راهنمای سایت تاک خدمات امور کنسولی ایرانیان

راهنمای سایت تاک خدمات امور کنسولی ایرانیان   ، راهنمای سایت تاک خدمات امور کنسولی ایرانیان ، راهنمای سایت تاک خدمات امور کنسولی ایرانیان راهنمای سایت تاک خدمات امور کنسولی ایرانیان5 (100%)... ادامه مطلب »

سامانه تاک

سامانه تاک مخصوص خدمات رسانی ایرانیان خارج از کشور   * برای کار با این سامانه فقط از طریق کامپیوتر و از مرورگر Google Chrome استفاده نمایید. در غیر اینصورت، بروز اشکال... ادامه مطلب »
سامانه امور کنسولی ایرانیان خارج از کشور

سامانه امور کنسولی ایرانیان خارج از کشور

سامانه امور کنسولی ایرانیان خارج از کشور صدور شناسنامه و کارت ملی اتباع ایرانی سامانه امور کنسولی و ایرانیان خارج از کشور سامانه امور کنسولی ایرانیان خارج از کشور5 (100%) 4 votes ادامه مطلب »
صدور گذرنامه اتباع ایرانی خارج از کشور

صدور گذرنامه اتباع ایرانی خارج از کشور

صدور گذرنامه اتباع ایرانی خارج از کشور صدور گذرنامه اتباع ایرانی خارج از کشور سامانه امور کنسولی و ایرانیان خارج از کشور صدور گذرنامه اتباع ایرانی خارج از کشور5 (100%) 2 votes ادامه مطلب »

تائید اسناد کنسولی،تجاری،وکالتنامه و گواهی ها سامانه امور کنسولی و ایرانیان خارج از کشور

  تائید اسناد کنسولی، تجاری ، وکالتنامه و گواهی ها سامانه امور کنسولی و ایرانیان خارج از کشور   1- تائید وکالتنامه و گواهی امضاء اتباع ایرانی در خارج از کشور 10011000100 2-... ادامه مطلب »

خدمات مربوط به ورود و خروج از کشور سامانه امور کنسولی و ایرانیان خارج از کشور

  خدمات مربوط به ورود و خروج از کشور سامانه امور کنسولی و ایرانیان خارج از کشور   1- درج مهر خروج دانشجوئی در گذرنامه 10011461100 2- درج مهر خروج ویژه مشمولین... ادامه مطلب »
تائید اسناد کنسولی و دانشجویی از طریق سامانه برخط ( آنلاین )‌ تاک

تائید اسناد کنسولی و دانشجویی از طریق سامانه برخط ( آنلاین )‌ تاک

تائید اسناد کنسولی و دانشجویی از طریق سامانه برخط ( آنلاین )‌ تاک تائید اسناد کنسولی و دانشجویی از طریق سامانه برخط ( آنلاین )‌ تاک ، در راستای بهبود خدمات رسانی... ادامه مطلب »