It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)

بورسیه دانشگاه پزشکی سگد مجارستان

8 ماه پیش
بورسیه دانشگاه پزشکی سگد مجارستان

بورسیه دانشگاه پزشکی سگد مجارستان

بورسیه دانشگاه پزشکی سگد مجارستان

بورسیه دانشگاه پزشکی سگد مجارستان ، طرح بورس تحصیلی از سال 2013 توسط دولت مجارستان آغاز گشت.

مراحل أخذ بورسیه تحصیلی:

1.متقاضیان بورس تحصیلی باید مدارک لازم را به صورت آنلاین در سیستم TEMPUS Public Foundation وارد نمایند

2.دانشگاه سگد جزئیات مورد نیاز جهت درخواست بورس تحصیلی را به اطلاع متقاضیان می رساند

3.پس از بررسی نتایج آزمون ورودی و اسناد و مدارک ارسال شده جهت درخواست بورس ،دپارتمان Board of Trustees of Tempus Public Foundationدر SZTE راجع به بورس تحصیلی متقاضی تصمیم خواهد گرفت.

بورسیه دانشگاه پزشکی سگد مجارستان

4.نتایج نهایی توسط بنیاد عمومی Tempus اعلام می شود.

تخفیف های دانشجویی

دانشجویانی که در دانشگاه سگد دوره های پیش پزشکی را می گذرانند، می توانند از تخفیف های دانشجویی بهره مند شوند.

این تخفیف ها شامل موارد زیر می شود:

1. 50% تخفیف در حمل و نقل در مجارستان

2. تخفیف در فروشگاه های محلی

3. کرایه ارزان تر در برخی کابین های وسایل نقیله یا برخی تاکسی ها

تحصیل در  مجارستان

بورسیه دانشگاه پزشکی سگد مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید
بورسیه دانشگاه پزشکی سگد مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید
0

دیدگاه شما

پانزده + نوزده =

بدون دیدگاه

حوزه های فعالیت