پادشاهان مجارستان در قرن ۹ و ۱۰ میلادی

پادشاهان مجارستان در قرن 9 و 10 میلادی
پادشاهان مجارستان در قرن ۹ و ۱۰ میلادی

پادشاهان مجارستان در قرن ۹ و ۱۰ میلادی

پادشاهان مجارستان در قرن ۹ و ۱۰ میلادی

ایشتوان یکم

(به مجاری: I. István) یا ایشتوان قدیس(زادهٔ پیرامون ۹۶۷ میلادی- مرگ ۱۵ اوت ۱۰۳۸ میلادی) شاهزادهٔ بزرگ مجارها (۹۹۷-۱۰۰۰ میلادی) و نخستین پادشاه مجارستان(۱۰۰۰-۱۰۳۸ میلادی) بود.

او سرزمین‌های زیر فرمان مجارها را تا سراسر جلگه پانونی گسترد و مسیحیت را دین رسمی سرزمین زیر فرمان خود نمود. او همچنین پادشاهی مجارستان را بنیادنهاد. پاپ گرگوری هفتم ایشتوان و پسرش ایمره را در ۲۰ اوت ۱۰۸۳ تقدیس نمود. امروزه ایشتوان یکی از قدیسان محبوب مجارستان و روز ۲۰ اوت روز ایشتوان قدیس، روز تشکیل دولت و از جشن‌های مردمان این کشور است.

ایشتوان یکم شوهر خواهر هاینریش دوم امپراتور مقدس روم بود.

 

پادشاهان مجارستان در قرن 9 و 10 میلادی
پادشاهان مجارستان در قرن ۹ و ۱۰ میلادی

پادشاهان مجارستان در قرن۱۰

گزای یکم

(به مجاری: I. Géza)(زادهٔ پیرامون ۱۰۴۴ میلادی- مرگ ۲۵ آوریل ۱۰۷۷)

پادشاه مجارستان از ۱۰۷۴ میلادی تا زمان مرگش بود. او بزرگترین پسر بلای یکم بود.

گزا در زمان پادشاهی شالامون بر او شورید و خود را پادشاه خواند، اگرچه هرگز موفقیت چندانی به دست نیاورد.

 

پتر

(به مجاری: Péter) یا پتر ونیزی(مرگ ۱۰۴۶ میلادی)

پادشاه مجارستان میان سال‌های ۱۰۳۸-۱۰۴۱ و ۱۰۴۴-۱۰۴۶ بود. او کوشید تا در میان مجارها مسیحیت را گسترش‌دهد، ولی برکنار شد و تنها با یاری امپراتوری مقدس روم بود که توانست به قدرت بازگردد و دور دوم پادشاهی خویش را بیاغازد. ولی باز هم غیر مسیحیان بر او شوریدند و سرنگونش ساختند.

پتر در ونیز چشم به جهان گشود، او پسر اتونه اورسئولو دوجهٔ ونیز و خواهرزادهٔ ایشتوان یکم بود. هنگامی که در ۱۰۲۶ مردمان ونیز بر پدرش شوریدند پتر به دربار داییش در مجارستان پناه برد. هنگامی که ایمره قدیس پسر و ولیعهد ایشتوان در نخجیرگاه به دست گرازی کشته‌شد، ایشتوان پتر را به جانشینی برگزید.

هنگامی که او با یاری هاینریش سوم در ۱۰۴۴ به پادشاهی بازگشت، باز هم بزرگان ضد مسیحی کشور بر او شوریدند، اینبار او دستگیر و نابینا شد و به سیکشفهروار رانده‌شد و چند روز پس از آن درگذشت و در پچ به خاک سپرده‌شد. او هرگز همسری برنگزید و فرزندی از او برجای نماند

آبا شاموئل

(به مجاری: Aba Sámuel)(مرگ ۶ ژوئیهٔ ۱۰۴۴)

پادشاه مجارستان از ۱۰۴۱ تا سال مرگش بود.

شاموئل در زمان پادشاهی ایشتوان یکم پالاتن مجارستان بود. در زمان پادشاهی پتر شاموئل برکنارشد. در این زمان بزرگان مجار که از گسترش مسیحیت و وابستگی دولت به امپراتوری مقدس روم ناخرسند بودند گرد شاموئل جمع‌شدند و شورشی پدید آوردند. پتر گریخت و شاموئل به پادشاهی رسید. او قوانین مسیحی دو پادشاه پیشین را برانداخت و هواداران پتر را تقیب و شکنجه نمود و فرودستان را در باورهای غیر مسیحیشان آزاد گزارد. اگرچه محبوبیتش در میان عامه روز به رو افزایش می‌یافت، ولی کلیسا و اشراف کشور از دستش ناخرسند بودند. در این میان پتر با یاری هاینریش سوم به جنگ او رفت و در نزدیگی گیور شکستش داد. شاموئل گریخت ولی به زودی کشته‌شد.

آندراش یکم

(به مجاری: I. András)(مرگ ۱۰۶۰)

پادشاه مجارستان از ۱۰۴۶ تا زمان مرگش بود. او از دودمان آرپاد بود، پانزده سال از زندگیش را در تبعید گذرانده‌بود و در خلال شورش مجارهای پاگان به پادشاهی رسید. او هم توانست مسیحیت را در مجارستان نیرومند سازد و هم پایه‌های استقلال این کشور را از امپراتوری مقدس روم استوار سازد.

بلای یکم

(به مجاری: I. Béla)(زادهٔ پیرامون ۱۰۱۶ میلادی- مرگ ۱۰۶۳ میلادی)

پادشاه مجارستان از ۱۰۶۰ میلادی تا زمان مرگش بود.

او از شاخه‌ای فرعی از دودمان آرپاد بود و هفده سال از زندگیش را در تبعید گذرانده‌بود. هنگامی که برادر او -آندراش یکم- به شاهی رسید او از تبعید بازگشت و ولیعهد برادر خوانده‌شد. ولی چون نمی‌توانست جانشینی پسر آندراش -شالومون- را پس از خود برتابد، بر آندراش شورید و توانست خود به پادشاهی برسد.

شالامون

(به مجاری: Salamon)(زادهٔ ۱۰۵۳- مرگ ۱۰۸۷ میلادی)

پادشاه مجارستان بود.

هنگامی که او کودکی بیش نبود پدرش آندراش یکم کوشید او را به جانشینی خویش برساند، ولی با شورش برادرش بلای یکم روبه‌رو شد. بلای آندراش را از تخت سرنگون کرد و خود به شاهی رسید. ولی شالومون چند سال پس از آن توانست با یاری هاینریش چهارم تاج و تخت پدر را به دست آورد. ولی به زودی با شورش عموزادگانش رودرو شد و به زودی تنها توانست بر بخش باختری مجارستان فرمان‌راند. سرانجام در ۱۸۰۱، آنگاه که از یاری دیگران و به ویژه پاپ گرگوری هفتم نومید شد و دانست که از پس یکی از مدعیان نیرومند شاهی به نام لاسلوی یکم برنمی‌آید از پادشاهی کناره‌گرفت و پادشاهی لاسلو را به رسمیت شناخت و در برابر آن فرمانروایی بر سرزمین‌های بسیاری را در دست گرفت.

ولی او از اندیشهٔ پادشاهی بیرون نیامد و به توطئه‌چینی بر ضد لاسلو پرداخت، ولی نقشه‌هایش افشا شد و خود نیز به زندان افتاد. ولی به زودی به دلیل نژاد شاهانه‌اش آزاد شد. او پس از آزادی به پچنگ‌ها پیوست و با دختر رئیس این قبیله پیمان زناشویی بست و با یاری آنان کوشید تا دوباره بر تجت و تخت مجارستان دست یابد ولی شکست خورد. او سرانجام در جریان حملهٔ پچنگ‌ها به بیزانس کشته‌شد.

لاسلوی یکم

(به مجاری: I. László) یا لاسلوی قدیس (زادهٔ پیرامون ۱۰۴۰ میلادی- مرگ ۲۹ ژوئیهٔ ۱۰۹۵)

پادشاه مجارستان از ۱۰۷۷ میلادی تا زمان مرگش می‌باشد. او توانست مرزهای مجارستان را گسترش دهد و سرزمین‌های گسستهٔ مجارستان را به هم بپیوندد. او یکی از پادشاهان محبوب تاریخ مجارستان است.

او برادر گزای یکم و رایزن وی در هنگام جنگ او با شالامون بود. پس از مرگ گزا او خود داعیه‌دار شاهی شد و با شالامون به نبرد پرداخت. پس از یک‌رشته جنگ‌های داخلی توان‌بر او توانست سرانجام به پادشاهی دست‌یابد. او توانست مرزهای کشورش را تا سراسر خاک کرواسی نیز بگسترد.

پادشاهان مجارستان در قرن ۹ و ۱۰ میلادی
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

نویسنده مطلب: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *