازم به ذکر است پشتیبانی بیمه شامل هزینه های دارو جز در موارد اورژانسی نمیشود و پشتیبانی بیمه برای هزینه های دکتر،اورژانش و خدمات بیمارستان جهت بستری شدن می باشد. همیشه به یاد داشته باشید بیمه تضمین سلامتی شما در خارج از کشور می باشد و همیشه سعی کنید دفترچه بیمه خود را در همه حال همراه خود داشته باشید.

حادثه خبر نمیکند!