شهریه های دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

 

شهریه های دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

شهریه های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان

شهریه دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان یکی از مناسبترین شهریه ها در بین دانشگاههای مجارستان می باشد و شهریه باقی دانشگاههای مجارستان از این دانشگاه گرانتر می باشد.

شهریه دانشگاههای مجارستان معمولا هر چندین سال یکبار افزایش می باشد که میزان افزایش آن نیز معمولا ۱۰% می باشد.

شهریه رشته پزشکی ۱۶۷۵۰ دلار در سال(۹۰۰۰ دلار ترم اول + ۷۷۵۰ دلار ترم دوم)

شهریه رشته دندانپزشکی ۱۷۳۵۰ دلار در سال(۹۳۰۰ دلار ترم اول + ۸۰۵۰ دلار ترم دوم)

شهریه رشته داروسازی ۹۹۰۰ دلار در سال(۵۲۰۰ دلار ترم اول + ۴۷۰۰ دلار ترم دوم)

شهریه رشته فیزیوتراپی ۶۰۰۰ یورو در سال(۳۰۰۰ یورو ترم اول + ۳۰۰۰ یورو ترم دوم)

شهریه رشته بیوتکنولوژی ۵۵۰۰ دلار در سال(۲۷۵۰ یورو ترم اول + ۲۷۵۰ یورو ترم دوم)

شهریه دوره پیش دانشگاهی در کالج پچ ۸۲۰۰ دلار(۶۲۰۰ دلار ابتدا +۲۰۰۰ دلار بعد از اخذ ویزای تحصیلی)

شهریه دوره یکساله زبان انگلیسی ۸۲۰۰ دلار(۶۲۰۰ دلار ابتدا +۲۰۰۰ دلار بعد از اخذ ویزای تحصیلی)

شهریه رشته های علوم پزشکی به زبان آلمانی ۱۰۰۰۰ یورو

شهریه دوره آماده سازی ۴ هفته ای قبل از ورود به دانشگاه در ماه آگوست هر سال ۱۲۰۰ دلار

 

 

هزینه های تحصیلی دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

هزینه صدور پذیرش تحصیلی ۲۰۰ یورو

هزینه ثبت نام در دوره کالج پیش دانشگاهی کالج علوم پزشکی پچ  ۳۵۰ یورو(پس از عزیمت و ورود به مجارستان)

هزینه آپارتمان یک خوابه دانشجویی حداقل ماهیانه ۴۰۰ یورو

هزینه شارژ ماهیانه خانه حداقل ۳۰ یورو در ماه

هزینه بیمه ماهیانه ۲۰ یورو(یکسال هزینه بیمه دمانی باید یکجا پرداخت گردد معادل ۲۴۰ یورو)

هزینه زندگی ماهیانه حداقل ۶۰۰ یورو

هزینه حداقل پیش پرداخت خانه ۲ ماه + ۱ ماه کرایه بابت عقد قرارداد ۹۰۰ یورو

هزینه آزمایشات پزشکی شامل ایدز و هپاتیت ۱۰۰ یورو

هزینه لوازم التحریر در سال ۱۰۰ یورو در سال

هزینه کتاب بطور متوسط سالیانه ۳۰۰-۲۰۰ یورو در سال

هزینه ترانسفر از فرودگاه بوداپست به شهر پچ هر نفر با تاکسی حداقل ۱۲۰ یورو

هزینه ترانسفر از فرودگاه بوداپست به شهر پچ هر نفر با ون شاتل حداقل ۷۰ یورو

هزینه ترانسفر از فرودگاه به شهر بوداپست هر نفر با تاکسی حداقل ۳۰ یورو

هزینه ترانسفر از ایستگاه قطار بوداپست با قطار به شهر پچ ۱۱ یورو(۳۰/۲ ساعت فاصله دو شهر با قطار)

هزینه تمدید ویزا و اقامت تحصیلی ۵۰ یورو

هزینه سیم کارت موبایل ۳ یورو

هزینه راهنما در مجارستان ۲۰۰ یورو

هزینه اقامت در هتل ۳ ستاره برای یک شب حداقل ۴۰ یورو

هزینه هر وعده غذای متوسط ۱۰-۶ یورو

 

 

شهریه سایر رشته های دانشگاه پچ مجارستان:

 

Tuition fees

Language of instruction Academic Level/Type Faculty/Department Program Duration Tuition fee Application fee Registration fee
English Bachelor Faculty of Health Sciences BSc in Nursing ۴ years (8 semesters) EUR 2,000/sem. EUR 200 EUR 600
BSc in Physiotherapy ۴ years (8 semesters) EUR 2,000/sem. EUR 200 EUR 600
BSc in Midwifery ۴ years (8 semesters) EUR 2,000/sem. EUR 200 EUR 600
BSc in Dietetics ۴ years (8 semesters) EUR 2,000/sem. EUR 200 EUR 600
Faculty of Business and Economics BSc in Business Administration ۳ years (6 semesters) for the Middlesex University Degree or 3.5 years (7 semesters) for the Hungarian National Degree EUR 2,750/sem. (for non-EU students), HUF 350,000/sem. (for EU students) EUR 100 ۷۷۹ GBP -1540 GBP (depending on the number of students) (to be paid once in the first semester of the studies)
Faculty of Sciences BSc in Biology ۳ years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
BSc in Chemistry ۳ years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
BSc in Computer Science ۳ years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
BSc in Geography ۳ years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
BSc in Mathematics ۳ years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
BSc in Physics ۳ years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
BSc in Earth Sciences ۳ years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
BSc in Physical Training ۳ years (6 semesters) EUR 2,500/sem. EUR 140
Faculty of Humanities BA in International Relations ۳ years (6 semesters) EUR 1,850/sem. EUR 140
BA in Psychology ۳ years (6 semesters) EUR 2,450/sem. (for EU citizens), EUR 3,450/sem. (for non-EU citizens) EUR 140
BA in English and American Studies ۳ years (6 semesters) EUR 1,800/sem. EUR 140
BA in Social Work ۳,۵ years (7 semesters) EUR 1,700/sem. EUR 140
Faculty of Engineering and Information Technology BSc in Computer Science Engineering ۳٫۵ years (7 semesters) USD 3,300/sem. USD 100
BSc in Civil Engineering ۴ years (8 semesters) USD 3,300/sem. USD 100
BSc in Electrical Engineering ۳٫۵ years (7 semesters) USD 3,300/sem. USD 100
One-tier Master Faculty of Engineering and Information Technology Architecture (BSc + MSc) ۵ years (10 semesters) USD 3,300/sem. USD 100
Medical School General Medicine in English ۶ years (12 semesters) USD 16,750/year (USD 9,000 for the first and USD 7,750 for the second semester) + Entrance exam fee – USD 250 (if taken in Pécs) USD 200 USD 220
Dentistry in English ۵ years (10 semesters) USD 17,350/year (USD 9,300 for the first and USD 8,050 for the second semester) + Entrance exam fee (USD 250) USD 200 USD 220
Faculty of Pharmacy Pharmacy in English ۵ years (10 semesters) ۵,۲۰۰ USD for the first and 4,700 USD for the second semester + 250 Entrance exam fee USD 200 USD 220
Master Faculty of Business and Economics MSc in Applied Management ۲ years (4 semesters) EUR 3,250/sem. for non- EU students HUF 400,000/sem. for EU students ۱۰۰ EUR
MSc in Enterprise Development and Entrepreneurship ۲ years (4 semesters) ۳,۲۵۰ EUR/sem. (for non-EU students); 400,000 HUF/sem. (for EU students) EUR 100 ۷۹۴ GBP – 1,569 GBP (depending on the number of students)
Faculty of Humanities MA in Human Resources Counseling ۲ years (4 semesters) EUR 1,800/sem. EUR 140
MA in International Relations ۲ years (4 semesters) EUR 2,000/sem. EUR 140
MA in English Studies ۲ years (4 semesters) EUR 2,000/sem. EUR 140
International Relations: Europe in the Visegrad Perspective – Joint Degree Program in Pécs (HU), Cracow (PL), Brno (Cz), Banska Bystrica (Sk) ۴ terms (120 ECTS) for EU students: 4,000 EUR/academic year, for Non-Eu students: 5,750 EUR/academic year.
MA in Psychology ۲ years (4 semesters) for EU citizens: EUR 2900/semester non-EU citizens: EUR 3900/semester EUR 140
Medical School MSc in Biotechnology ۲ years (4 semesters) EUR 5,500/sem.
Faculty of Engineering and Information Technology MSc in Computer Science Engineering ۲ years (4 semesters) USD 3,300/sem. USD 100
MSc in Civil Engineering (Structural Engineer) ۱٫۵ years (3 semesters) USD 3,300/sem. USD 100
Faculty of Music and Visual Arts MA in Classical Music Performance (Piano, Violin, Flute, Guitar) ۲ years (4 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 100
MA in Ceramic Design ۲ years (4 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 100
MA in Choral Conducting ۲ years (4 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 100 USD 200
Faculty of Sciences MSc in Physics ۲ years (4 semesters) EUR 4,000/sem. EUR 140
