چه کسانی می توانند پذیرش سال یک بگیرند ؟

چه کسانی می توانند پذیرش سال یک بگیرند ؟

معافیت از امتحان ورودی و درخواست پذیرش سال یک برای دانشجویان مک دنیل کالج بوداپست مجارستان

 

تقاضای معافیت از آزمون ورودی ممکن است در زیر پایگاه های زیر باشد:

دانشگاه علوم پزشکی سملوایز : چه کسانی می توانند پذیرش سال یک بگیرند

چه کسانی می توانند پذیرش سال یک بگیرند ، دانشجویانی که مدارک زیر را ارایه نمایند می توانند بدون شرکت در امتحان ورودی دانشگاه درخواست پذیرش سال یک دانشگاه را نمایند

و بخش پذیرش دانشگاه مدارک ایشان را بررسی می نماید

و در صورت واجد شرایط بودن پذیرش سال یک جهت تحصیل در مجارستان در علوم پزشکی برای ایشان صادر می شود.

مدرک تحصیلی کارشناسی در یک زمینه مرتبط پیش نیاز است

مانند لیسانس زیست شناسی ، پرستاری ، شیمی ، پیراپزشکی و … داشته باشد.

همچنین متقاضی باید دارای سطح کافی انگلیسی باشد و حداقل یکی از مدارک زبان انگلیسی زیر را ارایه نماید:

1-آیلتس با نمره 6.5

2-تافل آی بی تی 81

3-مدرک زبان می شی گان Michigan

4-مدرکی دال بر 3 سال تحصیل در یکی از کشورهای انگلیسی زبان مانند آمریکا ، کانادا ، استرالیا ، نیوزلند و انگلستان

5-داشته مدرک سیتی زن شیپ یا پاسپورت یکی از کشورهای انگلیسی زبان ذکر شده فوق

6-داشتن مدرک دیپلم IB از انگلستان

لطفا توجه داشته باشید:

دانشگاههای مجارستان  فقط به کسانی که مدارک کامل را ارایه می دهند پذیرش می دهد.

مدارک ناقص بررسی نمی گردد و تصمیم گیری در مورد موارد ناقص انجام نمی شود.

تحصیل در بلاروس - پذیرش سال یک پزشکی عمومی و دندانپزشکی در بلاروس
تحصیل در مجارستان

دانشگاه علوم پزشکی سگد مجارستان : چه کسانی می توانند پذیرش سال یک بگیرند

– صاحبان دیپلم IB با درجه حداقل 5 در زبان انگلیسی و گذراندن دو درس از علوم طبیعی (زیست شناسی، شیمی، فیزیک).

– داشتن مدرک کارشناسی B.Sc. از دانشکده علوم طبیعی، علوم زیستی، علوم پزشکی، شیمی، زیست شناسی، فیزیک و بهداشت دهان و دندان در برنامه دندانپزشکی.

دانشجویانی که درخواست معافیت از امتحان ورودی را دارند،

باید یک نسخه از مدارک تایید شده خود را ارسال کنند.

دیپلم، رونوشت ریزنمرات رسمی و توضیحات و سیلابس درس (های) گذرانده شده دارندگان مدرک کارشناسی B.Sc.

– دارندگان مدرک سطح پیشرفته GCE با نتیجه حداقل سطح Aیا A + در 3 موضوع علوم طبیعی

(صاحبان سطح GCE O و GCE AS سطح مجاز به دریافت معافیت نیستند)

تحصیل در بلاروس - هزینه های تحصیل در بلاروس سال 2014-2015
تحصیل در مجارستان

دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان : چه کسانی می توانند پذیرش سال یک بگیرند

داشتن مدرک کارشناسی مرتبط با با یک مدرک زبان انگلیسی در حد آیلتس 6.5

و یا یک مدرک زبان انگلیسی در سطح B2مورد نیاز است.

دانشگاه دامپزشکی بوداپست مجارستان

– دیپلم IB

– تحصیلات کالج / دانشگاهی مرتبط (حداقل یک سال تکمیل دوره پیش دانشگاهی در زمان درخواست)

– امتحان سطح (سیستم UK)

اگر شما هر یک از شرایط فوق را برآورده کرده و دارای سطح کافی زبان انگلیسی هستید،

ممکن است برای معافیت از امتحان حاصل گردد و بتوانید درخواست پذیرش سال یک را بدهید.

تحصیل در مجارستان - دانشگاههای انگلیسی زبان پزشکی و مهندسی
تحصیل در مجارستان

چه کسانی می توانند پذیرش سال یک بگیرند

با این حال، شما هنوز هم باید فرم درخواست دانشگاه انتخاب شده را تکمیل کنید

و همراه با اسناد درخواست شده ارسال کنید (لیست را در هر دانشگاه بررسی کنید).

اسناد مورد نیاز اضافی برای متقاضیان برای معافیت از امتحان ورودی :

– کپی از مدارک تحصیلی مرتبط درخواست و یا کپی از IB و یا سطح A است

– شرح دوره موضوع مورد مطالعه (برنامه درسی)

– مدرک دانش زبان: امتحان زبان سطح B2 (مانند کمبریج FCE / CAE، TOEFL، IELTS)

اگر زبان مادری شما انگلیسی باشد، مدارک فوق درخواست نمی شود.

نکته مهم: چه کسانی می توانند پذیرش سال یک بگیرند

متقاضیان باید در فرم درخواستی اپلیکیشن که تکمیل می کنند

حتما در فرم قید نمایند که متقاضی معافیت از امتحان ورودی و متقاضی دریافت پذیرش سال یک دانشگاههای پزشکی مجارستان هستند

و یا یک نامه رسمی درخواست معافیت از امتحان ضمیمه نمایند.

جهت صدق گفتار عینا مطالب وب سایت مک دانیل در زیر نقل شده است :

 

Exam exemption

Applying for exemption from the entrance exam is possible on the following bases:

  • Semmelweis University

Degree in a related field is a prerequisite and the applicant has to posess a sufficient level of English.

Please note: The University only accepts full application packages. Decisions will not be made about incomplete applications.

  • University of Szeged

– Holders of IB Diploma with a grade of at least 5 in English and two natural sciences subjects (Biology, Chemistry, Physics).

– B.Sc. Degree in Natural Science, Life Science, Biomedical Sciences, Chemistry, Biology, Physics and Dental Hygiene for Dentistry program. Students applying for exemption from the entrance exam need to submit a certified copy of their B.Sc. diploma,their official Transcript(s) and official Course Description(s); Holders of a B.Sc.

– Only holders of GCE Advance Level with a result of at least A or A+ level with an A result in 3 Natural Science subjects

(Holders of GCE O Level and GCE AS Level are NOT entitled to get exemption)

  • University of Pécs

Degree in a related field is a prerequisite with proof of B2-level English knowledge.

  • University of Veterinary Medicine

– IB diploma

– Major related previous college/university studies (degree gained or at least one year completed at the time of application)

– A-level exam (UK system)

If you meet any of the above conditions and posess a sufficient level of English you may apply for the exemption.

However, you still need to fill in the application form/s of the chosen university/ies and send along with the requested application documents (check the list at each university).

Additional required documents for applicants for exam exemption:
– copy of transcript/degree of the related studies the request is based on, or copy of the IB or A-level
– course description of the subjects studied (syllabus)
– proof of language knowledge: B2 level language exam (such as Cambridge FCE/CAE, TOEFL, IELTS) Doesn’t apply if your mother tongue is English.

Important: applicants need to indicate on the application form that they’re applying for exemption from the entrance exam or need to attach an official letter requesting the exemption including what it’s based on.

 

 

موضوعات مرتبطی که توصیه می کنیم مطالعه بفرمایید:

 

منبع نوشتار:

تحصیل در مجارستان

No votes yet.
Please wait...

نویسنده مطلب: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × پنج =