It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)

تحصیل در اسلواک

4 سال پیش
اطلاعات تحصیل در اسلواک

اطلاعات تحصیل در اسلواک

اطلاعات تحصیل در اسلواک

اطلاعات تحصیل در اسلواک

تحصیل در کشور اسواک به زبان خود این کشور رایگان می باشد و تحصیل در اسلواک در رشته های پزشکی ، فنی و مهندسی ، انسانی و هنر  محدودیت سنی دارد غیز از مقطع دکترا.

تحصیل در رشته های علوم پزشکی در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داورسازی در کشور اسلواک

برای تحصیل در رشته های پزشکی به صورت رایگان دانشجو ابتدا باید در دوره پیش دانشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی اسلواک شرکت کند و بعد از اتمام این دوره و کسب نمره قبولی و شرکت در آزمون ورودی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اسلواک به ترتیب الویت امتیاز اول برای دندانپزشکی ، امتیاز دوم برای پزشکی و امتیاز سوم برای داروسازی ورود کند. تحصیل در رشته های پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور اسلواک به زبان انگلیسی رایگان نمی باشد و کلیه هزینه های به عهده خود دانشجو می باشد.

تحصیل در رشته های فنی و مهندسی ، انسانی و هنر در کشور اسلواک

برای تحصیل در مقاطع لیسانس یا کارشناسی متقاضی باید با مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی بیشتر از 24 سال و کمتر از 18 سال نباشد.

برای تحصیل در مقطع فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد دانشجو نباید از نظر سنی بیشتر از 30 سال داشته باشد.

برای تحصیل در مقطع دکترا شرایط سنی خاصی وجود ندارد و متقاضی جهت پذیرش دکترا باید از فیلتر های سخت دانشگاه مورد نظر عبور کند تا بتواند وار دانشگاه شود ، تحصیل به زبان اسلواکی یا چکی در دانشگاههای اسلواکی معمولا رایگان می باشد و به زبان انگلیسی به جز معدود دانشگاههای اسواک مابقی کلیه هزینه های به عهده خود دانشجو می باشد.

برای رشته های هنر معمولا فقط به زبان اسلواکی یا چکی برگذار می شود و رایگان نمی باشد ، رشته های مانند موسیقی در کلیه گرایشات ، فیلم سازی ، کارگردانی ، تاتر ، نقاشی و … در دانشگاههای هنر کشور اسلواک به متقاضیان تحصیل در اسلواک ارائه می گردد.

تحصیل در اسلواک
4.9 (98%) 10 votes

حوزه های فعالیت