تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سملوایز مجارستان

 

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سملوایز مجارستان

 

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سملوایز مجارستان در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷:

تقویم دانشگاهی دانشگاه سملوایز و تاریخ های شروع ترم ها و تعطیلات و امتحانات دانشگاهی و روز ثبت نام و شروع کلاس های درسی برای دانشجویان خارجی به شرح زیر اعلام می گردد.

تقویم جدید تر دانشگاه برای سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ متعاقبا اعلام خواهد شد که لینک این بخش را در زیر اعلام میداریم که در آیند هبتواندی کنترل نمایید:

“لینک تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سملوایز”

 

 

Academic Year 2017/2018

Exam period
Holidays/celebrations Semesters
 

Opening Ceremony                                       September 2, 2017


First Semester
Date of registration – ۱st year September 6, 2017
Registration for the other years September 4, 5, 7, 8, 2017
Place of registration English Secretariat
Neptun Day – ۱st year September 7, 2017
Freshmen’s Day– ۱st year September 8, 2017

First day of the semester


Faculty of Medicine (1st– ۵th years) September 11, 2017
Faculty of Dentistry September 11, 2017
Faculty of Pharmacy (1st– ۴th years) September 11, 2017

Last day of the semester


Faculty of Medicine (1st– ۵th years) December 15, 2017
Faculty of Dentistry December 15, 2017
Faculty of Pharmacy (1st– ۴th years) December 15, 2017
۵th year Pharmacy practical training July 17, 2017 – September 15, 2017
The semester lasts for 5th year Pharmacy (12 weeks) September 25 – December 15, 2017
Examination Period, First Semester
Faculty of Medicine (1st– ۵th years) December 18, 2017 – February 2, 2018
Faculty of Dentistry (1st– ۵th years) December 18, 2017 – February 2, 2018
Faculty of Pharmacy (1st – ۵th years) December 18, 2017 – February 2, 2018
Second Semester
Date of registration st– ۵th years) January 29 – February 2, 2018
Place of registration English Secretariat
First day of the semester for 1st– ۵th years Medicine and Dentistry February 5, 2018
Last day of the semester for 1st– ۵th years Medicine 1st– ۴th years Dentistry May 18, 2018
Last day of the semester for 5th year Dentistry May 4, 2018

Faculty of Pharmacy


First day of the semester st– ۴th years) February 5, 2018
Last day of the semester st– ۴th years) May 18, 2018
First day of the semester (practice) for 5th year January 31, 2018
Last day of the semester (practice) for 5th year May 31, 2017
Examination Period, Second Semester
۱st– ۵th year Medicine May 22 – July 6 2018
۱st– ۴th year Dentistry May 22 – July 6 2018
۵th year Dentistry May 7 – June 15, 2018
۱st – ۴th year Pharmacy
May 22 – July 6 2018
Exam held outside the academic year (EOAY) Presumably August 27-31, 2018
Schedule for ۶th year Medicine July 17, 2017 – May 8, 2018
General Board Examination Period
Faculty of Medicine November 13-30, 2017
May 28 – June 20, 2018
August 21-31, 2018
Faculty of Dentistry June 18-22, 2018
Faculty of Pharmacy June 5-20, 2018
Graduation Ceremony forDentistry July 7, 2018 (Saturday)
Graduation Ceremony for Pharmacy July 7, 2018 planned (Saturday)
Holidays
October 23, 2017 (Monday)
November 1, 2017 (Wednesday)
March 15, 2018 (Thursday)
Spring (including Easter) holidays March 26 –  April 2, 2018
May 1, 2018 (Tuesday)
May 21, 2018 (Whit Monday)
Research Students’ Conference February 7- 8-9, 2018

No lectures or seminars for years 2 – ۵/۶: on February 7-8 at the Faculty of Medicine and at the Faculty of Pharmacy (Wednesday-Thursday)

on February 7 (Wednesday) at the Faculty of Dentistry (decision about 8-9 February will be made by the Faculty of Dentistry)

Faculty Day April 24, 2018 (Tuesday)

تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سملوایز مجارستان
۲٫۵ (۵۰%) ۲ votes

نویسنده مطلب: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *