دانشگاههای اوکراین

دانشگاههای اوکراین
دانشگاههای اوکراین

دانشگاههای اوکراین

دانشگاههای اوکراین رشته های پزشکی، رشته های مهندسی، رشته های انسانی و هنر، دانشگاههای پلی تکنیک اوکراین

جهت مطالعه دانشگاههای اوکراین روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

دانشگاههای پزشکی اوکراین

دانشگاههای پزشکی اوکراین ، رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داورسازی، پرستاری به زبان های انگلیسی، روسی و اوکراینی

جهت مطالعه دانشگاههای پزشکی اوکراین روی لینک های زیر کلیک کنید.

Back212  دانشگاه ملی پزشکی بوگامولتس کیف اوکراین !TOP UNIVERSITY

Back212  آکادمی تخصصی علوم پزشکی کیف شوپی کا

Back212  دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین !TOP UNIVERSITY

Back212  دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین !TOP UNIVERSITY

Back212  دانشگاه علوم پزشکی پزشکی خارکف

Back212  دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین

Back212  دانشگاه پزشکی کریمه اوکراین

Back212  دانشگاه پزشکی لوگانسک اوکراین

Back212  دانشگاه پزشکی ایوانوفرانکو اوکراین

Back212  دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین

Back212  دانشگاه پزشکی وینیتسیا اوکراین

Back212  دانشگاه پزشکی چرنیگیو (بوکووینییان)

 

دانشگاههای مهندسی اوکراین

جهت مطالعه اطلاعات دانشگاههای مهندسی اوکراین روی لینک های زیر کلیک کنید.

Back212 دانشگاه ملی کیف تاراس شفچنکو یا دانشگاه سرخ کیف TOP UNIVERSITY

Back212  دانشگاه هوا و فضای کیف اوکراین !TOP UNIVERSITY

Back212  دانشگاه هوا و فضای خارکف اوکراین !TOP UNIVERSITY

Back212  دانشگاه فنی و مهندسی کیف کاپیی اوکراین !TOP UNIVERSITY

Back212  دانشگاه نفت و گاز ایوانوفرانکو اوکراین !TOP UNIVERSITY

Back212  دانشگاه معماری کیف کیسی اوکراین !TOP UNIVERSITY

Back212  دانشگاه اتومبیل خارکف اوکراین

Back212  دانشگاه حمل و نقل دنیپروپتروفسک اوکراین

Back212  دانشگاه دریانوردی ادسا اوکراین !TOP UNIVERSITY

Back212 دانشگاه دریانوردی نیکولایو اوکراین !TOP UNIVERSITY

Back212  دانشگاه فنی و مهندسی لوتسک اوکراین

Back212  دانشگاه فنی و مهندسی وینیتسا اوکراین

Back212  دانشگاه معدن دنیپروپتروفسک اوکراین

Back212  دانشگاه معماری خارکف اوکراین

Back212  دانشگاه مهندسی زاپاروژیه اوکراین

 

 

دانشگاههای علوم اوکراین

جهت مطالعه دانشگاههای علوم اوکراین روی لینک های زیر کلیک کنید

Back212  دانشگاه تربیت بدنی لووف

Back212 دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین

Back212 دانشگاه ملی ایوانو فرانکو شهر لووف

Back212 دانشگاه ملی دانتسک اوکراین

Back212 دانشگاه صنایع غذایی ادسا اوکراین

Back212 دانشگاه ملی دنیپروپتروسک اوکراین

Back212 دانشگاه ملی سیمفروپل اوکراین

Back212 دانشگاه ملی سومی اوکراین

Back212 دانشگاه ملی اوژگورد اوکراین

Back212 دانشگاه اقتصاد ترنوپل اوکراین

Back212 دانشگاه ملی کارازینا خارکف اوکراین

Back212  دانشگاه ملی کشاورزی کیف اوکراین

Back212  دانشگاه کیف اسلاوییان اوکراین

Back212  دانشگاه خرسون کشور اوکراین

Back212  دانشگاه کیف اسلاوییان اوکراین

Back212  دانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکراین

Back212  دانشگاه کروک کیف اوکراین

Back212  دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین

 

دانشگاههای پلی تکنیک اوکراین

جهت مطالعه مطالب دانشگاههای پلی تکنیک اوکراین روی لینک های زیر کلیک کنید.

Back212  دانشگاه پلی تکنیک لووف اوکراین

Back212  دانشگاه ملی پلی تکنیک دانتسک

Back212 دانشگاه پلی تکنیک ادسا

Back212 دانشگاه ملی پلی تکنیک ترنوپل (ایوان پاول)

Back212 دانشگاه پلی تکنیک خارکف اوکراین

دانشگاههای هنر اوکراین

جهت مطالعه اطلاعات دانشگاههای هنر اوکراین روی لینک های زیر کلیک کنید.

Back212 دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کیف TOP UNIVERSITY

Back212 دانشگاه ملی فناوری و طراحی کیف TOP UNIVERSITY

 

 

کالج های زبان اوکراین

جهت مطالعه کالج های زبان اوکراین روی لینک های زیر کلیک کنید.

Back212  دانشگاه ملی کیف تاراس شفچنکو یا دانشگاه سرخ کیف اوکراین

Back212  دانشگاه ریاست جمهوری کیف – مائوپ اوکراین

Back212  دانشگاه اروپائی کیف – یوروپسکی اوکراین

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + نوزده =