PhD Faculty of Business and Economics PhD in Business Administration ۴ semester educational period + the research period The EUR 12,500 tuition fee has to be paid in four installments during the course of study
PhD in Regional Development ۴ semester educational period + the research period The tuition fee for the Program is EUR 12,500 – to be paid in installments in the following schedule: 1st semester: EUR 4,000 2nd semester: EUR 3,000 3rd semester: EUR 2,000 Doctoral examination: EUR 500 Doctoral procedure: EUR 3,000
Medical School PhD in Basic Medical Sciences ۴ years (8 semesters) USD 6,000/sem. USD 250 USD 200
PhD in Clinical Medical Sciences ۴ years (8 semesters) USD 6,000/sem. USD 250 USD 200
PhD in Clinical Neurosciences ۴ years (8 semesters) USD 6,000/sem. USD 250 USD 200
PhD in Interdisciplinary Medical Sciences ۴ years (8 semesters) USD 6,000/sem. USD 250 USD 200
PhD in Pharmacology and Pharmaceutical Sciences ۴ years (8 semesters) USD 6,000/sem. USD 250 USD 200
Faculty of Health Sciences PhD in Health Sciences ۴ years (8 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 200
Faculty of Sciences PhD in Biology and Sport Biology ۴ years (8 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 140
PhD in Chemistry ۴ years (8 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 140
PhD in Earth Sciences ۴ years (8 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 140
PhD in Physics ۴ years (8 semesters) EUR 3,000/sem. EUR 140
Faculty of Engineering and Information Technology DLA in Architecture / PhD in Architectural Engineering ۴ years (8 semesters) USD 3,500/sem. USD 100
Faculty of Law PhD in Law ۴ years (8 semesters) (180 credits) EUR 2,500/sem. EUR 150
Non-Degree Faculty of Humanities Reflective Recovery from Addictions ۱ year (2 semesters) EUR 1,700/sem. EUR 140
Urban Social Development ۱ year (2 semesters) EUR 1,700/sem. EUR 140
Preparatory International Studies Center Preparatory Courses in English for Medical Studies (General Medicine, Pharmacy, Dentistry, Medical Biotechnology) ۵/۱۰/۱۵ months ۴,۲۰۰ EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons ۱۰۰ EUR ۱۵۰ EUR
Preparatory Courses in English for Business Studies ۵/۱۰/۱۵ months ۴,۲۰۰ EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons ۱۰۰ EUR ۱۵۰ EUR
Preparatory Courses in English for Architecture and Engineering ۵/۱۰/۱۵ months ۴,۲۰۰ EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons ۱۰۰ EUR ۱۵۰ EUR
Preparatory Courses in English for Psychology ۵/۱۰/۱۵ months ۴,۲۰۰ EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons ۱۰۰ EUR ۱۵۰ EUR
Preparatory Courses in English for English and American Studies ۵/۱۰/۱۵ months ۴,۲۰۰ EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons ۱۰۰ EUR ۱۵۰ EUR
Hungarian Language Courses: Semester Courses and Preparatory Courses ۵/ ۱۰/ ۱۵ months ۴,۲۰۰ EUR for 400 lessons; 6,500 EUR for 800 lessons; 9,300 EUR for 1200 lessons ۱۰۰ EUR ۱۵۰ EUR
Preparatory Courses in English for Health Sciences (Nursing, Physiotherapy, Midwifery, Dietetics) ۵/۱۰/۱۵ months ۴,۲۰۰ EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons ۱۰۰ EUR ۱۵۰ EUR
Preparatory Courses in English for Biology ۵/۱۰/۱۵ months ۴,۲۰۰ EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons ۱۰۰ EUR ۱۵۰ EUR
Preparatory Courses in English for International Relations ۵/۱۰/۱۵ months ۴,۲۰۰ EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons ۱۰۰ EUR ۱۵۰ EUR
Preparatory Courses in English for Social worker ۵/۱۰/۱۵ months ۴,۲۰۰ EUR for 400 lessons 6,500 EUR for 800 lessons 9,300 EUR for 1200 lessons ۱۰۰ EUR ۱۵۰ EUR
German Bachelor Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development BEd Training Kindergarten Teachers for German Ethnic Minorities ۱ year (2 semesters) EUR 2,000 /sem. for EU students EUR 2,500 /sem. for non-EU students
BEd Training Elementary School Teachers for German Ethnic Minorities ۲ years (4 semesters) EUR 2,000/sem. for EU students EUR 2,500/sem. for non-EU students
Faculty of Humanities BA in German Language, Literature and Culture (Deutsche Sprache, Literatur und Kultur) ۳ years (6 semesters)
Master Faculty of Humanities MA in German Language, Literature and Culture (Deutsche Sprache, Literatur und Kultur) ۲ years (4 semesters) EUR 1,500/sem. EUR 140
MA in German as a Minority Language and Literature (Deutsch als Minderheitensprache und -kultur) ۲ years (4 semesters) EUR 1,500/sem. EUR 140
One-tier Master Medical School General Medicine in German (Allgemeine Humanmedizin) ۶ years (12 semesters) EUR 14,600/year EUR 200 EUR 220
Dentistry in German (Zahnmedizin) ۵ years (10 semesters) EUR 15,040/year EUR 200 EUR 220

 

 

 

 

شهریه های دانشگاه پزشکی پچ مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

نویسنده مطلب: admin

7 دیدگاه در “شهریه های دانشگاه پزشکی پچ مجارستان

 • مهسا

  (تیر 2, 1391 - 9:15 ب.ظ)

  هزینه ی دریافت مدرک تخصصی چه قدر است ؟

  • admin

   (تیر 6, 1391 - 10:40 ق.ظ)

   با سلام
   متاسفانه دانشگاههای مجارستان پذیرش دوره های تخصصی به کسانی که در مجارستان فارغ التحصیل نشده اند را نمی دهد و امکان ورود به دوره های تخصصی پزشکی فقط برای پزشکانی که در مجارستان تحصیل کرده اند.
   به هر حال ممنون از ابراز علاقمندی شما

 • رضا مشکاتی

  (تیر 6, 1393 - 11:05 ق.ظ)

  سلام قصد تحصیل در مجارستان رو دارم،کشور های دیگه هم قبلا بودم می خواستم بدونم شرایط تحصیل به چه صورت هست در مجارستان؟

  • amir aryan

   (تیر 16, 1393 - 7:55 ب.ظ)

   برای تحصیل در مجارستان شرایط سنی وجود داره با شرکت تماس بگیرید تا راهنماییتون کنم

  • admin

   (اسفند 25, 1393 - 3:36 ق.ظ)

   آقای رضا مشکاتی عزیز
   در صورتیکه که مایلید در مجارستان ادامه تحصیل بفرمایید باید نوع رشته و مدارک تحصیلی شما مشخص باشه و همینطور سال تولد و نوع دیپلم و معدل اخرین مدرک تحصیلی شما.
   در هر صورت مشکل خاصی برای ادامه تحصیل در این کشور وجود نداره فقط ظرفیتها محدود است و اگر مورد نظر شماست لطفا سریعتر با ما تماس حاصل فرمایید.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های موسسه تماس حاصل فرمایید و با مشاورین ما صحبت نمایید : (۲۰ خط ویژه) ۸۸۴۲۷۱۰۰

 • علي

  (مهر 11, 1396 - 4:51 ب.ظ)

  سلام اقای دکتر مهدی دارا بنده تحقیق کردم هزینه ی دانشگاه پزشکی حدودا ١٧هزار دلار میشه دلیلش چی میتونه باشه؟ اینکه اقای دکتر همتی پولی که برای خودشون برمیدارن جدا محسوب میشه؟
  و یک سوال دیگراینکه من چطور میتونم بدون کالج برم و فقط با دادن ٢۵٠ یورو مثل باقیه شهر های دیگر امتحان ورودی بدم و پس از قبول شدن واود دانشگاه بشم؟

  • admin

   (مهر 12, 1396 - 9:51 ق.ظ)

   سلام علی جان
   امیدوارم خوب باشید.
   شهریه دانشگاه دقیقا روی وب سایت دانشگاه نوشته شده است و دانشجو بدون دخالت هیچ کس شهریه را بصورت مستقیم به حساب دانشگاه در دو مرحله واریز می نماید و جناب آقای دکتر همتی معاونت اموزشی دوره های پیش دانشگاهی هستند و شهریه دوره پیش دانشگاهی هم ۸۲۰۰ دلار آمریکا می باشد.
   جهت ورود به سال یک بدون دوره کالج مطابق قانون دانشگاههای مجارستان دانشجو در صورتیکه مدرک کارشناسی مرتبط با علوم پزشکی مانند لیسانس زیست شناسی ، پرستاری ، علوم آزمایشگاهی و… داشته باشد و همچنین دارای مدرک آیلتس با امتیاز ۶٫۵ باشد می تواند درخواست ورود به سال یک داشته باشد و درخواست دانشجو در کمیسیون دانشگاه بررسی می شود و می تواند با نظر مثبت کمیسیون دانشگاه وارد سال یک دانشگاه شود.
   موسسه در این زمینه نیز اقدام دارد و اتفاقا امسال چندین مورد دانشجوی مستقیم سال یک داشتیم.
   در صورت عدم داشتن مدارک ذکر شده امکان ورود به سال یک وجود نخواهد داشت و امتحان ورودی دانشگا علوم پزشکی پچ در ایران برگزار نمی گردد زیرا این دانشگاه ۲۳۰ نفر ظرفیت برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و فیزیوتراپی دارد که این ظرفیت به تعداد مساوی تکمیل می گردد و چون ظرفیت خالی وجود ندارد امتحان ورودی برگزار نمی نماید زیرا حق ورود به سال یک متعلق به دانشجویانی است که در پچ مجارستان هستند.
   علت معروف شدن این دانشگاه این است که به هیچ وجه حتی یک نفر دانشجوی اضافی برای دوره پیش دانشگاهی جذب نمی نماید و همه دانشجویان به دانشگاه ورود می نمایند.
   یعنی وقتی تعداد ظرفیت ۲۳۰ نفر برای ایرانیان است گروه دانش که نماینده انحصاری دانشگاه علوم پزشکی پچ است ۲۳۱ نفر جذب نمی نماید تا حق دانشجویان اعزامی ضایع نگردد.
   در صورتیکه اطلاعات اضافه تر خواستید مجبت بفرمایید با دفتر تماس حاصل فرمایید .
   ممنون و تشکر

   مشخصات گروه دانش:
   ? “گروه دانش نماینده رسمی بیش از ۱۰۰ دانشگاه و کالج معتبر جهان در ایران با بیش از ۲۸ سال سابقه درخشان در زمینه اعزام دانشجو به خارج از کشور”
   ? “مشاوره ما کاملا رایگان است”
   ? “قبل از هر اقدامی با مشاورین مجرب گروه دانش مشورت نمایید، قطعا به نفع خواهد بود.”

   ☎️ ۰۲۱۸۸۴۲۷۱۰۰ (۲۰ Line)
   ? http://www.study3000.com
   ? Email: info@study3000.com
   ? Telegram.me/daneshgroup

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *