فهرست دانشگاههای دولتی علوم پزشکی ایران

 

فهرست دانشگاههای دولتی علوم پزشکی ایران

دانشگاه های سراسری علوم پزشکی

نام دانشگاهنشانی اینترنتیتلفن تماسنشانی
علوم پزشکی اراکwww.arakmu.ac.ir۳۱۳۵۷۶۰- ۰۸۶۱خیابان علم الهدی – جنب بیمارستان امیرکبیر
علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایرانwww.ajaums.ac.ir۵۵- ۸۸۰۲۸۳۵۰- ۰۲۱تهران – خیابان فاطمی غربی – خیابان شهید اعتمادزاده – دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
علوم پزشکی اردبیلwww.arums.ac.ir۲۲۳۲۰۵۱- ۰۴۵۱اردبیل – خیابان دانشگاه – روبروی دریاچه شورابیل کد پستی
۵۶۱۸۹۸۵۹۹۱
علوم پزشکی ارومیهwww.umsu.ac.ir۲۲۳۱۹۳۰- ۰۴۴۱ارومیه – انتهای خیابان جهاد-
صندوق پستی ۱۱۳۸
علوم پزشکی اصفهانwww.mui.ac.ir۶۶۸۰۰۴۸- ۰۳۱۱میدان آزادی- خیابان هزارجریب – کدپستی۸۱۷۴۶-۷۳۴۶۱
علوم پزشکی البرزwww.abzums.ac.ir۲۵۶۳۳۲۴- ۰۲۶۳(معاونت آموزشی وپژوهشی)کرج – بلوار طالقانی شمالی– بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری – دانشگاه علوم پزشکی البرز
علوم پزشکی ایرانwww.iums.ac.ir۸۰۵۲۲۳۴- ۰۲۱تهران – بزرگراه شهیدهمت
علوم پزشکی ایلامwww.medilam.ac.ir۳۳۳۷۵۴۰- ۰۸۴۱میدان شهیدکشوری- خیابان آزادی
علوم پزشکی بابلwww.mubabol.ac.ir۲۲۹۰۱۸۱-۰۱۱۱بابل- خیابان گنج افروز- کدپستی
۴۷۱۷۶۴۷۷۴۵
علوم پزشکی بقیه الله(عج)www.bmsu.ac.ir۸۲۴۸۲۳۱۶
و۸۲۴۸۲۳۲۳ – ۰۲۱
تهران -میدان ولیعصر-خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
علوم پزشکی بندرعباسhttp://Eduv.hums.ac.ir۳۳۳۱۹۹۱- ۰۷۶۱بندرعباس – بلوارجمهوری ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی – معاونت آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی بوشهرwww.bpuns.ac.ir۲۵۲۳۱۲۱– ۰۷۷۱بوشهر-خیابان معلم- روبری ستادنمازجمعه
علوم بهزیستی تهرانwww.uswr.ac.ir۹۲ -۲۲۱۸۰۰۸۳ – ۰۲۱اوین – خیابان دانشگاه شهیدبهشتی-خیابان کودکیار
علوم پزشکی بیرجندwww.bums.ac.ir۳۰۰۷۵- ۰۵۶۱خیابان معلم- بهداری شهرستان
علوم پزشکی تبریزwww.tbzmed.ac.ir۳۳۴۶۱۴۷-۰۴۱۱تبریز- خیابان آزادی – خیابان گلگشت- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
تربیت مدرس*www.modares.ac.ir۸۲۸۸۰ – ۰۲۱تهران-تقاطع بزرگراه جلال آل احمدو
شهیدچمران صندوق پستی۱۱۱-۱۴۱۱۵
علوم پزشکی تهرانwww.tums.ac.ir۸۱۶۳۱- ۰۲۱تهران- میدان انقلاب- ضلع شمالی دانشگاه تهران -دانشگاه علوم پزشکی تهران
علوم پزشکی جندی شاپورwww.ajums.ac.ir۵-۳۳۱۰۱۱- ۰۶۱۱اهواز- شهرک دانشگاهی
علوم پزشکی جهرمwww.jums.ac.ir۹- ۳۳۴۰۴۰۵- ۰۷۹۱انتهای بلوار استادمطهری-نرسیده به اردوگاه-ساختمان پردیس
علوم پزشکی جیرفتwww.jmu.ac.irجیرفت- میدان شاهد – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی جیرفت  کدپستی : ۷۸۶۱۷۵۶۴۴۷
علوم پزشکی خراسان شمالیwww.nkums.ac.ir۱۶- ۲۲۲۱۹۱۰- ۰۵۸۴بجنورد- بلواردولت
علوم پزشکی رفسنجانwww.rums.ac.ir۴۲- ۸۲۲۰۰۳۸- ۰۳۹۱رفسنجان- بلوارغلی بن ابیطالب- سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
علوم پزشکی زابلwww.zbmu.ac.ir۲۲۲۵۴۰۵- ۰۵۴۲میدان جهاد- خیابان شهیدباقری- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل
علوم پزشکی زاهدانwww.zdmu.ac.ir۲۴۳۸۸۰۰- ۰۵۴۱میدان دکترحسابی- پردیس ذانشگاه علوم پزشکی زاهدان  کدپستی
۴۳۴۶۳- ۹۸۱۶۷
علوم پزشکی زنجانwww.zums.ac.ir۳- ۴۲۲۴۷۷۱- ۰۲۴۱
(مدیرروابط عمومی)
بلوارآزادی- خیابان دکترامیراعلم غضنفریان- سازمان مرکزی دانشگاه کدپستی ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱
علوم پزشکی سبزوارwww.medsab.ac.ir۲۲۴۰۰۰۹- ۰۵۷۱
(مدیرروابط عمومی)
خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی- میدان حکیم سبزواری- سازمان مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی سمنانwww.sem-ums.ac.ir۴۴۴۸۹۹۶- ۰۲۳۱بلواربسیج- ستاددانشگاه علوم پزشکی سمنان کدپستی ۳۵۱۹۸۹۹۹۵۱
شاهد*www.shahed.ac.ir۵۱۲۱۰ – ۰۲۱ابتدای ازادراه تهران قم- روبروی حرم حضرت امام خمینی (ره)
علوم پزشکی شاهرودwww.shmu.ac.ir۳۳۹۵۰۵۴- ۰۲۷۳شاهرود- میدان هفتم تیر
علوم پزشکی شهرکردwww.skums.ac.ir۳۳۳۴۵۸۰- ۰۳۸۱
۳۳۳۴۵۹۰- ۰۳۸۱
بلوارکاشانی- ستاد مرکزی دانشگاه  کدپستی  ۸۸۱۵۷۱۳۴۷۱
علوم پزشکی شهید بهشتیwww.sbmu.ac.ir۲۳۸۷۱- ۰۲۱بزرگراه شهیدچمران- خیابان یمن- جنب بیمارستان طالقانی کدپستی ۱۹۸۵۷۱۷۴۴۳
علوم پزشکی شیرازwww.sums.ac.ir۳۳۲۳۶۶- ۰۷۱۱خیابان زند- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علوم پزشکی فساwww.fums.ac.ir۶- ۲۲۲۰۹۹۴- ۰۷۳۱میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی فسا
علوم پزشکی قزوینwww.qums.ac.ir۵- ۳۳۳۶۰۰۱- ۰۲۸۱قزوین- بلوارشهیدباهنر- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
علوم پزشکی قمwww.muq.ac.ir۷۷۰ ۶۴۴۸- ۰۲۵۱
۷۷۲۷۱۷۱- ۰۲۵۱
۷۷۰۶۴۸۵- ۰۲۵۱
خیابان شهید لواسانی(ساحلی)- کدپستی ۳۷۱۳۶۴۹۳۷۳
علوم پزشکی کاشانwww.kaums.ac.ir۴۴۴۱۸۱۸- ۰۳۶۱
(روابط عمومی )
میدان پانزده خرداد- جنب اداره پست
علوم پزشکی کردستانwww.muk.ac.ir۶۱۳۱۲۱۶- ۰۸۷۱سنندج – خیابان پاسداران – پایین ترازبیمارستان قدس
علوم پزشکی کرمانwww.kmu.ac.ir۲۱۰۵۸۰۵
(روابط عمومی)
بلوارجمهوری اسلامی ایران- سازمان مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاهwww.kums.ac.ir۸۳۵۵۹۲۵و ۸۳۵۴۴۴۴بلوارشهیدبهشتی – سازمان مرکزی دانشگاه کدپستی ۶۷۱۵۸۴۷۱۴۱
علوم پزشکی گلستانwww.goums.ac.ir۴۴۷۰۱۱۰- ۰۱۷۱
(روابط عمومی دانشگاه)
گرگان- بلوارهیرکان- روبروی انجیرآب- سازمان مرکزی دانشگاه- صندوق پستی ۶۱۹
علوم پزشکی گنابادwww.gmu.ac.ir۷۲۲۵۰۲۷- ۰۵۳۳گناباد- حاشیه جاده آسیایی- معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
علوم پزشکی گیلانwww.gums.ac.ir۳۲۲۹۳۵۷- ۰۱۳۱رشت – خیابان شهیدنامجو- روبروی استادیوم شهیدعضدی- ساختمان مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی لرستانwww.iums.ac.ir۲۲۰۲۰۳۳خیابان معلم- میدان شهیدانوشیروان رضایی- دانشگاه علوم پزشکی لرستان
علوم پزشکی مازندرانwww.mazums.ac.irساری- میدان امام (ره)- سه راه جویبار- ابتدای بزرگراه ولی عصر- دانشگاه علوم پزشکی
علوم پزشکی مشهدwww.mums.ac.ir۸۴۱۱۵۳۸- ۰۵۱۱
(معاونت پژوهشی)
خیابان دانشگاه- روبروی دانشگاه ۱۸- ساختمان مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی همدانwww.umsha.ac.ir۲۲۰۶۸۳- ۰۸۱۱چهارراه شریعتی- ابتدای بلوارآیت الله کاشانی
علوم پزشکی یاسوجwww.yums.ac.ir
علوم پزشکی یزدwww.ssu.ac.ir۷۲۵۸۷۷۰- ۰۳۵۱میدان باهنر- سازمان مرکزی دانشگاه

* دانشگاههای جامع ( دارای رشته های پزشکی و غیر پزشکی ).

واحدهای بین المللی

نام دانشگاهنشانی اینترنتیتلفن تماسنشانی
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بندرعباسwww.hums.ac.ir۱۲- ۵۲۲۲۶۱۱- ۰۷۶۳قشم- بلوارازادگان- خیابان فرمانداری- جنب دبیرستان پسرانه محمدی
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تبریزhttp://aras.tbzmed.ac.ir –جلفا- خیابان امام خمینی (ره)- جنب مسجدجامع جلفا
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهرانwww.tums.ac.ir۸۱۶۳۴۲۱۳- ۰۲۱
(ستاد مرکزی پردیس بین الملل)
کیش- ساحل مرجان – پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی  جندی شاپوراهوازhttp://fpgid.ajums.ac.ir۴-۳۳۱۰۳۱- ۰۶۳۱منطقه آزاداروند(آبادان)- واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اروند
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی زاهدانwww.zbmu.ac.ir۱- ۲۲۲۱۹۰- ۰۵۴۵چابهار- امام خمینی(ره)- جنب درمانگاه سینا- صندوق پستی ۱۵۵
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتیwww.ib.sbmu.ac.ir۵۲۴۰۰۳۵- ۰۷۶۳
۵۲۴۰۰۳۷- ۰۷۶۳
قشم- بلوارآیت الله بهشتی – جنب اسکله بهمن
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://ib.sums.ac.ir –نشانی کیش:
نشانی مرودشت : مرودشت- بیمارستان شهیدمطهری
نشانی شیراز: شیراز- شهرک آرین –پارک علم وفناوری
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانwww.bu.kmu.ac.irبم
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلانwww.gums.ac.ir۴۲۵۰۰۹۵- ۰۱۸۱
۴۲۵۳۱۸۵- ۰۱۸۱
انزلی- بلوارسی متری – کدپستی
۳۷۷۵۸- ۴۳۱۴۶
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی  مازندرانwww.mriu.ir۵۲۲۶۱۰۲- ۰۱۹۲
۵۲۲۶۱۰۸- ۰۱۹۲
رامسر- خیابان آیت الله طالقانی- نبش کوچه شرقی ۲۰
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی یزدwww.ssu.ac.irیزد- کیلومتر۵جاده خویدک- فهرج(جاده قدیم بافق)- پردیس بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

 

 

وب سایت دانشگاههای علوم پزشکی

دانشگاه هالینک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراکhttp://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اردبیلhttp://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ارومیهhttp://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اصفهانhttp://www.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اهوازhttp://www.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایرانhttp://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایلامhttp://www.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بابلhttp://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بندرعباسhttp://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهرhttp://www.bpums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجندhttp://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تبریزhttp://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهرانhttp://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خراسان شمالیhttp://www.nkh-cms.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی رفسنجانhttp://www.rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابلhttp://www.zbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدانhttp://www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زنجانhttp://www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوارhttp://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سمنانhttp://www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرودhttp://www.shmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهرکردhttp://www.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتیhttp://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شیرازhttp://www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوینhttp://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قمhttp://www.muq.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشانhttp://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستانhttp://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانhttp://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانشاهwww.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلانhttp://www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گلستانhttp://www.goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گنابادhttp://www.gmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لرستانhttp://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مازندرانhttp://www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی همدانhttp://www.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مشهدhttp://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یاسوجhttp://portal.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یزدhttp://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستیhttp://portal.uswr.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جهرمhttp://www.jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فساhttp://www.fums.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهرانhttp://www.iautmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهhttp://www.bmsu.ac.ir
فهرست دانشگاههای دولتی علوم پزشکی ایران
۴ (۸۰%) ۲ votes

نویسنده مطلب: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *