هزینه بیمه درمانی اجباری در مجارستان

 

هزینه بیمه درمانی اجباری در مجارستان

هزینه بیمه درمانی اجباری در مجارستان

بیمه درمانی برای دانشجویان اجباری و هزینه هر ماه ۲۰ یورو و هر ۱۲ ماه حدود ۲۴۰ یورو بصورت یکجا قابل پرداخت است.

بیشتر بخوانید دربارههزینه بیمه درمانی اجباری در مجارستان

هزینه بیمه درمانی اجباری در مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

هزینه های جانبی دانشجو در مجارستان

هزینه های جانبی دانشجو در مجارستان

هزینه های جانبی دانشجو در مجارستان

هزینه ثبت نام ۳۵۰-۱۰۰ یورو  در کشور مجارستان

هزینه امتحان تعیین سطح زبان انگلیسی ۲۵۰-۵۰ یورو در کشور مجارستان

هزینه صدور پذیرش تحصیلی ۲۰۰-۱۰۰ یورو در کشور مجارستان

بیشتر بخوانید دربارههزینه های جانبی دانشجو در مجارستان

هزینه های جانبی دانشجو در مجارستان
۳٫۵ (۷۰%) ۲ votes

شهریه سالیانه دانشگاههای مجارستان

شهریه سالیانه دانشگاههای مجارستان

شهریه سالیانه دانشگاههای مجارستان

دوره پیش دانشگاهی علوم پزشکی ۵۷۰۰ یورو در کالج اوسینا و کالج اینترنشنال

دوره پیش دانشگاهی رشته های فنی و مهندسی ۶۴۰۰ یورو

رشته های علوم پزشکی ۷۵۰۰-۱۶۰۰۰  دلار آمریکا

بیشتر بخوانید دربارهشهریه سالیانه دانشگاههای مجارستان

شهریه سالیانه دانشگاههای مجارستان
۵ (۱۰۰%) ۲ votes

هزینه های زندگی دانشجویی در مجارستان

هزینه های زندگی دانشجویی در مجارستان

هزینه های زندگی دانشجویی در مجارستان

هزینه های زندگی دانشجویی در مجارستان ، این مطلب شامل هزینه های دانشجویی در کشور مجارستان میباشد.

هزینه صبحانه متوسط ۲-۱ یورو

هزینه یک وعده غذا در رستوران دانشگاه ۵-۲ یورو

هزینه یک ساندویچ مک دونالد معمولی در حدود ۶-۳ یورو

بیشتر بخوانید دربارههزینه های زندگی دانشجویی در مجارستان

هزینه های زندگی دانشجویی در مجارستان
۱ (۲۰%) ۱ vote

هزینه های مواد غذائی در مجارستان

هزینه های مواد غذائی در مجارستان

هزینه مواد غذائی درمجارستان در سال ۲۰۱۲

یک کیلو گوشت گوساله = ۱۴۰۰ فورینت

یک کیلو گوشت چرخ کرده = ۹۰۰ فورینت

یک کیلو ران مرغ = ۵۶۰ فورینت

بیشتر بخوانید دربارههزینه های مواد غذائی در مجارستان

هزینه های مواد غذائی در مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

هزینه مسکن دانشجوئی در مجارستان

هزینه مسکن دانشجوئی در مجارستان

هزینه مسکن و زندگی دانشجوئی در مجارستان

هزینه زندگی و مسکن مشروط به زندگی با یک هم اتاقی و خانه مشترک و هزینه غذا و خوراک مشترک در شهر بوداپست حداقل ماهیانه ۶۰۰ یورو و در شهرهای دیگر مانند پچ و سگد حداقل ماهیانه ۵۰۰ یورو میباشد.

هزینه های خورد و خوراک و مواد غذایی در بوداپست حداقل ماهیانه ۲۵۰ یورو و در شهرهائی مانند سگد و پچ ماهیانه حداقل ۲۰۰ یورو میباشد.

بیشتر بخوانید دربارههزینه مسکن دانشجوئی در مجارستان

هزینه مسکن دانشجوئی در مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید